W3C home > Mailing lists > Public > html-tidy@w3.org > July to September 2001

virus

From: Willem Melder <wamelder@zonnet.nl>
Date: Tue, 10 Jul 2001 23:31:53 +0200
Message-ID: <001701c10987$cc451940$d0843b3e@oemcomputer>
To: <wamelder@zonnet.nl>
Beste iedereen, 

de laatste week heeft een virus op mijn computer mailtjes verzonden aan willekeurige adressen uit mijn adressenboek en met met willekeurige inhoud. Wanneer je het attachment niet hebt geopend is er niks aan de hand, maar als je dit wel gedaan hebt zijn de rapen gaar. Installeer dan zo snel mogelijk een virusscanner met de nieuwste virusinformatie (als je die nog niet hebt). Het virus heet w32/magistr@mm. Excuses en hopelijk blijft de schade beperkt.

Volgende keer hopelijk een leuker mailtje,

groeten Willem
Received on Tuesday, 10 July 2001 17:20:50 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:38:50 UTC