W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: Tavaro <tavarotintelme@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 05 Jul 2010 09:32:49 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OVi2j-0003rD-8x@blinky.w3.org>
changeset:  1308:972d48936618
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Mon Jul 05 11:32:39 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties
description:
Submitter: Tavaro <tavarotintelme@gmail.com>


diff -r c2280edae840 -r 972d48936618 WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Fri Jul 02 15:50:19 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Mon Jul 05 11:32:39 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Krzyszfof Jasiak <jasiakk@poczta.fm>
-#Thu Apr 22 14:53:49 UTC 2010
+#Submitted by Tavaro <tavarotintelme@gmail.com>
+#Sun Jul 04 02:10:57 UTC 2010
 anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
 anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
 anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
@@ -40,6 +40,7 @@
 message_input_changed_long=Niektóre nagłówki HTTP mogły zostać utracone lub zmienione. Może to uniemożliwić usłudze walidacji podążanie za odnośnikami umieszczonymi w dokumencie.
 message_invalid_mime_type=Zadeklarowany typ mime (%1) jest nieprawidłowy.
 message_invalid_url_syntax=Wprowadzony adres URI jest nieprawidłowy\: "%1".
+message_local_address_provided=Konfiguracja Unicorna nie zezwala na korzystanie z lokalnych adresów IP. Proszę użyć adresu publicznego.
 message_mail=Raport zostanie wysłany do\: %1.
 message_mail_date=Sprawdź wykonanie %1.
 message_missing_email=Nie podano adresu e-mail.
@@ -51,7 +52,7 @@
 message_not_found_mime_type=Próba odgadnięcia typu mime dokumentu nie powiodła się.
 message_nothing_to_validate=Nie przekazano żadnego dokumentu.
 message_observer_connect_exception="%1" jest nieosiągalny.
-message_observer_internal_error="%1" zwrócił błąd wewnętrzny. <a href="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_internal_error="%1" zwrócił błąd wewnętrzny. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
 message_observer_not_found=Zapytanie do "%1" zwróciło <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">bład 404 (nie znaleziono)</a>.
 message_observer_read_timeout="%1" nie odpowiedział przed upływem wyznaczonego czasu.
 message_response_invalid_schema="%1" zwrócił odpowiedź w nieobsługiwanym formacie.
diff -r c2280edae840 -r 972d48936618 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Fri Jul 02 15:50:19 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Mon Jul 05 11:32:39 2010 +0200
@@ -1,11 +1,15 @@
-#Submitted by Krzyszfof Jasiak <jasiakk@poczta.fm>
-#Thu Apr 22 14:53:49 UTC 2010
+#Submitted by Tavaro <tavarotintelme@gmail.com>
+#Sun Jul 04 02:10:57 UTC 2010
 conformance=Sprawdź zgodność
 conformance.description=Sprawdza wszystko co jest możliwe do wykonania.
+cssval2010=Uniwersalny tester CSS (pre-alpha)
+cssval2010.description=Sprawdza składnię kaskadowych arkuszy stylów (CSS)
 custom=Konfiguracja zadania
-custom.description=Wybierz zadanie do wykonania
+custom.description=Pozwala na wykonanie tylko wybranych zadań
 custom.param.usermedium=Medium CSS
-custom.param.warning=Poziom błędow CSS\:
+custom.param.warning=Poziom błędów CSS\:
+feed=Walidacja kanałów 
+feed.description=Sprawdza poprawność składni dla kanałów Atom i RSS
 full-css=Pełna walidacja CSS
 full-css.description=Wybierz wersję kodu CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 bądź CSS 3
 mobileok=Sprzawdź dla urządzeń mobilnych
@@ -32,7 +36,7 @@
 param.usermedium.aural=Dźwiękowe (aural)
 param.usermedium.braille=Braille (braille)
 param.usermedium.embossed=Wytłaczane (embossed)
-param.usermedium.handheld=Ręczne (handheld)
+param.usermedium.handheld=Podręczne (handheld)
 param.usermedium.presentation=Prezentacja (presentation)
 param.usermedium.print=Drukarka (print)
 param.usermedium.projection=Projekcja (projection)
@@ -44,3 +48,5 @@
 param.warning.1=Raport Standardowy
 param.warning.2=Wszystkie
 param.warning.no=Bez ostrzeżeń
+test=Zadanie testujące
+test.description=Ta opcja pozwala twórcom na sprawdzenie strony wyników Unicorna. Prześlij plik wynikowy walidacji i obserwuj rezultat.
Received on Monday, 5 July 2010 09:32:50 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC