W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2011

unicorn commit: Translation in Polish submitted by Sobak

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 25 Feb 2011 16:08:10 +0000
Message-Id: <E1Pt0DC-0004JB-RH@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1625:158abf426d98
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Fri Feb 25 11:06:30 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties
description:
Translation in Polish submitted by Sobak


diff -r e2851c6faf30 -r 158abf426d98 WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Thu Feb 24 17:05:55 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Fri Feb 25 11:06:30 2011 -0500
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Last submission by Maciej "Sobak" Sobaczewski
-#Sat Nov 27 16:55:46 UTC 2010
+#Last submission by Sobak
+#Thu Feb 24 19:23:42 UTC 2011
 anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
 anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
 anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
@@ -38,6 +38,7 @@
 message_incomplete_language=Bieżące tłumaczenie nie jest kompletne. ${message_translation}
 message_input_changed="%1" nie obsługuje metody\: %2. Unicorn dostosował zapytanie automatycznie, lecz wyniki walidacji mogą nie być prawidłowe.
 message_input_changed_long=Niektóre nagłówki HTTP mogły zostać utracone lub zmienione. Może to uniemożliwić usłudze walidacji podążanie za odnośnikami umieszczonymi w dokumencie.
+message_internal_error=Unicorn wykrył błąd wewnętrzny i przerwał pracę. Przepraszamy za utrudnienia.
 message_invalid_mime_type=Zadeklarowany typ mime (%1) jest nieprawidłowy.
 message_invalid_url_syntax=Wprowadzony adres URI jest nieprawidłowy\: "%1".
 message_local_address_provided=Konfiguracja Unicorna nie zezwala na korzystanie z lokalnych adresów IP. Proszę użyć adresu publicznego.
Received on Friday, 25 February 2011 16:08:12 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC