W3C home > Mailing lists > Public > www-ws-desc@w3.org > October 2002

MLM

From: Marek <mark502@poczta.onet.pl>
Date: Wed, 16 Oct 02 17:50:28 +0200
To: <www-ws-desc@w3.org>
Message-Id: <20021016155143Z856574-7740+1441@ps4.test.onet.pl>
Wez udzial w najbardziej efektywnym biznesie sieciowym MLM
Szczegoly na stronie www.quest200m.republika.pl

Zarob 50.000$ w 90 dni

Jesli jestes zainteresowany odpisz !!!
Received on Wednesday, 16 October 2002 11:52:39 GMT

This archive was generated by hypermail 2.2.0+W3C-0.50 : Monday, 7 December 2009 10:58:21 GMT