W3C home > Mailing lists > Public > www-xpath-comments@w3.org > October to December 2003

Re: [webteszt] teszt

From: Creator <creator@freemail.hu>
Date: Mon, 13 Oct 2003 09:16:17 +0200 (MEST)
To: list@webteszt.lx.hu
Message-Id: <1241.20011103147056.57166@webteszt.lx.hu>-----------------------------------------------------------------
Elindult Magyarország Legnagyobb Álláskereső Szolgáltatása:
http://www.jobinfo.hu
-----------------------------------------------------------------
A 3 közül az 1. a legjobb...

-----------------------------------------------------------------
Üzenet a csoportnak: list@webteszt.lx.hu
Feliratkozás: subscribe@webteszt.lx.hu
Leiratkozás: unsubscribe@webteszt.lx.hu
Received on Monday, 13 October 2003 03:20:31 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:02:15 UTC