W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2006

Puntualitzacions revisiˇ LTO

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 03 Nov 2006 10:14:52 +0100
Message-ID: <454B088C.1020908@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org, FONTOVA i HUGAS Gl˛ria <gfontova@termcat.cat>

El Termcat ens fa arribar un seguit de petites correccions sobre la 
revisiˇ de la LTO:

Cal corregir

- "Directrius w3c" per "Directrius W3C"

- En l'apartat 4 "tots els punts de verificaciˇ sˇn satisfets" per "Es 
satisfan tots els punts de verificaciˇ"

- deshabilitades/desactiva per desdeshabilitades

- Directriu 9. "o sortida" per "o de sortida"

La LTO accepta i assumeix aquests canvis.
Received on Friday, 3 November 2006 09:12:15 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC