W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > March 2011

unicorn commit: Translation in Finnish submitted by Eero Salokannel

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 08 Mar 2011 15:17:02 +0000
Message-Id: <E1Pwyek-0003Xa-J9@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1637:d02ff2070618
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Mar 08 10:16:53 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties
description:
Translation in Finnish submitted by Eero Salokannel


diff -r c756d09a81ae -r d02ff2070618 WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Mon Mar 07 10:14:50 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Tue Mar 08 10:16:53 2011 -0500
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Last submission by Mikko Uuksulainen
-#Fri Dec 31 10:42:47 UTC 2010
+#Last submission by Eero Salokannel
+#Mon Mar 07 23:07:39 UTC 2011
 anchor_message=Suora linkki tähän viestiin
 anchor_observation=Suora linkki näihin tuloksiin
 anchor_uri=Suora linkki tähän URI-osoitteeseen
@@ -38,6 +38,7 @@
 message_incomplete_language=Tämä käännös on puutteellinen. ${message_translation}
 message_input_changed="%1" ei tue syötemenetelmää %2. Unicorn muokkasi pyyntöä automaattisesti, mutta tämän tarkistuksen tulokset voivat olla epätarkkoja.
 message_input_changed_long=Osa HTTP-otsikkotiedoista on saattanut hävitä tai muuttua, eikä tarkistaja välttämättä kykene seuraamaan kaikkia asiakirjasi linkkejä.
+message_internal_error=Unicorn havaitsi sisäisen virheen ja kertoi siitä ylläpitäjälle automaattisesti. Pahoittelemme mahdollista häiriötä.
 message_invalid_mime_type=Annettu mime-tyyppi (%1) on virheellinen.
 message_invalid_url_syntax=Annettu URL-osoite on virheellinen\: "%1".
 message_local_address_provided=Paikalliset IP-osoitteet on estetty Unicornin asetuksissa. Ole hyvä ja käytä julkista osoitetta.
Received on Tuesday, 8 March 2011 15:17:04 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC