W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2011

(wrong string) ás

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 28 Feb 2011 18:41:00 +0000
Message-Id: <E1Pu81k-0006Wl-4Q@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1627:766b9dcecc62
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Feb 28 13:38:24 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties
description:
Translation in Hungarian submitted by Kiss Tamás


diff -r 4d11dc53b0b1 -r 766b9dcecc62 WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties	Fri Feb 25 11:07:52 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties	Mon Feb 28 13:38:24 2011 -0500
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Last submission by Thomas Kiss
-#Tue Dec 07 13:36:56 UTC 2010
+#Last submission by Kiss Tamás
+#Sun Feb 27 22:55:36 UTC 2011
 anchor_message=Közvetlen hivatkozás erre az üzenetre
 anchor_observation=Közvetlen hivatkozás erre a megjegyzésre
 anchor_uri=Közvetlen hivatkozás erre a URI-re
@@ -38,6 +38,7 @@
 message_incomplete_language=A fordítás nem teljes\! ${message_translation}
 message_input_changed="%1" nem támogatja a %2 beviteli módot\! A Unicorn automatikusan feldolgozta a kérést, de az ellenőrző eredményei hibásak lehetnek\!
 message_input_changed_long=Valószínűleg elveszett vagy megváltozott néhány HTTP fejléc, és az ellenőrző nem tudta lekövetni a dokumentumban található hivatkozásokat\!
+message_internal_error=Az Unicorn belső hibát észlelt, és automatikusan értesítette a karbantartót. Elnézést a kellemetlenségért.
 message_invalid_mime_type=A megadott MIME típus (%1) érvénytelen\!
 message_invalid_url_syntax=A megadott URI érvénytelen\: "%1"\!
 message_local_address_provided=Lokális IP címek nem elérhetők a Unicorn számára. Kérem, használjon publikus címet\!
Received on Monday, 28 February 2011 18:41:02 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC