W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > November 2010

unicorn commit: Added a couple generic strings + cleaned MS style newlines

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 26 Nov 2010 14:18:59 +0000
Message-Id: <E1PLz8d-0000XU-Bj@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1571:f654acb2a303
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tasks/bg.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/buccaneer.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/de.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/en.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/es.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fa.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fr.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/he.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hu.tasklist.properties WebContent/WEB-IF/languages/tasks/id.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/it.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ja.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ko.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/l33t.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lolcat.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nb.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nl.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pt.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ru.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/th.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/tr.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.roperties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hans.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hant.tasklist.properties
description:
Added a couple generic strings + cleaned MS style newlines


diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/bg.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/bg.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/bg.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -8,6 +8,8 @@
 feed.description=Проверка на Atom или RSS фийд.
 full-css.description=Проверка на CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 и CSS 3
 mobileok=MobileOK Checker
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS профил\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/buccaneer.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/buccaneer.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/buccaneer.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -25,6 +25,8 @@
 param.warning.0=Most important
 param.warning.1=Normal report
 param.warning.2=All
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profile:
 param.profile.css1=CSS Level 1
 param.profile.css2=CSS Level 2
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Comprova la validesa dels perfils CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 i CSS 3.
 mobileok=Validador de MobileOK
 mobileok.description=Comprova la usabilitat mòbil
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Perfil CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Nivell 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -1,35 +1,37 @@
-#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
-#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
-conformance=Kontola Obecné Shody
-conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
-custom=Vlastní úloha
-custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
-feed=Feed Kontrolor
-feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
-full-css=Validace CSS Profilu
-mobileok=MobileOK Ověřovač
-mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
-param.profile=CSS Profil\:
-param.profile.css1=CSS 1
-param.profile.css2=CSS 2
-param.profile.css21=CSS 2.1
-param.profile.css3=CSS 3
-param.tests=Testy\:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Uživatelské médium\:
-param.usermedium.all=Vše (vše)
-param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
-param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
-param.usermedium.print=Tisk (tisk)
-param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
-param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
-param.warning=Varování\:
-param.warning.0=Nejdůležitější
-param.warning.1=Normální výpis
-param.warning.2=Vše
-param.warning.no=Bez varování
-test=Testovací úloha
-test.description=Tato úloha vývojářům umožňuje otestovat výstup z jejich Unicorn. Odešlete soubor Unicorn odezvy a sledujte výsledek.
+#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
+#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
+conformance=Kontola Obecné Shody
+conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
+custom=Vlastní úloha
+custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
+feed=Feed Kontrolor
+feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
+full-css=Validace CSS Profilu
+mobileok=MobileOK Ověřovač
+mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSS Profil\:
+param.profile.css1=CSS 1
+param.profile.css2=CSS 2
+param.profile.css21=CSS 2.1
+param.profile.css3=CSS 3
+param.tests=Testy\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Uživatelské médium\:
+param.usermedium.all=Vše (vše)
+param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
+param.usermedium.print=Tisk (tisk)
+param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
+param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
+param.warning=Varování\:
+param.warning.0=Nejdůležitější
+param.warning.1=Normální výpis
+param.warning.2=Vše
+param.warning.no=Bez varování
+test=Testovací úloha
+test.description=Tato úloha vývojářům umožňuje otestovat výstup z jejich Unicorn. Odešlete soubor Unicorn odezvy a sledujte výsledek.
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -1,30 +1,32 @@
-#Submitted by Allan Kimmer Jensen
-#Fri Sep 24 07:28:37 UTC 2010
-param.profile=CSS profil\:
-param.profile.css1=CSS Level 1
-param.profile.css2=CSS Level 2
-param.profile.css21=CSS Level 2.1
-param.profile.css3=CSS Level 3
-param.profile.mobile=Mobil
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=Simpel SVG
-param.profile.svgtiny=Ultra-simpel SVG
-param.profile.tv=TV Profil
-param.tests=Tests\:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobil OK
-param.usermedium=Brugermedium\:
-param.usermedium.all=Alle (alle)
-param.usermedium.braille=Braille (braille)
-param.usermedium.handheld=Håndholdt (håndholdt)
-param.usermedium.presentation=Præsentation (præsentation)
-param.usermedium.print=Tryk (tryk)
-param.usermedium.tty=TTY (tty)
-param.usermedium.tv=TV (tv)
-param.warning=Advarsler\:
-param.warning.0=Vigtigste
-param.warning.2=Alle
-param.warning.no=Ingen advarsler
-test=Testopgave
\ No newline at end of file
+#Submitted by Allan Kimmer Jensen
+#Fri Sep 24 07:28:37 UTC 2010
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSS profil\:
+param.profile.css1=CSS Level 1
+param.profile.css2=CSS Level 2
+param.profile.css21=CSS Level 2.1
+param.profile.css3=CSS Level 3
+param.profile.mobile=Mobil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=Simpel SVG
+param.profile.svgtiny=Ultra-simpel SVG
+param.profile.tv=TV Profil
+param.tests=Tests\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobil OK
+param.usermedium=Brugermedium\:
+param.usermedium.all=Alle (alle)
+param.usermedium.braille=Braille (braille)
+param.usermedium.handheld=Håndholdt (håndholdt)
+param.usermedium.presentation=Præsentation (præsentation)
+param.usermedium.print=Tryk (tryk)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Advarsler\:
+param.warning.0=Vigtigste
+param.warning.2=Alle
+param.warning.no=Ingen advarsler
+test=Testopgave
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/de.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/de.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/de.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=&Uuml;berpr&uuml;ft die Validierung gegen die CSS-Profile CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 und CSS 3
 mobileok=MobileOK-Pr&uuml;fung
 mobileok.description=&Uuml;berpr&uuml;ft die Vertr&auml;glichkeit f&uuml;r mobile Endger&auml;te
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-Profile
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profil
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/en.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/en.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/en.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -39,6 +39,8 @@
 param.warning.1=Normal report
 param.warning.2=All
 
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profile:
 param.profile.css1=CSS Level 1
 param.profile.css2=CSS Level 2
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Kontrolas la validecon de niveloj 1, 2, 2.1 kaj 3 de CSS
 mobileok=Kontrolilo MobileOK
 mobileok.description=Kontrolas poŝtelefonan afablecon
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-profilo
 param.profile.atsc-tv=Televida normo ATSC
 param.profile.css1=CSS Nivelo 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/es.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/es.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/es.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Verifica la validez de los perfiles CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 y CSS 3
 mobileok=Validador de MóvilOK
 mobileok.description=Comprueba la usabilidad móvil
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Perfil de CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS nivel 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -1,50 +1,52 @@
-#Submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>
-#Mon Aug 02 17:21:22 UTC 2010
-conformance=Üldine vastavuskontroll
-conformance.description=Teostab nii palju kontrolle kui võimalik.
-custom=Eriülesanne
-custom.description=Laseb sul valida, mis kontrolle teostada
-custom.param.usermedium=CSS kasutaja keskkond\:
-custom.param.warning=CSSi hoiatustase\:
-feed=Feed-i kontrollija
-feed.description=Kontrollib Atom või RSS feed-i süntaksit
-full-css=CSSi profiili kontroll
-full-css.description=Kontrollib CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ja CSS 3 profiili vastu
-mobileok=MobileOK kontroll
-mobileok.description=Kontrollib mobiilisõbralikkust
-param.profile=CSSi profiil\:
-param.profile.atsc-tv=ATSC TV profiil
-param.profile.css1=CSS tase 1
-param.profile.css2=CSS tase 2
-param.profile.css21=CSS tase 2.1
-param.profile.css3=CSS tase 3
-param.profile.mobile=Mobiil
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=baas-SVG
-param.profile.svgtiny=pisi-SVG
-param.profile.tv=TV-profiil
-param.tests=Kontrollid\:
-param.tests.appc-checker=XHTML - Lisa C
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=MobileOK
-param.usermedium=Kasutaja keskkond\:
-param.usermedium.all=Kõik (all)
-param.usermedium.aural=Kuulmise (aural)
-param.usermedium.braille=Pimedate kiri (braille)
-param.usermedium.embossed=Kohrutatud (embossed)
-param.usermedium.handheld=Käsiseadme (handheld)
-param.usermedium.presentation=Esitluse (presentation)
-param.usermedium.print=Trüki (print)
-param.usermedium.projection=Projektsiooni (projection)
-param.usermedium.screen=Ekraani (screen)
-param.usermedium.tty=Terminali (tty)
-param.usermedium.tv=Televiisori (tv)
-param.warning=Hoiatused\:
-param.warning.0=Eriti tähtis
-param.warning.1=Tavaaruanne
-param.warning.2=Kõik
-param.warning.no=Pole ühtegi hoiatust
-test=Testülesanne
-test.description=See tööülesanne võimaldab arendajatel testida nende Unicorni väljundit. Sisesta Unicorni vastusfail ja vaata tulemust.
+#Submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>
+#Mon Aug 02 17:21:22 UTC 2010
+conformance=Üldine vastavuskontroll
+conformance.description=Teostab nii palju kontrolle kui võimalik.
+custom=Eriülesanne
+custom.description=Laseb sul valida, mis kontrolle teostada
+custom.param.usermedium=CSS kasutaja keskkond\:
+custom.param.warning=CSSi hoiatustase\:
+feed=Feed-i kontrollija
+feed.description=Kontrollib Atom või RSS feed-i süntaksit
+full-css=CSSi profiili kontroll
+full-css.description=Kontrollib CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ja CSS 3 profiili vastu
+mobileok=MobileOK kontroll
+mobileok.description=Kontrollib mobiilisõbralikkust
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSSi profiil\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV profiil
+param.profile.css1=CSS tase 1
+param.profile.css2=CSS tase 2
+param.profile.css21=CSS tase 2.1
+param.profile.css3=CSS tase 3
+param.profile.mobile=Mobiil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=baas-SVG
+param.profile.svgtiny=pisi-SVG
+param.profile.tv=TV-profiil
+param.tests=Kontrollid\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - Lisa C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=MobileOK
+param.usermedium=Kasutaja keskkond\:
+param.usermedium.all=Kõik (all)
+param.usermedium.aural=Kuulmise (aural)
+param.usermedium.braille=Pimedate kiri (braille)
+param.usermedium.embossed=Kohrutatud (embossed)
+param.usermedium.handheld=Käsiseadme (handheld)
+param.usermedium.presentation=Esitluse (presentation)
+param.usermedium.print=Trüki (print)
+param.usermedium.projection=Projektsiooni (projection)
+param.usermedium.screen=Ekraani (screen)
+param.usermedium.tty=Terminali (tty)
+param.usermedium.tv=Televiisori (tv)
+param.warning=Hoiatused\:
+param.warning.0=Eriti tähtis
+param.warning.1=Tavaaruanne
+param.warning.2=Kõik
+param.warning.no=Pole ühtegi hoiatust
+test=Testülesanne
+test.description=See tööülesanne võimaldab arendajatel testida nende Unicorni väljundit. Sisesta Unicorni vastusfail ja vaata tulemust.
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fa.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fa.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fa.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -4,6 +4,8 @@
 custom=وظیفه ی سفارشی
 custom.param.warning=هشدار CSS سطح\:
 mobileok=بررسی کننده MobileOK
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=مشخصات CSS
 param.profile.css1=CSS سطح 1
 param.profile.css2=CSS سطح 2
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Tarkistaa oikeellisuuden CSS 1, 2, 2.1 ja 3 -profiileihin nähden.
 mobileok=Mobiilitesti
 mobileok.description=Tarkistaa mobiiliyhteensopivuuden
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-profiili\:
 param.profile.atsc-tv=ATCS TV-profiili
 param.profile.css1=CSS taso 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fr.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fr.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fr.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -1,52 +1,52 @@
-#Last submission by Jean-Guilhem Rouel
-#Fri Nov 26 14:03:09 UTC 2010
-conformance=Vérifie la conformité générale
-conformance.description=Effectue tous les tests possibles.
-custom=Tâche personnalisée
-custom.description=Sélectionnez les tests à effectuer
-custom.param.usermedium=Média CSS \:
-custom.param.warning=Avertissements CSS \:
-feed=Validateur de flux
-feed.description=Vérifie la syntaxe des flux Atom ou RSS
-full-css=Validation des profils CSS
-full-css.description=Vérifie la validité pour les profils CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 et CSS 3
-mobileok=Vérificateur MobileOK
-mobileok.description=Vérifier la compatibilité avec les portables
-param.charset=Charset
-param.doctype=Doctype
-param.profile=Profil CSS \:
-param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
-param.profile.css1=CSS niveau 1
-param.profile.css2=CSS niveau 2
-param.profile.css21=CSS niveau 2.1
-param.profile.css3=CSS niveau 3
-param.profile.mobile=Mobile
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG Basic
-param.profile.svgtiny=SVG Tiny
-param.profile.tv=Profil TV
-param.tests=Tests \:
-param.tests.appc-checker=XHTML - Appendice C
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Média \:
-param.usermedium.all=Tous (all)
-param.usermedium.aural=Restitution vocale (aural)
-param.usermedium.braille=Ligne Braille (braille)
-param.usermedium.embossed=Imprimante Braille (embossed)
-param.usermedium.handheld=Périphérique de poche (handheld)
-param.usermedium.presentation=Présentation (presentation)
-param.usermedium.print=Impression (print)
-param.usermedium.projection=Projecteur (projection)
-param.usermedium.screen=Ecran (screen)
-param.usermedium.tty=Télétype/TTY, Terminal (tty)
-param.usermedium.tv=Télévision (tv)
-param.warning=Avertissements \:
-param.warning.0=Les plus importants
-param.warning.1=Rapport normal
-param.warning.2=Tous
-param.warning.no=Aucun avertissement
-test=Tâche de test
-test.description=Cette tâche permet aux développeurs de tester leur sortie Unicorn. Envoyez un fichier de réponse Unicorn et voyez le résultat.
+#Last submission by Jean-Guilhem Rouel
+#Fri Nov 26 14:03:09 UTC 2010
+conformance=Vérifie la conformité générale
+conformance.description=Effectue tous les tests possibles.
+custom=Tâche personnalisée
+custom.description=Sélectionnez les tests à effectuer
+custom.param.usermedium=Média CSS \:
+custom.param.warning=Avertissements CSS \:
+feed=Validateur de flux
+feed.description=Vérifie la syntaxe des flux Atom ou RSS
+full-css=Validation des profils CSS
+full-css.description=Vérifie la validité pour les profils CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 et CSS 3
+mobileok=Vérificateur MobileOK
+mobileok.description=Vérifier la compatibilité avec les portables
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=Profil CSS \:
+param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
+param.profile.css1=CSS niveau 1
+param.profile.css2=CSS niveau 2
+param.profile.css21=CSS niveau 2.1
+param.profile.css3=CSS niveau 3
+param.profile.mobile=Mobile
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=Profil TV
+param.tests=Tests \:
+param.tests.appc-checker=XHTML - Appendice C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Média \:
+param.usermedium.all=Tous (all)
+param.usermedium.aural=Restitution vocale (aural)
+param.usermedium.braille=Ligne Braille (braille)
+param.usermedium.embossed=Imprimante Braille (embossed)
+param.usermedium.handheld=Périphérique de poche (handheld)
+param.usermedium.presentation=Présentation (presentation)
+param.usermedium.print=Impression (print)
+param.usermedium.projection=Projecteur (projection)
+param.usermedium.screen=Ecran (screen)
+param.usermedium.tty=Télétype/TTY, Terminal (tty)
+param.usermedium.tv=Télévision (tv)
+param.warning=Avertissements \:
+param.warning.0=Les plus importants
+param.warning.1=Rapport normal
+param.warning.2=Tous
+param.warning.no=Aucun avertissement
+test=Tâche de test
+test.description=Cette tâche permet aux développeurs de tester leur sortie Unicorn. Envoyez un fichier de réponse Unicorn et voyez le résultat.
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Verificar contra os perfís CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 e CSS 3
 mobileok=Verificador MobileOK
 mobileok.description=Verificar mobile-friendliness
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profile\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/he.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/he.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/he.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -9,6 +9,8 @@
 feed.description=בודק את מבנה הזנות הAtom או RSS
 full-css=בדיקת פרופיל CSS
 full-css.description=בודק תקינות כנגד גרסאות CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ו-CSS 3
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=פרופיל CSS\:
 param.profile.css1=CSS 1
 param.profile.css2=CSS 2
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Provjeri validnost za CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 i CSS 3 profile
 mobileok=MobileOK provjera
 mobileok.description=Provjeri prilagođenosti mobilnim uređajima
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profil\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profil
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hu.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hu.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hu.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Érványességvizsgálat a CSS 1, 2, 2.1 és 3-as profilokra
 mobileok=MobileOK Ellenőrző
 mobileok.description=Mobiltelefonokkal való összeférhetőség ellenőrzése
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS profil\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV profil
 param.profile.css1=CSS 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/id.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/id.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/id.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Periksa validitas terhadap profil CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 dan CSS 3
 mobileok=Pemeriksa MobileOK
 mobileok.description=Periksa keramahgunaan-mobile
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Profil CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/it.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/it.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/it.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Controlla la validità dei profili CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 e CSS 3
 mobileok=Validatore MobileOK
 mobileok.description=Controlla l'usabilità mobile
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Profilo del CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Profilo ATSC TV
 param.profile.css1=CSS livello 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ja.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ja.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ja.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=CSS 1およびCSS 2、CSS 2.1、CSS 3プロファイルに対する妥当性を検証します
 mobileok=Mobile OK検証
 mobileok.description=モバイル機器への適合を検証
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSSプロファイル\:
 param.profile.atsc-tv=ATSCテレビプロファイル
 param.profile.css1=CSSレベル1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ko.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ko.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ko.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=CSS1, CSS2, CSS 2.1, CSS 3 프로파일에 대해서 검사하기
 mobileok=모바일OK 검사
 mobileok.description=모바일 친화성 검사
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS 프로파일\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV 프로파일\:
 param.profile.css1=CSS 레벨 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/l33t.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/l33t.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/l33t.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -25,6 +25,8 @@
 param.warning.0=M057 1mp0r74N7
 param.warning.1=N0Rm4L r3p0r7
 param.warning.2=4Ll
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=C55 PR0f1l3:
 param.profile.css1=c55 l3v3l 1
 param.profile.css2=C55 l3v3L 2
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lolcat.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lolcat.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lolcat.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -1,52 +1,54 @@
-#Submitted by Amy <amy@w3.org>
-#Thu Jul 29 27:03:86 UTC 2010
-conformance=GENERAL CONFOARMANCE CHECK
-conformance.description=PER4MS AZ MANY CHECKS AZ POSSIBLE.
-http=HTTP CHECKR 
-feed=FEED VALIDATOR
-feed.description=CHECKS TEH SYNTAX OF ATUM OR RSS FEEDS 
-test=TEST TASK
-test.description=THIS TASK ALLOWS DEVELOPERS TO TEST THEIR UNICORN OUTPUT. SUBMIT UNICORN RESPONSE FILE AN WATCH TEH RESULT. 
-full-css=CSS PROFILE VALIDASHUN
-full-css.description=CHECKS VALIDITY AGAINST CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 AN CSS 3 PROFILES
-mobileok=MOBILEK CHECKR
-mobileok.description=CHECKS MOBILE-FRIENDLINESS 
-custom=CUSTUM TASK
-custom.description=LETS YOO CHOOZE WHICH CHECKS T PERFRM
-custom.param.usermedium=CSS USR MEDIUM:
-custom.param.warning=CSS WARNNG LEVEL: 
-param.tests=TESTS:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.appc-checker=XHTML - APPENDIX C
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=MOBILE K
-param.tests.feed=RSS/ATUM
-param.tests.http=HTTP HEADERS 
-param.warning=WARNINGS:
-param.warning.no=NO WARNINGS
-param.warning.0=MOST IMPORTANT
-param.warning.1=NORMAL REPORT
-param.warning.2=ALL 
-param.profile=CSS PROFILE:
-param.profile.css1=CSS LEVEL 1
-param.profile.css2=CSS LEVEL 2
-param.profile.css21=CSS LEVEL 2.1
-param.profile.css3=CSS LEVEL 3
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG BASIC
-param.profile.svgtiny=SVG TINY
-param.profile.mobile=MOBILE
-param.profile.atsc-tv=ATSC TV PROFILE
-param.profile.tv=TV PROFILE 
-param.usermedium=USR MEDIUM:
-param.usermedium.all=ALL (ALL)
-param.usermedium.aural=AURAL (AURAL)
-param.usermedium.braille=BRAILLE (BRAILLE)
-param.usermedium.embossed=EMBOSSED (EMBOSSED)
-param.usermedium.handheld=HANDHELD (HANDHELD)
-param.usermedium.presentation=PRESENTASHUN (PRESENTASHUN)
-param.usermedium.print=PRINT (PRINT)
-param.usermedium.projection=PROJECSHUN (PROJECSHUN)
-param.usermedium.screen=SCREEN (SCREEN)
-param.usermedium.tty=TTEH (TTEH)
-param.usermedium.tv=TV (TV)
\ No newline at end of file
+#Submitted by Amy <amy@w3.org>
+#Thu Jul 29 27:03:86 UTC 2010
+conformance=GENERAL CONFOARMANCE CHECK
+conformance.description=PER4MS AZ MANY CHECKS AZ POSSIBLE.
+http=HTTP CHECKR 
+feed=FEED VALIDATOR
+feed.description=CHECKS TEH SYNTAX OF ATUM OR RSS FEEDS 
+test=TEST TASK
+test.description=THIS TASK ALLOWS DEVELOPERS TO TEST THEIR UNICORN OUTPUT. SUBMIT UNICORN RESPONSE FILE AN WATCH TEH RESULT. 
+full-css=CSS PROFILE VALIDASHUN
+full-css.description=CHECKS VALIDITY AGAINST CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 AN CSS 3 PROFILES
+mobileok=MOBILEK CHECKR
+mobileok.description=CHECKS MOBILE-FRIENDLINESS 
+custom=CUSTUM TASK
+custom.description=LETS YOO CHOOZE WHICH CHECKS T PERFRM
+custom.param.usermedium=CSS USR MEDIUM:
+custom.param.warning=CSS WARNNG LEVEL: 
+param.tests=TESTS:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.appc-checker=XHTML - APPENDIX C
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=MOBILE K
+param.tests.feed=RSS/ATUM
+param.tests.http=HTTP HEADERS 
+param.warning=WARNINGS:
+param.warning.no=NO WARNINGS
+param.warning.0=MOST IMPORTANT
+param.warning.1=NORMAL REPORT
+param.warning.2=ALL 
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSS PROFILE:
+param.profile.css1=CSS LEVEL 1
+param.profile.css2=CSS LEVEL 2
+param.profile.css21=CSS LEVEL 2.1
+param.profile.css3=CSS LEVEL 3
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG BASIC
+param.profile.svgtiny=SVG TINY
+param.profile.mobile=MOBILE
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV PROFILE
+param.profile.tv=TV PROFILE 
+param.usermedium=USR MEDIUM:
+param.usermedium.all=ALL (ALL)
+param.usermedium.aural=AURAL (AURAL)
+param.usermedium.braille=BRAILLE (BRAILLE)
+param.usermedium.embossed=EMBOSSED (EMBOSSED)
+param.usermedium.handheld=HANDHELD (HANDHELD)
+param.usermedium.presentation=PRESENTASHUN (PRESENTASHUN)
+param.usermedium.print=PRINT (PRINT)
+param.usermedium.projection=PROJECSHUN (PROJECSHUN)
+param.usermedium.screen=SCREEN (SCREEN)
+param.usermedium.tty=TTEH (TTEH)
+param.usermedium.tv=TV (TV)
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -8,6 +8,8 @@
 feed=Srautų validacija
 full-css=CSS validacija
 mobileok=MobileOK tikrinimas
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS profilis\:
 param.profile.css1=CSS Level 1
 param.profile.css2=CSS Level 2
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nb.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nb.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nb.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -9,6 +9,8 @@
 full-css.description=Sjekker validitet mot CS S1-, CSS 2-, CSS 2.1- og CSS 3-profiler
 mobileok=MobileOK sjekk
 mobileok.description=Sjekker mobilvennlighet
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-profil
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV-profil
 param.profile.css1=CSS nivå 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nl.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nl.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Controleert validiteit ten opzichte van CSS 1, CSS2, CSS 2.1 en CSS 3 profielen
 mobileok=MobileOK controleur
 mobileok.description=Controleert mobiel vriendelijkheid
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS profiel\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV profiel
 param.profile.css1=CSS Niveau 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Wybierz wersję kodu CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 bądź CSS 3
 mobileok=Dostępność dla urządzeń mobilnych
 mobileok.description=Sprawdza zasób pod kątem obsługi przez urządzenia mobilne
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Profil CSS \:
 param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
 param.profile.css1=CS - poziom 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pt.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pt.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pt.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Executa a validação para os perfís CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 e CSS 3
 mobileok=Verificador Mobile OK
 mobileok.description=Verifica compatibilidade com dispositivos móveis
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Perfil CSS
 param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Nível 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ru.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ru.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ru.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Проверка валидности по отношению к профилям CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 и CSS 3
 mobileok=Программа проверки MobileOK
 mobileok.description=Проверять дружелюбность к мобильным устройствам
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Профиль CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Профиль ATSC TV
 param.profile.css1=CSS уровня 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -1,47 +1,49 @@
-#Submitted by Stano
-#Fri Sep 24 13:30:25 UTC 2010
-conformance=Všeobecná kontrola prispôsobenosti
-conformance.description=Vykonáva toľko kontrol koľko je len možné
-custom=Užívateľská úloha
-custom.description=Dovoľuje ti vybrať, ktoré kontroly vykonať
-custom.param.usermedium=CSS Užívateľské médium\:
-custom.param.warning=CSS Úroveň varovania\:
-feed=Odkazový validátor
-feed.description=Kontroluje syntax Atomu alebo RSS odkazov
-full-css=Validácia CSS profilu
-full-css.description=Kontroluje platnosť voči CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 a CSS 3 profilom
-mobileok=MobileOK Kontrolovač
-mobileok.description=Kontroluje mobilnú priateľskosť
-param.profile=CSS profil\:
-param.profile.atsc-tv=ATSC TV profil
-param.profile.css1=CSS úroveň 1
-param.profile.css2=CSS úroveň 2
-param.profile.css21=CSS úroveň 2.1
-param.profile.css3=CSS úroveň 3
-param.profile.mobile=Mobil
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG základné
-param.profile.svgtiny=SVG maličké
-param.profile.tv=TV profil
-param.tests=Testy\:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Užívateľské médium\:
-param.usermedium.all=Všetko (all)
-param.usermedium.aural=Počuteľnosť (aural)
-param.usermedium.braille=Slepecké (braille)
-param.usermedium.embossed=Vyrazené (embossed)
-param.usermedium.handheld=Ručné (handheld)
-param.usermedium.presentation=Prezentácia (presentation)
-param.usermedium.print=Tlač (print)
-param.usermedium.projection=Projekcia (projection)
-param.usermedium.screen=Obrazovka (screen)
-param.usermedium.tty=TTY (tty)
-param.usermedium.tv=TV (tv)
-param.warning=Varovania\:
-param.warning.0=Najdôležitejšie
-param.warning.1=Normálne hlásenie
-param.warning.2=Všetko
-param.warning.no=Žiadne varovania
+#Submitted by Stano
+#Fri Sep 24 13:30:25 UTC 2010
+conformance=Všeobecná kontrola prispôsobenosti
+conformance.description=Vykonáva toľko kontrol koľko je len možné
+custom=Užívateľská úloha
+custom.description=Dovoľuje ti vybrať, ktoré kontroly vykonať
+custom.param.usermedium=CSS Užívateľské médium\:
+custom.param.warning=CSS Úroveň varovania\:
+feed=Odkazový validátor
+feed.description=Kontroluje syntax Atomu alebo RSS odkazov
+full-css=Validácia CSS profilu
+full-css.description=Kontroluje platnosť voči CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 a CSS 3 profilom
+mobileok=MobileOK Kontrolovač
+mobileok.description=Kontroluje mobilnú priateľskosť
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSS profil\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV profil
+param.profile.css1=CSS úroveň 1
+param.profile.css2=CSS úroveň 2
+param.profile.css21=CSS úroveň 2.1
+param.profile.css3=CSS úroveň 3
+param.profile.mobile=Mobil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG základné
+param.profile.svgtiny=SVG maličké
+param.profile.tv=TV profil
+param.tests=Testy\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Užívateľské médium\:
+param.usermedium.all=Všetko (all)
+param.usermedium.aural=Počuteľnosť (aural)
+param.usermedium.braille=Slepecké (braille)
+param.usermedium.embossed=Vyrazené (embossed)
+param.usermedium.handheld=Ručné (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentácia (presentation)
+param.usermedium.print=Tlač (print)
+param.usermedium.projection=Projekcia (projection)
+param.usermedium.screen=Obrazovka (screen)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Varovania\:
+param.warning.0=Najdôležitejšie
+param.warning.1=Normálne hlásenie
+param.warning.2=Všetko
+param.warning.no=Žiadne varovania
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Preveri veljavnost v skladu z različicami CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 in CSS 3
 mobileok=Preverjalnik MobileOK
 mobileok.description=Preveri prijaznost za mobilne naprave
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Različica CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS stopnje 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Kontrollerar validiteten mot CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 och CSS 3 profilerna
 mobileok=MobileOK-granskare
 mobileok.description=Granskar mobilvänlighet
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-profil\:
 param.profile.atsc-tv=ATCS TV-profil
 param.profile.css1=CSS Nivå 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/th.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/th.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/th.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -11,6 +11,8 @@
 full-css.description=ทำการตรวจสอบความสอดคล้องกับ CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 และ CSS 3 profiles
 mobileok=ตัวตรวจสอบ MobileOK
 mobileok.description=ตรวจสอบความเป็นมิตรต่อมือถือ
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS โปรไฟล์
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/tr.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/tr.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/tr.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ve CSS 3 biçimlerinin doğruluğunu denetler.
 mobileok=MobileOK Denetleyicisi
 mobileok.description=Mobil kullanıcı dostluğunu denetler
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Biçimi\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Biçimi
 param.profile.css1=CSS Seviye 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Перевірити валідність згідно CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 та CSS 3 профілів
 mobileok=Перевірка MobileOK
 mobileok.description=Перевірка на сумісність з мобільними пристроями
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Профіль\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Профіль
 param.profile.css1=CSS Рівень 1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hans.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hans.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hans.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=检查 CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 和 CSS 3 配置文件的有效性
 mobileok=移动设备的可用性检查
 mobileok.description=检查移动设备的可用性
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS 配置文件
 param.profile.atsc-tv=ATSC 电视配置文件
 param.profile.css1=CSS 级别1
diff -r 5320008793c3 -r f654acb2a303 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hant.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hant.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:07:11 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hant.tasklist.properties	Fri Nov 26 15:18:47 2010 +0100
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=使用CSS 1、CSS 2、CSS 2.1、CSS3 profiles驗證
 mobileok=MobileOK驗證器
 mobileok.description=驗證頁面對行動裝置的友好度
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profile:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
Received on Friday, 26 November 2010 14:19:03 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC