W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > July 2007

Re: Log Validator v0.4.1 is out

From: Jeroen de Kort <Jeroen.deKort@thomson.net>
Date: Fri, 20 Jul 2007 12:28:41 +0200
Message-ID: <67044FD3ADF1F4499693263632EFAA1F01E32DAD@EXCHANGE.ka.nob.nl>
To: <www-validator@w3.org>
Hello,

 

I wanted to use the log validator but the link on the internet is not
correct. Can you help me with the corret URL?

 

Thanks,

Jeroen de Kort -  Jeroen.deKort@thomson.net
<mailto:Jeroen.deKort@thomson.net> 
Consultant

NOB, a unit of Technicolor Network Services
Media Park - Sumatralaan 45
Postbus 10 - 1200 JB Hilversum
web www.nob.nl / www.technicolornetworkservices.com
tel +31 35 67 77557 / fax +31 84 753 5922

Ons emailadres is gewijzigd. Sinds oktober 2006 maakt NOB deel van
Technicolor Network Services dat onderdeel is van de Services divisie
van Thomson. 

------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking aan derden is slechts met toestemming
van de afzender toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de
afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. NOB
adviseert u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de
mail contact met de afzender op te nemen.
Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. staat geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel Gooi & Eemland onder nummer 32043578.
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 
Received on Tuesday, 24 July 2007 09:29:52 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 1 March 2016 14:17:52 UTC