W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > December 2010

unicorn commit: Translation in Dutch submitted by Johan

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 13 Dec 2010 20:04:30 +0000
Message-Id: <E1PSEdK-00039P-8t@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1589:7b9e3145bba1
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Dec 13 15:04:02 2010 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties
description:
Translation in Dutch submitted by Johan


diff -r 417425c0e228 -r 7b9e3145bba1 WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties	Wed Dec 08 14:47:49 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties	Mon Dec 13 15:04:02 2010 -0500
@@ -1,10 +1,10 @@
-#Submitted by Bert Bos <bert@w3.org>
-#Tue Jul 27 13:55:25 UTC 2010
+#Last submission by Johan
+#Sun Dec 12 09:04:10 UTC 2010
 anchor_message=Directe link naar dit bericht
 anchor_observation=Directe link naar deze opmerking
 anchor_uri=Directe link naar deze URI
 column_token=Kolom\:
-context_token=Context\:
+context_token=Contekst\:
 contexts_hide=Klap inhoud samen
 contexts_show=%1 meer...
 direct_link_label=Directe link
@@ -12,7 +12,7 @@
 direct_link_title_2=Link naar de website van deze validator
 documentation=Documentatie
 documentation_title=Documentatie voor deze service en de software erachter
-donation_program=Validators-Giften-Plan
+donation_program=Validators Donatie Programma
 download=Download
 download_title=Download de broncode van deze service
 error_label=Fouten
@@ -20,7 +20,7 @@
 feedback=Feedback
 feedback_title=Zend ons uw opmerkingen en bug-meldingen op de openbare ontwikkelaars-mailing-list\!
 file_token=Bestand\:
-info_label=Info\:
+info_label=Info
 instruction-by-input=Voer het document in dat u wilt testen
 instruction-by-upload=Kies het document dat u wilt testen
 instruction-by-uri=Voer de URI in van het document dat u wilt testen
@@ -29,7 +29,7 @@
 legend-by-uri=Valideer via een URI
 line_token=Regel\:
 local_file_label=Lokaal bestand\:
-location=Locatie\:
+location=Locatie
 message_connect_exception=De URI die u opgaf lijkt onbereikbaar. Verifiëer hem en probeer het opnieuw\!
 message_document_not_found=Het opgegeven document bestaat niet.
 message_empty_direct_input=U moet een document invoeren om te testen.
@@ -45,12 +45,12 @@
 message_mail_date=Observatie uitgevoerd op %1.
 message_missing_email=Geen e-mailadres opgegeven.
 message_missing_mime_type=Het MIME-type van uw document is onbekend.
-message_no_observation_done=Er is geen observatie te melden.
-message_no_referer=Uw aanvraag heeft geen “Referer HTTP header.”
+message_no_observation_done=Er zijn geen resultaten om te laten zien.
+message_no_referer=Uw aanvraag heeft geen Referer HTTP header.
 message_no_task=Geen taak opgegeven. Unicorn heeft de standaard-taak gebruikt\: "%1"
 message_no_uploaded_file=U moet een bestand uploaden.
 message_not_found_mime_type=Het MIME-type van uw document kon niet worden bepaald.
-message_nothing_to_validate=Er is geen document opgegeven.
+message_nothing_to_validate=Er is geen document verzonden.
 message_observer_connect_exception=De Observer "%1" is onbereikbaar.
 message_observer_internal_error=De Observer "%1" rapporteerde een interne fout. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
 message_observer_not_found=Het verzoek aan de Observer "%1" resulteerde in een <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-foutmelding 404 (“niet gevonden”)</a>.
@@ -66,6 +66,7 @@
 message_unknown_task=Onbekende taak "%1". Unicorn heeft de standaardtaak gebruikt\: "%2"
 message_unsupported_mime_type=Het MIME-type van uw document (%1) wordt niet ondersteund door deze taak.
 message_unsupported_protocol=De online dienst ondersteunt alleen URIs met "http\:" en "https\:". URIs met "%1" worden niet ondersteund.
+options=Opties
 result_for=Resultaat voor %1
 result_for_upload=Resultaat voor het document dat u heeft opgegeven
 select-a-task=Kies een taak
Received on Monday, 13 December 2010 20:04:32 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC