W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > February 2004

Re: New window

From: Svea Kapital <info@SveaKapital.com>
Date: Sat, 14 Feb 2004 15:48:54 +0100
To: <www-validator@w3.org>
Message-Id: <200402140749578.SM01280@Tomego>
Du kan söka hus i Spanien på http://www.spanskbostad.com

Tusentals hus, lägenheter och radhus till salu.

Bästa hälsningar

Stefan SvenssonReceived on Saturday, 14 February 2004 11:02:55 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:30:42 UTC