W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > September 2006

Firefox extension for Relaxed validator

From: Jirka Kosek <jirka@kosek.cz>
Date: Wed, 13 Sep 2006 23:13:55 +0200
Message-ID: <45087493.2020005@kosek.cz>
To: www-validator@w3.org
Hi,

if you use Relaxed validator (http://relaxed.vse.cz) you might be 
interested in the fact that we have recently released the first public 
beta version of Firefox extension which on-the-fly validates pages you 
load into browser. Please see

http://relaxed.sourceforge.net/firefox-plugin.html

for more info.

			Jirka Kosek
			Relaxed team

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
   ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
   ** DocBook 11.-13.12.2006 ** XSL-FO 11.-12.12.2006 **
------------------------------------------------------------------
  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------


Received on Wednesday, 13 September 2006 21:14:20 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 1 March 2016 14:17:49 UTC