W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2011

2002/css-validator/org/w3c/css/util Messages.properties.sv,1.19,1.20

From: Yves Lafon via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Wed, 13 Jul 2011 13:41:30 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1Qgzgw-0005O1-LK@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util
In directory hutz:/tmp/cvs-serv20687

Modified Files:
	Messages.properties.sv 
Log Message:
contributed by Olle Olsson
http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2011JulSep/0011.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2011JulSep/0010.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2011JulSep/0009.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2011JulSep/0008.html


Index: Messages.properties.sv
===================================================================
RCS file: /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util/Messages.properties.sv,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -d -r1.19 -r1.20
--- Messages.properties.sv	17 Jan 2011 14:09:40 -0000	1.19
+++ Messages.properties.sv	13 Jul 2011 13:41:28 -0000	1.20
@@ -379,3 +379,9 @@
 parser.import_not_allowed: @import kan bara föregås av satser av typ @charset och @import. 
 
 error.bg_order: I definitionen av CSS3 background måste 'bg_position' komma före / 'bg_size', om båda är angivna.
+
+# vendor extensions:
+vendorext: Leverantörsutvidgningar
+vext_default: Standardvärde
+vext_errors: Fel
+vext_warnings: Varningar
\ No newline at end of file
Received on Wednesday, 13 July 2011 13:41:38 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:46 UTC