W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > May 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages nb.properties,NONE,1.1

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Wed, 19 May 2010 09:58:45 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1OEg33-0005iV-G6@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv21957

Added Files:
	nb.properties 
Log Message:
Submitter: Jon Hjerting <jon@hjerting.com>

--- NEW FILE: nb.properties ---
#$Id: nb.properties,v 1.1 2010/05/19 09:58:43 jean-gui Exp $
#
#Submitted by Jon Hjerting <jon@hjerting.com>
#Tue May 18 19:44:07 UTC 2010
anchor_message=Direkte lenke til denne meldingen
anchor_observation=Direkte lenke til disse resultatene
anchor_uri=Direkte lenke til denne URI
column_token=Kolonne
context_token=Kontekst
contexts_hide=Skjul kontekst
contexts_show=%1 mere...
direct_link_label=Direkte lenke
direct_link_title_1=Valider dokumentet igjen på validator-nettsiden
direct_link_title_2=Lenke til validator-nettsiden
documentation=Dokumentasjon
documentation_title=Dokumentasjon av tjenesten og programvaren som ligger bak
donation_program=Validators donasjonsprogram
download=Nedlastning
download_title=Last ned kildekoden til denne tjenesten
error_label=Feil
extra_options=Avanserte innstillinger
feedback=Tilbakemelding
feedback_title=Send dine tanker og rapporter feil til e-postlisten for utviklerne av tjenesten
file_token=Fil\:
info_label=Info
instruction-by-input=Legg inn dokumentet du ønsker å sjekke
instruction-by-upload=Velg dokumentet du ønsker å sjekke
instruction-by-uri=Skriv inn URI til dokumentet du ønsker å sjekke
legend-by-input=Valider ved direkte innlegging
legend-by-upload=Valider ved opplasting av fil
legend-by-uri=Valider ved URI
line_token=Linje\:
local_file_label=Lokal fil\:
location=Plassering
message_connect_exception=URI-en du skrev inn var utilgjengelig. Sjekk at den er riktig og forsøk igjen.
message_document_not_found=Det angitte dokumentet finnes ikke.
message_empty_direct_input=Du må angi et dokument som skal sjekkes.
message_empty_uploaded_file=Filen som ble lastet opp var tom.
message_empty_uri=Du må angi en URI som skal sjekkes.
message_incomplete_language=Denne oversettelsen er ufullstendig. ${message_translation}
message_input_changed="%1" støtter ikke %2 som metode for å legge inn data. Unicorn tilpasset forespørselen automatisk, men resultat av sjekk kan være feil.
message_input_changed_long=Noen HTTP-hoder kan ha blitt tapt eller endret og det kan være at sjekken ikke klarte å følge lenkene i dokumentet.
message_invalid_mime_type=Den angitte mime-typen (%1) er ugyldig.
message_invalid_url_syntax=Den angitte URI er ugyldig\: "%1".
message_mail=Rapporten blir sendt til\: %1.
message_mail_date=Sjekk utførte %1.
message_missing_email=Ingen e-postadresse ble skrevet inn.
message_missing_mime_type=\ j
uri_label=Hans Aanruds vei 21
uri_title=Hans Aanruds vei 21
Received on Wednesday, 19 May 2010 09:58:46 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:42 UTC