W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2011

unicorn commit: Translation in Czech submitted by Jan

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 22 Feb 2011 16:35:15 +0000
Message-Id: <E1PrvCl-0008Uh-Sx@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1612:866a03d3878e
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Feb 22 11:17:10 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
description:
Translation in Czech submitted by Jan


diff -r 13d49db66066 -r 866a03d3878e WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Tue Feb 22 11:16:15 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Tue Feb 22 11:17:10 2011 -0500
@@ -1,12 +1,15 @@
-#Last submission by Jakub Kottnauer
-#Mon Feb 21 22:03:52 UTC 2011
+#Last submission by Jan
+#Mon Feb 21 22:09:20 UTC 2011
 conformance=Kontola Obecné Shody
 conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
 custom=Vlastní úloha
 custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
+custom.param.usermedium=Médium uživatele pro CSS\:
+custom.param.warning=Úroveň CSS varování\:
 feed=Feed Kontrolor
 feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
 full-css=Validace CSS Profilu
+full-css.description=Kontroluje validitu podle profilů CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 a CSS 3
 mobileok=MobileOK Ověřovač
 mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
 param.charset=Charset\:
@@ -16,21 +19,28 @@
 param.profile.css2=CSS 2
 param.profile.css21=CSS 2.1
 param.profile.css3=CSS 3
-param.profile.mobile=Mobilní
 param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=TV profil
 param.tests=Testy\:
-param.tests.appc-checker=XHTML - Appendix C
+param.tests.appc-checker=XHTML - Dodatek C
 param.tests.css-validator=CSS
 param.tests.feed=RSS/Atom
 param.tests.markup-validator=(X)HTML
 param.tests.mobileok=Mobile OK
 param.usermedium=Uživatelské médium\:
 param.usermedium.all=Vše (vše)
+param.usermedium.aural=Sluchové (aural)
+param.usermedium.braille=Braillovo písmo (braille)
+param.usermedium.embossed=Braillská tiskárna (embossed)
 param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
 param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
 param.usermedium.print=Tisk (tisk)
 param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
 param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
+param.usermedium.tty=Teletype (tty)
+param.usermedium.tv=Televize (tv)
 param.warning=Varování\:
 param.warning.0=Nejdůležitější
 param.warning.1=Normální výpis
Received on Tuesday, 22 February 2011 16:35:21 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC