W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: Hannes <hannesg@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 28 Jul 2010 13:47:55 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oe6zD-0002L6-Hm@blinky.w3.org>
changeset:  1384:05f55a78c08f
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Wed Jul 28 15:47:47 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
description:
Submitter: Hannes <hannesg@gmail.com>


diff -r 297c73916cdc -r 05f55a78c08f WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Wed Jul 28 15:47:47 2010 +0200
@@ -0,0 +1,38 @@
+#Submitted by Hannes <hannesg@gmail.com>
+#Wed Jul 28 13:44:45 UTC 2010
+anchor_message=Otseviide sellele teatele
+anchor_observation=Otseviide nendele tulemustele
+anchor_uri=Otseviide sellele URI-le
+column_token=Tulp\:
+context_token=Kaastekst\:
+contexts_hide=Voldi kaastekst
+contexts_show=%1 rohkem...
+direct_link_label=Otseviide
+direct_link_title_1=Valideeri see dokument valideerija veebis
+direct_link_title_2=Link sellele valideerija veebile
+documentation=Dokumentatsioon
+documentation_title=Dokumentatsioon selle teenuse ja tarkvara kohta
+donation_program=Validaatorite annetuste programm
+download=Lae alla
+download_title=Lae alla teenuse lähtekood
+error_label=Vead
+extra_options=Rohkem seadeid
+feedback=Tagasiside
+feedback_title=Saada oma mõtted ja veateated avalikku arenduslisti
+file_token=Fail\:
+info_label=Teave
+instruction-by-input=Sisesta dokument, mida sa soovid kontrollida
+instruction-by-upload=Vali dokument, mida sa soovid kontrollida
+instruction-by-uri=Sisesta dokumendi URI, mida sa soovid kontrollida
+legend-by-input=Valideeri otsest sisendit
+legend-by-upload=Valideeri faili
+legend-by-uri=Valideeri URI
+line_token=Rida\:
+local_file_label=Lokaalne fail\:
+location=Asukoht
+message_connect_exception=URI, mida sa saatsid tundub olevat kättesaamatu. Palun kontrolli see ja proovi uuesti.
+message_document_not_found=Valitud dokumenti ei ole olemas.
+message_empty_direct_input=Sa pead sisestama dokumendi, mida kontrollida.
+message_empty_uploaded_file=Üleslaetud fail on tühi.
+message_empty_uri=Sa pead sisestama URI, mida kontrollida.
+message_incomplete_language=See tõlge pole täielik. ${message_translation}
Received on Wednesday, 28 July 2010 13:47:58 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC