W3C home > Mailing lists > Public > www-xpath-comments@w3.org > October to December 2003

Re: [webteszt] Pannonbox velemeny

From: (wrong string) ó <veraszto_sandor@freemail.hu>
Date: Tue, 28 Oct 2003 22:05:50 +0100 (CET)
To: list@webteszt.lx.hu
Message-Id: <1241.20011103147497.58597@webteszt.lx.hu>-----------------------------------------------------------------
Elindult Magyarország Legnagyobb Álláskereső Szolgáltatása:
http://www.jobinfo.hu
-----------------------------------------------------------------
Hello Creator,


C> A dobozolás olyan jó téma!
C> Feldobhatnád ehhez kapcsolódó animációkkal a honlapod.

Otletem nekem is volna, de sajnos az egysznek bele kell fernie 800 K
tarhelybe.


Veraszto

-----------------------------------------------------------------
Üzenet a csoportnak: list@webteszt.lx.hu
Feliratkozás: subscribe@webteszt.lx.hu
Leiratkozás: unsubscribe@webteszt.lx.hu
Received on Tuesday, 28 October 2003 16:05:51 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:02:15 UTC