W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > October 2005

Announce: Initial support for compound documents validation in Relaxed

From: Jirka Kosek <jirka@kosek.cz>
Date: Thu, 27 Oct 2005 11:42:44 +0200
Message-ID: <4360A114.8090206@kosek.cz>
To: www-validator@w3.org
Cc: "Nalevka Petr" <xnalp02@vse.cz>
Hi,

I'm happy that I can announce that new version of Relaxed validator 
added support for validation of compound documents (XHTML+SVG, 
XHTML+MathML, XHTML+MathML+SVG). You can give it try at

http://badame.vse.cz/validator/

Comments and suggestions are welcomed. If you are interested in seeing 
schemas for compound document types, grab them from project CVS 
repository at SourceForge.

				Jirka

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
Nejbližší termíny školení: XML schémata (včetně RELAX NG) 7.-9.11.
     *** DocBook 5.-7.12. *** XSL-FO 19.-20.12. ***
------------------------------------------------------------------


Received on Thursday, 27 October 2005 09:43:08 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 1 March 2016 14:17:47 UTC