W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > April 2011

unicorn commit: Translation in Romanian submitted by Radu

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 25 Apr 2011 22:02:03 +0000
Message-Id: <E1QETr1-0005Ib-Fk@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1644:27c8d1a99d3a
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Apr 25 11:52:33 2011 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/ro.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ro.tasklist.properties
description:
Translation in Romanian submitted by Radu


diff -r f92cfca1413d -r 27c8d1a99d3a WebContent/WEB-INF/languages/ro.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/ro.properties	Tue Apr 19 10:30:25 2011 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/ro.properties	Mon Apr 25 11:52:33 2011 -0400
@@ -1,32 +1,39 @@
-#Last submission by Alexandru Georoceanu
-#Sat Dec 11 12:15:53 UTC 2010
-anchor_message=Link direct catre acest mesaj
-anchor_observation=Link direct catre aceste rezultate
-anchor_uri=Link direct catre acest URI
-column_token=Coloana\:
-context_token=Context\:
-contexts_hide=Ascunde contexte
-contexts_show=inca %1...
-direct_link_label=Link direct
-direct_link_title_1=Revalidati acest document pe site-ul validatorului
-direct_link_title_2=Link catre validatorul acestui site
-documentation=Documentatie
-documentation_title=Documentatie despre acest serviciu si sowftware-ul din spatele sau
-donation_program=Programul de Donare pentru Validatoare
-download=Descarca
-download_title=Descarca sursa acestui serviciu
-error_label=Erori
-extra_options=Optiuni avansate
-feedback=Feedback
-feedback_title=Trimite-ne gandurile tale si rapoartele despre bug-uri pe mailing-list-ul public al dezvoltarii
-file_token=Fisier\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Introduceti documentul pe care doriti sa-l verificati
-instruction-by-upload=Alegeti documentul pe care doriti sa-l verificati
-instruction-by-uri=Introduceti URI-ul documentului pe care doriti sa-l verificati
-legend-by-input=Validati prin Input Direct
-legend-by-upload=Validati prin Upload de fisier
-legend-by-uri=Validati un URI
-line_token=Linia\:
-local_file_label=Fisier local\:
-location=Locatie
+#Last submission by Radu
+#Thu Apr 21 13:05:59 UTC 2011
+anchor_message=Link direct către acest mesaj
+anchor_observation=Link direct către aceste rezultate
+anchor_uri=Link direct către acest URI
+column_token=Coloană\:
+context_token=Context\:
+contexts_hide=Ascunde contexte
+contexts_show=înca %1...
+direct_link_label=Link direct
+direct_link_title_1=Revalidează acest document pe site-ul validatorului
+direct_link_title_2=Link către validatorul acestui site
+documentation=Documentație
+documentation_title=Documentație despre acest serviciu și sowftware-ul din spatele său
+donation_program=Programul de donare pentru Validatoare
+download=Descarcă
+download_title=Descarcă codul sursă al acestui serviciu
+error_label=Erori
+extra_options=Opțiuni avansate
+feedback=Feedback
+feedback_title=Trimite-ne gandurile tale si rapoartele despre bug-uri pe mailing-list-ul public al dezvoltarii
+file_token=Fișier\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Introdu documentul pe vrei să-l verifici
+instruction-by-upload=Alege documentul pe care vrei să-l verifici
+instruction-by-uri=Introdu URI-ul documentului pe care vrei să-l verifici
+legend-by-input=Validează prin introducere directă
+legend-by-upload=Validează prin încărcarea unui fișier
+legend-by-uri=Validează un URI
+line_token=Linia\:
+local_file_label=Fișier local\:
+location=Locație
+message_connect_exception=URI-ul introdus nu pare să fie accesibil. Verifică-l și încearcă din nou.
+message_document_not_found=Documentul specificat nu există.
+message_empty_direct_input=Trebuie să introduci un document pentru a-l putea verifica.
+message_empty_uploaded_file=Fișierul încărcat e gol.
+message_empty_uri=Trebuie să introduci un URI pentru a-l putea verifica.
+message_incomplete_language=Traducerea e incompletă. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" nu suportă metoda de intrare %2 Unicorn a adaptat cererea în mod automat, dar e posibil ca aceste rezultate să nu fie precise.
diff -r f92cfca1413d -r 27c8d1a99d3a WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ro.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ro.tasklist.properties	Mon Apr 25 11:52:33 2011 -0400
@@ -0,0 +1,5 @@
+#Last submission by Radu
+#Thu Apr 21 13:05:59 UTC 2011
+param.warning=Avertizări\:
+param.warning.1=Raport normal
+param.warning.no=Nicio avertizare
Received on Monday, 25 April 2011 22:02:05 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC