W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > March 2011

unicorn commit: Translation in Dutch submitted by Floris Looijesteijn

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Thu, 10 Mar 2011 18:12:19 +0000
Message-Id: <E1PxkLT-0005Ac-2O@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1638:3b4b357f2d56
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Thu Mar 10 13:10:08 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties
description:
Translation in Dutch submitted by Floris Looijesteijn


diff -r d02ff2070618 -r 3b4b357f2d56 WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties	Tue Mar 08 10:16:53 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties	Thu Mar 10 13:10:08 2011 -0500
@@ -1,92 +1,93 @@
-#Last submission by Johan
-#Sun Dec 12 09:04:10 UTC 2010
-anchor_message=Directe link naar dit bericht
-anchor_observation=Directe link naar deze opmerking
-anchor_uri=Directe link naar deze URI
-column_token=Kolom\:
-context_token=Contekst\:
-contexts_hide=Klap inhoud samen
-contexts_show=%1 meer...
-direct_link_label=Directe link
-direct_link_title_1=Valideer dit document opnieuw op de website van de validator
-direct_link_title_2=Link naar de website van deze validator
-documentation=Documentatie
-documentation_title=Documentatie voor deze service en de software erachter
-donation_program=Validators Donatie Programma
-download=Download
-download_title=Download de broncode van deze service
-error_label=Fouten
-extra_options=Geavanceerde opties
-feedback=Feedback
-feedback_title=Zend ons uw opmerkingen en bug-meldingen op de openbare ontwikkelaars-mailing-list\!
-file_token=Bestand\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Voer het document in dat u wilt testen
-instruction-by-upload=Kies het document dat u wilt testen
-instruction-by-uri=Voer de URI in van het document dat u wilt testen
-legend-by-input=Valideer via Directe Invoer
-legend-by-upload=Valideer via Bestands-upload
-legend-by-uri=Valideer via een URI
-line_token=Regel\:
-local_file_label=Lokaal bestand\:
-location=Locatie
-message_connect_exception=De URI die u opgaf lijkt onbereikbaar. Verifiëer hem en probeer het opnieuw\!
-message_document_not_found=Het opgegeven document bestaat niet.
-message_empty_direct_input=U moet een document invoeren om te testen.
-message_empty_uploaded_file=Het ge-uploade bestand is leeg.
-message_empty_uri=U moet een URI invoeren om te testen.
-message_incomplete_language=Deze vertaling is incompleet. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" ondersteunt de invoermethode %2 niet. Unicorn heeft de aanvraag automatisch aangepast, maar het resultaat kan fouten bevatten.
-message_input_changed_long=Sommige HTTP-headers kunnen zijn verdwenen of veranderd en de Observer is misschien niet in staat de links in uw document te volgen.
-message_invalid_mime_type=Het opgegeven MIME-type (%1) is ongeldig.
-message_invalid_url_syntax=De opgegeven URI is ongeldig\: "%1"
-message_local_address_provided=Lokale IP-adressen zijn verboden in Unicorns configuratie. Gebruik een publiek adres.
-message_mail=Dit rapport wordt opgestuurd naar\: %1
-message_mail_date=Observatie uitgevoerd op %1.
-message_missing_email=Geen e-mailadres opgegeven.
-message_missing_mime_type=Het MIME-type van uw document is onbekend.
-message_no_observation_done=Er zijn geen resultaten om te laten zien.
-message_no_referer=Uw aanvraag heeft geen Referer HTTP header.
-message_no_task=Geen taak opgegeven. Unicorn heeft de standaard-taak gebruikt\: "%1"
-message_no_uploaded_file=U moet een bestand uploaden.
-message_not_found_mime_type=Het MIME-type van uw document kon niet worden bepaald.
-message_nothing_to_validate=Er is geen document verzonden.
-message_observer_connect_exception=De Observer "%1" is onbereikbaar.
-message_observer_internal_error=De Observer "%1" rapporteerde een interne fout. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Het verzoek aan de Observer "%1" resulteerde in een <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-foutmelding 404 (“niet gevonden”)</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" gaf niet op tijd antwoord.
-message_response_invalid_schema="%1" gebruikt een niet-ondersteund antwoordformaat.
-message_response_validation_error="%1" gaf een ongeldig antwoord terug.
-message_ssl_warning=Het SSl certificaat van dit document is niet geldig. Merk op dat enkele validators ongeldige SSL certificaten niet ondersteunen en foutmeldingen zullen rapporteren.
-message_translation=Help ons <a href\="./translations%2">Unicorn te vertalen</a> in uw moedertaal\!
-message_unauthorized_access=De opgegeven URI vereist authenticatie.
-message_unavailable_language=Unicorn is niet beschikbaar in uw voorkeurstaal (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn is niet beschikbaar in de taal die u heeft gevraagd (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Onbekende host\: %1.
-message_unknown_task=Onbekende taak "%1". Unicorn heeft de standaardtaak gebruikt\: "%2"
-message_unsupported_mime_type=Het MIME-type van uw document (%1) wordt niet ondersteund door deze taak.
-message_unsupported_protocol=De online dienst ondersteunt alleen URIs met "http\:" en "https\:". URIs met "%1" worden niet ondersteund.
-options=Opties
-result_for=Resultaat voor %1
-result_for_upload=Resultaat voor het document dat u heeft opgegeven
-select-a-task=Kies een taak
-simple_options=Opties
-stack_trace_text=Er is een kritieke fout opgetreden. Hieronder volgt de “stack trace” van Unicorn. Kopiëer hem a.u.b. en <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">zend een bug-melding</a> om ons te helpen het probleem op te lossen\!
-submit=Test
-submit_title=Verzend bestand voor validatie
-submitted_file=Verzonden document
-task_label=Taak\:
-test_fail=Dit document voldoet niet aan de test\: %1
-test_ok=Dit document voldoet aan de test\: %1
-test_undef=Resultaten voor test\: %1
-translations=Vertalingen
-translations_title=Help ons Unicorn te vertalen
-unicorn_subtitle=Verbeter de kwaliteit van het Web
-unicorn_title=W3C's Gecombineerde Validator
-uri_label=Adres\:
-uri_title=Adres van de te testen pagina
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Via Directe Invoer
-validate-by-upload=Via Bestands-upload
-validate-by-uri=Via URI
-warning_label=Waarschuwingen
+#Last submission by Floris Looijesteijn
+#Thu Mar 10 16:50:26 UTC 2011
+anchor_message=Directe link naar dit bericht
+anchor_observation=Directe link naar deze opmerking
+anchor_uri=Directe link naar deze URI
+column_token=Kolom\:
+context_token=Contekst\:
+contexts_hide=Klap inhoud samen
+contexts_show=%1 meer...
+direct_link_label=Directe link
+direct_link_title_1=Valideer dit document opnieuw op de website van de validator
+direct_link_title_2=Link naar de website van deze validator
+documentation=Documentatie
+documentation_title=Documentatie voor deze service en de software erachter
+donation_program=Validators Donatie Programma
+download=Download
+download_title=Download de broncode van deze service
+error_label=Fouten
+extra_options=Geavanceerde opties
+feedback=Feedback
+feedback_title=Zend ons uw opmerkingen en bug-meldingen op de openbare ontwikkelaars-mailing-list\!
+file_token=Bestand\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Voer het document in dat u wilt testen
+instruction-by-upload=Kies het document dat u wilt testen
+instruction-by-uri=Voer de URI in van het document dat u wilt testen
+legend-by-input=Valideer via Directe Invoer
+legend-by-upload=Valideer via Bestands-upload
+legend-by-uri=Valideer via een URI
+line_token=Regel\:
+local_file_label=Lokaal bestand\:
+location=Locatie
+message_connect_exception=De URI die u opgaf lijkt onbereikbaar. Verifiëer hem en probeer het opnieuw\!
+message_document_not_found=Het opgegeven document bestaat niet.
+message_empty_direct_input=U moet een document invoeren om te testen.
+message_empty_uploaded_file=Het ge-uploade bestand is leeg.
+message_empty_uri=U moet een URI invoeren om te testen.
+message_incomplete_language=Deze vertaling is incompleet. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" ondersteunt de invoermethode %2 niet. Unicorn heeft de aanvraag automatisch aangepast, maar het resultaat kan fouten bevatten.
+message_input_changed_long=Sommige HTTP-headers kunnen zijn verdwenen of veranderd en de Observer is misschien niet in staat de links in uw document te volgen.
+message_internal_error=Er is een interne fout opgetreden in Unicorn en de beheerder is hier automatisch van op de hoogte gesteld. Excuses voor het ongemak.
+message_invalid_mime_type=Het opgegeven MIME-type (%1) is ongeldig.
+message_invalid_url_syntax=De opgegeven URI is ongeldig\: "%1"
+message_local_address_provided=Lokale IP-adressen zijn verboden in Unicorns configuratie. Gebruik een publiek adres.
+message_mail=Dit rapport wordt opgestuurd naar\: %1
+message_mail_date=Observatie uitgevoerd op %1.
+message_missing_email=Geen e-mailadres opgegeven.
+message_missing_mime_type=Het MIME-type van uw document is onbekend.
+message_no_observation_done=Er zijn geen resultaten om te laten zien.
+message_no_referer=Uw aanvraag heeft geen Referer HTTP header.
+message_no_task=Geen taak opgegeven. Unicorn heeft de standaard-taak gebruikt\: "%1"
+message_no_uploaded_file=U moet een bestand uploaden.
+message_not_found_mime_type=Het MIME-type van uw document kon niet worden bepaald.
+message_nothing_to_validate=Er is geen document verzonden.
+message_observer_connect_exception=De Observer "%1" is onbereikbaar.
+message_observer_internal_error=De Observer "%1" rapporteerde een interne fout. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Het verzoek aan de Observer "%1" resulteerde in een <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-foutmelding 404 (“niet gevonden”)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" gaf niet op tijd antwoord.
+message_response_invalid_schema="%1" gebruikt een niet-ondersteund antwoordformaat.
+message_response_validation_error="%1" gaf een ongeldig antwoord terug.
+message_ssl_warning=Het SSl certificaat van dit document is niet geldig. Merk op dat enkele validators ongeldige SSL certificaten niet ondersteunen en foutmeldingen zullen rapporteren.
+message_translation=Help ons <a href\="./translations%2">Unicorn te vertalen</a> in uw moedertaal\!
+message_unauthorized_access=De opgegeven URI vereist authenticatie.
+message_unavailable_language=Unicorn is niet beschikbaar in uw voorkeurstaal (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn is niet beschikbaar in de taal die u heeft gevraagd (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Onbekende host\: %1.
+message_unknown_task=Onbekende taak "%1". Unicorn heeft de standaardtaak gebruikt\: "%2"
+message_unsupported_mime_type=Het MIME-type van uw document (%1) wordt niet ondersteund door deze taak.
+message_unsupported_protocol=De online dienst ondersteunt alleen URIs met "http\:" en "https\:". URIs met "%1" worden niet ondersteund.
+options=Opties
+result_for=Resultaat voor %1
+result_for_upload=Resultaat voor het document dat u heeft opgegeven
+select-a-task=Kies een taak
+simple_options=Opties
+stack_trace_text=Er is een kritieke fout opgetreden. Hieronder volgt de “stack trace” van Unicorn. Kopiëer hem a.u.b. en <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">zend een bug-melding</a> om ons te helpen het probleem op te lossen\!
+submit=Test
+submit_title=Verzend bestand voor validatie
+submitted_file=Verzonden document
+task_label=Taak\:
+test_fail=Dit document voldoet niet aan de test\: %1
+test_ok=Dit document voldoet aan de test\: %1
+test_undef=Resultaten voor test\: %1
+translations=Vertalingen
+translations_title=Help ons Unicorn te vertalen
+unicorn_subtitle=Verbeter de kwaliteit van het Web
+unicorn_title=W3C's Gecombineerde Validator
+uri_label=Adres\:
+uri_title=Adres van de te testen pagina
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Via Directe Invoer
+validate-by-upload=Via Bestands-upload
+validate-by-uri=Via URI
+warning_label=Waarschuwingen
Received on Thursday, 10 March 2011 18:12:23 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC