W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages hu.properties,1.2,1.3

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Thu, 11 Feb 2010 11:24:37 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1NfX9x-00031J-CP@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv11595

Modified Files:
	hu.properties 
Log Message:
Zsolt Lauter completed the hungarian translation

Index: hu.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -d -r1.2 -r1.3
--- hu.properties	23 Oct 2009 15:58:10 -0000	1.2
+++ hu.properties	11 Feb 2010 11:24:35 -0000	1.3
@@ -1,12 +1,14 @@
 #$Id$
 #
 #Submitted by Zsolt Lauter <lauterzsolti@gmail.com>
-#Sat Oct 17 16:29:43 UTC 2009
+#Tue Feb 09 10:26:28 UTC 2010
 anchor_message=Közvetlen hivatkozás erre az üzenetre
 anchor_observation=Közvetlen hivatkozás erre a megjegyzésre
 anchor_uri=Közvetlen hivatkozás erre a URI-re
 column_token=Oszlop\:
 context_token=Szövegkörnyezet\:
+contexts_hide=Tartalom becsukása
+contexts_show=%1 bővebben...
 direct_link_label=Közvetlen hivatkozás\:
 direct_link_title_1=A jelenlegi dokumentum ismételt vizsgálata a Validator weboldalon
 direct_link_title_2=Hivatkozás erre a Validator weboldalra
@@ -37,16 +39,27 @@
 message_empty_uploaded_file=A feltöltött fájl üres.
 message_empty_uri=Meg kell adnia egy URI-t az ellenőrzéshez.
 message_incomplete_language=A fordítás nem teljes. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" nem támogatja a %2 beviteli módot. A Unicorn automatikusan feldolgozta a kérést, de az ellenőrző eredmények hibásak lehetnek.
+message_input_changed_long=Valószínűleg elveszett vagy megváltozott néhány HTTP fejléc és az ellenőrző nem tudja követni a dokumentumban található linkeket.
 message_invalid_mime_type=A megadott MIME típus (%1) érvénytelen.
 message_invalid_requested_language=A nyelv, amit szeretne (%1) nem található.
 message_invalid_url_syntax=A megadott URI érvénytelen\: "%1".
 message_mail=A jelentést elküldtük ide\: %1.
+message_mail_date=Az ellenőrzés lefutott ezen\: %1.
 message_missing_email=Nem lett megadva e-mail cím.
 message_missing_mime_type=A dokumentumának MIME típusa nincs meghatározva.
+message_no_observation_done=Nincs megjelenítendő eredmény.
+message_no_referer=A kérésnek nincs Referer (hivatkozó) HTTP fejléce.
 message_no_task=Nincs kijelölt feladat. A Unicorn az alapértelmezett feladatot használja\: "%1".
 message_no_uploaded_file=Fel kell töltenie egy fájlt.
 message_not_found_mime_type=A dokumentumának MIME típusát nem tudjuk kitalálni.
 message_nothing_to_validate=Nem lett elküldve dokumentum.
+message_observer_connect_exception="%1" elérhetetlen.
+message_observer_internal_error="%1" belső hibát jelzett.
+message_observer_not_found=A kérés "%1" címhez <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Nem található) HTTP hibát</a> eredményezett.
+message_observer_read_timeout="%1" nem reagált a válaszidőn belül.
+message_response_invalid_schema="%1" válaszának formátuma nem támogatott.
+message_response_validation_error="%1" érvénytelen válasszal tért vissza.
 message_ssl_exception=SSL hiba történt. Ellenőrizze az SSL igazolás érvényességét.
 message_translation=Segítsen <a href\="./translations%2">lefordítani a Unicornt</a> a saját anyanyelvére.
 message_unauthorized_access=A megadott URI azonosítást igényel.
@@ -66,6 +79,7 @@
 task_label=Feladat\:
 test_fail=Ez a dokumentum nem ment át a teszten\: %1
 test_ok=Ez a dokumentum átment a teszten\: %1
+test_undef=A teszt eredménye\: %1
 translations=Fordítások
 translations_title=Segítésen lefordítani a Unicornt
 universal_checker=A Web Univerzális Helyesség Ellenőrzője
Received on Thursday, 11 February 2010 11:24:38 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:41 UTC