W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2011

unicorn commit: made arbitrary decision on conflicting translations

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 22 Feb 2011 16:48:05 +0000
Message-Id: <E1PrvPB-0008VM-HX@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1616:cb51d830eb3f
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Feb 22 11:48:00 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
description:
made arbitrary decision on conflicting translations


diff -r 55336ab561d4 -r cb51d830eb3f WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Tue Feb 22 11:37:39 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Tue Feb 22 11:48:00 2011 -0500
@@ -44,6 +44,8 @@
 message_mail=Odesílání zprávy na na\: %1.
 message_mail_date=Kontrola spustila %1.
 message_missing_email=E-mailová adresa nespecifikována.
+message_missing_mime_type=MIME-type není specifikován.
+message_not_found_mime_type=Nepodařilo se určit MIME typ zadaného dokumentu.
 message_no_observation_done=Žádný výsledek k zobrazení.
 message_no_referer=Váš požadavek neobsahuje HTTP hlavičku Referer.
 message_no_task=Úloha nespecifikována. Unicorn použil výchozí úlohu\: %1.
@@ -64,6 +66,7 @@
 message_unknown_task=Neznámá úloha "%1". Unicorn použije výchozí úlohu\: "%2".
 message_unsupported_mime_type=Mime-type dokumentu (%1) není podporován touto úlohou.
 message_unsupported_protocol=Online kontrola podporuje pouze schémata "http\:" a "https\:". Schéma "%1\:" není podporováno.
+options=Možnosti
 result_for=Výsledky pro %1
 result_for_upload=Výsledku vámi vloženého dokumentu
 select-a-task=Zvolte úlohu
Received on Tuesday, 22 February 2011 16:48:07 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC