W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > May 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages nb.properties,1.3,1.4

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Wed, 19 May 2010 12:41:29 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1OEiaX-0003jr-FG@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv14355

Modified Files:
	nb.properties 
Log Message:
Submitter: Jon Hjerting <jon@hjerting.com>

Index: nb.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/nb.properties,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -d -r1.3 -r1.4
--- nb.properties	19 May 2010 10:00:18 -0000	1.3
+++ nb.properties	19 May 2010 12:41:27 -0000	1.4
@@ -1,7 +1,7 @@
 #$Id$
 #
 #Submitted by Jon Hjerting <jon@hjerting.com>
-#Wed May 19 08:39:55 UTC 2010
+#Wed May 19 11:58:13 UTC 2010
 anchor_message=Direkte lenke til denne meldingen
 anchor_observation=Direkte lenke til disse resultatene
 anchor_uri=Direkte lenke til denne URI
@@ -67,5 +67,24 @@
 message_unknown_task=Ukjent oppgave "%1>. Unicorn utførte standardoppgaven\: "%2".
 message_unsupported_mime_type=Mime-typen i dokumentet (%1) støttes ikke av denne oppgaven.
 result_for=Resultat for %1
+result_for_upload=Resultat for dokumentet du la inn.
+select-a-task=Velg en oppgave
+simple_options=Valg
+stack_trace_text=En kritisk feil har oppstått. Under er en stakksporing fra Unicorn, vær vennlig å kopiere den og <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">send oss en feilrapport på e-post</a> for å hjelpe oss å løse problemet.
+submit=Sjekk
+submit_title=Send inn til validering
+submitted_file=Innsendt dokument
+task_label=Oppgave\:
+test_fail=Dette dokumentet har ikke bestått testen\: %1
+test_ok=Dette dokumentet har bestått testen\: %1
+test_undef=Resultat av test\: %1
+translations=Oversettelser
+translations_title=Hjelp oss å oversette Unicorn
+universal_checker=Internetts universelle konformasjonssjekk
 uri_label=Adresse\:
 uri_title=Adresse til siden som skal valideres
+uri_token=URI
+validate-by-input=Ved direkte innlasting
+validate-by-upload=Ved filopplasting
+validate-by-uri=Ved URI
+warning_label=Advarsler
Received on Wednesday, 19 May 2010 12:41:30 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:42 UTC