W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > September 2010

unicorn commit: Translation in Slovak submitted by Stano

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 22 Sep 2010 15:48:44 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OyRYq-0001SS-JB@blinky.w3.org>
changeset:  1504:f8eef67e4748
parent:   1500:d498b306eb1e
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Wed Sep 22 11:43:51 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties
description:
Translation in Slovak submitted by Stano


diff -r d498b306eb1e -r f8eef67e4748 WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties	Wed Sep 22 11:43:51 2010 -0400
@@ -0,0 +1,38 @@
+#Submitted by Stano
+#Wed Sep 22 14:33:54 UTC 2010
+anchor_message=Priama linka k tomuto oznámeniu
+anchor_observation=Priama linka ku týmto výsledkom
+anchor_uri=Priama linka ku tomuto URI
+column_token=Stĺpec\:
+context_token=Obsah\:
+contexts_hide=Zabaliť obsahy
+contexts_show=%1 viac...
+direct_link_label=Priama linka
+direct_link_title_1=Znovu overiť tento dokument na webstránke validátora
+direct_link_title_2=Linka ku tejto webstránke validátora
+documentation=Dokumentácia
+documentation_title=Dokumentácia o tejto službe a jej softvéri
+donation_program=Darovací program validátora
+download=Stiahnuť
+download_title=Stiahnuť zdroj pre túto službu
+error_label=Chyby
+extra_options=Pokročilé voľby
+feedback=Spätná väzba
+feedback_title=Pošli nám svoje pripomienky a chybové hlásenia na verejný vývojársky poštový zoznam
+file_token=Súbor\: 
+info_label=Info
+instruction-by-input=Vlož dokument, ktorý by si chcel skontrolovať
+instruction-by-upload=Vyber dokument, ktorý by si chcel skontrolovať
+instruction-by-uri=Vlož URI dokumentu, ktorý by si chcel skontrolovať
+legend-by-input=Overiť priamym vstupom
+legend-by-upload=Overiť zaslaním súboru
+legend-by-uri=Overiť cez URI
+line_token=Riadok\:
+local_file_label=Lokálny súbor\:
+location=Lokácia
+message_connect_exception=URI, ktorý si poskytol, sa zdá byť nedosiahnuteľný. Over ho a skús to znova.
+message_document_not_found=Špecifikovaný dokument neexistuje.
+message_empty_direct_input=Musíš zadať dokument na skontrolovanie.
+message_empty_uploaded_file=Zaslaný súbor je prázdny.
+message_empty_uri=Musíš zadať URI na skontrolovanie.
+message_incomplete_language=Tento preklad je nekompletný. ${
diff -r d498b306eb1e -r f8eef67e4748 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties	Wed Sep 22 11:43:51 2010 -0400
@@ -0,0 +1,47 @@
+#Submitted by Stano
+#Wed Sep 22 15:20:35 UTC 2010
+conformance=Všeobecná kontrola zhody
+conformance.description=Vykonáva toľko kontrol koľko je len možné
+custom=Užívateľská úloha
+custom.description=Dovoľuje ti vybrať, ktoré kontroly vykonať
+custom.param.usermedium=CSS Užívateľské médium\:
+custom.param.warning=CSS Úroveň varovania\:
+feed=Odkazový validátor
+feed.description=Kontroluje syntax Atomu alebo RSS odkazov
+full-css=Validácia CSS profilu
+full-css.description=Kontroluje platnosť voči CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 a CSS 3 profilom
+mobileok=MobileOK Kontrolovač
+mobileok.description=Kontroluje mobilnú priateľskosť
+param.profile=CSS profil\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV profil
+param.profile.css1=CSS úroveň 1
+param.profile.css2=CSS úroveň 2
+param.profile.css21=CSS úroveň 2.1
+param.profile.css3=CSS úroveň 3
+param.profile.mobile=Mobil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG základné
+param.profile.svgtiny=SVG maličké
+param.profile.tv=TV profil
+param.tests=Testy\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Užívateľské médium\:
+param.usermedium.all=Všetko (all)
+param.usermedium.aural=Počuteľnosť (aural)
+param.usermedium.braille=Slepecké (braille)
+param.usermedium.embossed=Vyrazené (embossed)
+param.usermedium.handheld=Ručné (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentácia (presentation)
+param.usermedium.print=Tlač (print)
+param.usermedium.projection=Projekcia (projection)
+param.usermedium.screen=Obrazovka (screen)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Varovania\:
+param.warning.0=Najdôležitejšie
+param.warning.1=Normálné hlásenie
+param.warning.2=Všetko
+param.warning.no=Žiadne varovania
Received on Wednesday, 22 September 2010 15:48:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC