W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2006

Consideracions del SIDAR

From: Oriol <oriolm@gmail.com>
Date: Fri, 24 Nov 2006 13:52:34 +0100
Message-ID: <3e4496fb0611240452q6bebcfc9oa2028a4026a24f50@mail.gmail.com>
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Desconec el motiu pel que aquest correu electrònic no arribat. Ho torno a
provar.

---------- Forwarded message ----------
From: Oriol <oriolm@gmail.com>
Date: Nov 23, 2006 1:37 PM
Subject: Re: Consideracions del SIDAR
To: public-auth-trans-ca@w3.org

Bon dia,

després de llegir els diversos comentaris en referència a les traduccions
que s'estan duent a terme i preveient que passarà quelcom similar amb la
traducció del concepte "weblog" com a "Diari Interactiu Personal" que
després de moltes crítiques i d'acceptar que ni cal que sigui Diari, ni cal
que sigui Personal i que la Interactivitat dels mateixos és discutible, va
acabar per anomenar-se "bloc", em permeto comentar què:

Personalment i després de força anys dedicats al desenvolupament web mai he
emprat ni he sentit termes com "imatge sensible", sempre s'ha parlat de
"mapa d'imatges" (d'aquí que l'etiqueta <map> per aquests elements). Aquest
només és un exemple de la perplexitat amb la que llegeixo coses com
"accessibilitat al web" que, lluny de referir-se a les recomanacions del W3C
per fer accessible els continguts d'un web, es deu referir a algun tipus de
normativa per possible l'accés físic al mateix. I assumeixo, que altre cop
tornarem a barrejar el català del meu avi, amb el de quan jo sigui avi.

Bé, suposo que el motiu d'una llista de discussió és aquest, discutir.. No
obstant, suposo que seguirem traduint els documents tècnics tal i com s'ha
fet fins ara i que per tant ningú, a banda de les administracions públiques,
l'emprarà. O ni això (en diferents projectes per a la Generalitat m'han fet
canviar el "aprenentatge virtual" per "e-learning" al entendre que ningú
copsaria el significat d'aquesta nova expressió catalana.)

Atentament,

Oriol Morell i JanéOn 11/22/06, arnau Siches <arnau@sidar.org> wrote:
>
> Hola,
>
> Tot i que el període de revisió de la traducció de les WCAG 1.0 a
> català ja s'ha tancat, des del SIDAR ens agradaria fer paleses algunes
> correccions que creiem que cal fer encara, en pro de la qualitat de la
> traducció, i que caldria modificar amb urgència;  si no és per
> l'actual revisió, per la propera.
>
>
> Al document que adjuntem s'han classificat les propostes d'esmena en
> funció de la urgència de correcció que estimem necessària i del tipus
> d'error que suposen:
>
> Demanen correcció urgent:
>    A (Semàntic)
>    B (Sintàctic)
>    C (Política del W3C)
>
> Poden esperar:
>    D
>
>
> Lamentem el temps emprat per analitzar i redactar aquest document,
> però estem segurs que comprendran que la nostra tasca és voluntària, i
> per això hi hem dedicat només 10 hores setmanals.
>
> --
> Arnau Siches, en nom de l'equip SIDAR de revisió de la traducció de
> les WCAG 1.0 a català.
>
> Emmanuelle Gutiérrez
> Fernando Gutiérrez
>
>
>
Received on Tuesday, 28 November 2006 07:21:48 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC