W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > December 2010

unicorn commit: Merge with 38b157cf498c91a408387979975b7d1198c9ef58

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 08 Dec 2010 17:36:50 +0000
Message-Id: <E1PQNwg-0007Hq-KV@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1587:2ade50004dae
tag:     tip
parent:   1586:e09c5a33f896
parent:   1584:38b157cf498c
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
description:
Merge with 38b157cf498c91a408387979975b7d1198c9ef58


diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/da.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/da.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/da.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,83 +1,88 @@
-#Last submission by René Mølskov
-#Wed Oct 06 19:14:38 UTC 2010
-anchor_message=Direkte link til denne besked
-anchor_observation=Direkte link til disse resultater
-anchor_uri=Direkte link til denne adresse
-column_token=Kolonne\:
-context_token=Sammenhæng\:
-contexts_hide=Kollaps kontekst
-contexts_show=%1 mere...
-direct_link_label=Direkte link
-direct_link_title_1=Kontrollér dette dokument igen
-direct_link_title_2=Link til denne validator-hjemmeside
-documentation=Dokumentation
-documentation_title=Dokumentation om denne service, og softwaren den bygger på
-donation_program=[Validatørers] donationsprogram
-download=Download
-download_title=Download kildekoden til denne service
-error_label=Fejl
-extra_options=Avancerede indstillinger
-feedback=Feedback
-feedback_title=Send os dine tanker og fejlrapporter på den offentlige udviklings-postliste
-file_token=Fil\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Indsæt det dokument, som du ønsker at kontrollere
-instruction-by-upload=Vælg det dokument, som du ønsker at kontrollere
-instruction-by-uri=Indtast adressen på det dokument, som du ønsker at kontrollere
-legend-by-input=Kontrollér direkte indtastning
-legend-by-upload=Kontrollér via. dokumentupload
-legend-by-uri=Kontrollér via. adressen
-line_token=Linje\:
-local_file_label=Lokal fil\:
-location=Sted
-message_connect_exception=Adressen
-message_document_not_found=Det indtastede dokument eksisterer ikke.
-message_empty_direct_input=Det er påkrævet, at indtaste et dokument, som skal kontrolleres.
-message_empty_uploaded_file=Den uploadede fil er tom.
-message_empty_uri=Det er påkrævet, at indtaste adressen på det dokument, som skal kontrolleres.
-message_incomplete_language=Denne oversættelse er ikke fuldendt. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" understøtter ikke %2 indtastningsmetoden. Unicorn har automatisk ændret forespørgslen, men resultaterne kan være inkorrekte.
-message_input_changed_long=Nogle HTTP headers er måske gået tabt eller blevet ændret og kontrolværktøjet kan muligvis ikke følge de links, der er i dit dokument.
-message_invalid_mime_type=Den angivne mime-type (%1) er ugyldig.
-message_invalid_url_syntax=Den angivne URI er ugyldig\: "%1".
-message_local_address_provided=Lokale IP-adresser er forbudt, jf. Unicorns konfiguration. Brug venligst en offentlig adresse.
-message_mail=Denne rapport sendes til\: %1.
-message_mail_date=Kontrolleret d. %1.
-message_missing_email=Ingen e-mail adresse angivet.
-message_missing_mime_type=Mime-typen på dokumentet er ikke angivet.
-message_no_observation_done=Der er intet resultat at vise
-message_no_referer=Din forespørgsel har ikke en Referer HTTP header
-message_no_task=Ingen opgave specificeret. Unicorn bruger sin standard-opgave\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Du skal uploade en fil.
-message_not_found_mime_type=Mime-typen af dit dokument kunne ikke gættes.
-message_nothing_to_validate=Intet dokument er blevet valgt
-message_observer_connect_exception="%1" kan ikke nås.
-message_observer_internal_error="%1" rapporterede en intern fejl. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Forespørgslen om at "%1" resulterede i en <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Ikke fundet) HTTP fejl</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" Svarede ikke hurtigt nok.
-message_response_invalid_schema="%1" brugte et ikke understøttet format.
-message_response_validation_error="%1" gav et ugyldigt svar.
-message_ssl_warning=Dette dokuments SSL certificatet er ikke gyldigt. Bemærk at nogle kontrolværktøjer (validators) muligvis ikke godkender ugyldige SSL certificater og giver en fejlmelding.
-message_translation=Hjælp os med at <a href\="./translations%2">oversætte Unicorn</a>til dit sprog.
-message_unauthorized_access=Den specificerede URL kræver godkendelse.
-message_unavailable_language=Unicorn er ikke tilgængelig på dit foretrukne sprog. (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn er ikke tilgængelig på det sprog, du bad om. (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Ukendt vært\: %1.
-message_unknown_task=Ukendt opgave "%1". Unicorn brugte sin standard-opgave\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Mime-typen i dit dokument (%1) er ikke understøttet af denne opgave.
-result_for=Resultater for %1
-select-a-task=Vælg en opgave
-simple_options=Indstillinger
-submit=Kontrollér
-task_label=Opgave\:
-test_undef=Resultater for testen\: %1
-translations=Oversættelser
-translations_title=Hjælp os med at oversætte Unicorn
-unicorn_title=W3C's forenede kontrolleringsværktøj
-uri_label=Adresse\:
-uri_title=Adresse på siden der skal valideres
-uri_token=Adresse\:
-validate-by-input=Via direkte indtastning
-validate-by-upload=Via filupload
-validate-by-uri=Via adresse
-warning_label=Advarsler
+#Last submission by Magnus Bidstrup
+#Fri Nov 19 08:19:05 UTC 2010
+anchor_message=Direkte link til denne besked
+anchor_observation=Direkte link til disse resultater
+anchor_uri=Direkte link til denne adresse
+column_token=Kolonne\:
+context_token=Sammenhæng\:
+contexts_hide=Kollaps kontekst
+contexts_show=%1 mere...
+direct_link_label=Direkte link
+direct_link_title_1=Kontrollér dette dokument igen
+direct_link_title_2=Link til denne validator-hjemmeside
+documentation=Dokumentation
+documentation_title=Dokumentation om denne service, og softwaren den bygger på
+donation_program=[Validatørers] donationsprogram
+download=Download
+download_title=Download kildekoden til denne service
+error_label=Fejl
+extra_options=Avancerede indstillinger
+feedback=Feedback
+feedback_title=Send os dine tanker og fejlrapporter på den offentlige udviklings-postliste
+file_token=Fil\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Indsæt det dokument, som du ønsker at kontrollere
+instruction-by-upload=Vælg det dokument, som du ønsker at kontrollere
+instruction-by-uri=Indtast adressen på det dokument, som du ønsker at kontrollere
+legend-by-input=Kontrollér direkte indtastning
+legend-by-upload=Kontrollér via. dokumentupload
+legend-by-uri=Kontrollér via. adressen
+line_token=Linje\:
+local_file_label=Lokal fil\:
+location=Sted
+message_connect_exception=Adressen
+message_document_not_found=Det indtastede dokument eksisterer ikke.
+message_empty_direct_input=Det er påkrævet, at indtaste et dokument, som skal kontrolleres.
+message_empty_uploaded_file=Den uploadede fil er tom.
+message_empty_uri=Det er påkrævet, at indtaste adressen på det dokument, som skal kontrolleres.
+message_incomplete_language=Denne oversættelse er ikke fuldendt. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" understøtter ikke %2 indtastningsmetoden. Unicorn har automatisk ændret forespørgslen, men resultaterne kan være inkorrekte.
+message_input_changed_long=Nogle HTTP headers er måske gået tabt eller blevet ændret og kontrolværktøjet kan muligvis ikke følge de links, der er i dit dokument.
+message_invalid_mime_type=Den angivne mime-type (%1) er ugyldig.
+message_invalid_url_syntax=Den angivne URI er ugyldig\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokale IP-adresser er forbudt, jf. Unicorns konfiguration. Brug venligst en offentlig adresse.
+message_mail=Denne rapport sendes til\: %1.
+message_mail_date=Kontrolleret d. %1.
+message_missing_email=Ingen e-mail adresse angivet.
+message_missing_mime_type=Mime-typen på dokumentet er ikke angivet.
+message_no_observation_done=Der er intet resultat at vise
+message_no_referer=Din forespørgsel har ikke en Referer HTTP header
+message_no_task=Ingen opgave specificeret. Unicorn bruger sin standard-opgave\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Du skal uploade en fil.
+message_not_found_mime_type=Mime-typen af dit dokument kunne ikke gættes.
+message_nothing_to_validate=Intet dokument er blevet valgt
+message_observer_connect_exception="%1" kan ikke nås.
+message_observer_internal_error="%1" rapporterede en intern fejl. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Forespørgslen om at "%1" resulterede i en <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Ikke fundet) HTTP fejl</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" Svarede ikke hurtigt nok.
+message_response_invalid_schema="%1" brugte et ikke understøttet format.
+message_response_validation_error="%1" gav et ugyldigt svar.
+message_ssl_warning=Dette dokuments SSL certificatet er ikke gyldigt. Bemærk at nogle kontrolværktøjer (validators) muligvis ikke godkender ugyldige SSL certificater og giver en fejlmelding.
+message_translation=Hjælp os med at <a href\="./translations%2">oversætte Unicorn</a>til dit sprog.
+message_unauthorized_access=Den specificerede URL kræver godkendelse.
+message_unavailable_language=Unicorn er ikke tilgængelig på dit foretrukne sprog. (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn er ikke tilgængelig på det sprog, du bad om. (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Ukendt vært\: %1.
+message_unknown_task=Ukendt opgave "%1". Unicorn brugte sin standard-opgave\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-typen i dit dokument (%1) er ikke understøttet af denne opgave.
+message_unsupported_protocol=Online service understøtter kun "http\:" og "https\:" URLs; "%1\:" URL skema ikke understøttet.
+result_for=Resultater for %1
+result_for_upload=Resultat for det tilføjede dokument
+select-a-task=Vælg en opgave
+simple_options=Indstillinger
+submit=Kontrollér
+task_label=Opgave\:
+test_fail=Dette dokument har ikke klaret testen\: %1
+test_ok=Dette dokument har klaret testen\: %1
+test_undef=Resultater for testen\: %1
+translations=Oversættelser
+translations_title=Hjælp os med at oversætte Unicorn
+unicorn_subtitle=Gør kvaliteten af Internettet bedre
+unicorn_title=W3C's forenede kontrolleringsværktøj
+uri_label=Adresse\:
+uri_title=Adresse på siden der skal valideres
+uri_token=Adresse\:
+validate-by-input=Via direkte indtastning
+validate-by-upload=Via filupload
+validate-by-uri=Via adresse
+warning_label=Advarsler
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/de.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/de.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/de.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Maria Schiewe <maria.schiewe@papenmeier.de>
-#Fri Aug 06 08:13:38 UTC 2010
-anchor_message=Direkter Link zu dieser Nachricht
-anchor_observation=Direkter Link zu diesen Ergebnissen
-anchor_uri=Direkter Link zu dieser URI
-column_token=Spalte\:
-context_token=Inhalt\:
-contexts_hide=Inhalte einklappen
-contexts_show=%1 mehr …
-direct_link_label=Direkter Link
-direct_link_title_1=Dieses Dokument auf der Validator-Webseite erneut validieren
-direct_link_title_2=Link zu dieser Validator-Webseite
-documentation=Dokumentation
-documentation_title=Dokumentation dieses Services und der Software dahinter
-donation_program=Validator-Spendenprogramm
-download=Herunterladen
-download_title=Quelltext dieses Services herunterladen
-error_label=Fehler
-extra_options=Erweiterte Optionen
-feedback=Rückmeldung
-feedback_title=Sende uns deine Meinung und Fehlerberichte an die öffentliche Entwicklungs-Mailingliste
-file_token=Datei\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Gib das Dokument an, welches du überprüfen möchtest
-instruction-by-upload=Wähle das Dokument, welches du überprüfen möchtest
-instruction-by-uri=Gib die URI des Dokuments an, welches du überprüfen möchtest
-legend-by-input=Überprüfe durch Direkteingabe
-legend-by-upload=Überprüfe durch Hochladen der Datei
-legend-by-uri=Überprüfe durch URI
-line_token=Zeile\:
-local_file_label=Lokale Datei\:
-location=Aufenthaltsort
-message_connect_exception=Die URI, die du angegeben hast, scheint nicht erreichbar zu sein. Überprüfe sie und versuche es noch einmal.
-message_document_not_found=Das angegebene Dokument exisitert nicht.
-message_empty_direct_input=Du musst ein Dokument für die Überprüfung angeben.
-message_empty_uploaded_file=Die hochgeladene Datei ist leer.
-message_empty_uri=Du musst eine URI für die Überprüfung angeben.
-message_incomplete_language=Diese Übersetzung ist unvollständig. ${message_translation}
-message_input_changed=%1 unterstützt die Eingabemethode %2 nicht. Unicorn hat die Anforderung automatisch angepasst, aber die Ergebnisse könnten ungenau sein.
-message_input_changed_long=Einige HTTP-Header sind möglicherweise verloren gegangen oder wurden geändert und der Prüfer ist eventuell nicht in der Lage, die Links in deinen Dokument zu verfolgen.
-message_invalid_mime_type=Der angegebene MIME-Type (%1) ist ungültig.
-message_invalid_url_syntax=Die angegebene URI ist ungültig\: „%1“.
-message_local_address_provided=Lokale IP-Adressen sind in der Konfiguration von Unicorn nicht zugelassen. Bitte eine allgemein zugängliche IP-Adresse verwenden.
-message_mail=Der Bericht wird an %1 gesendet.
-message_mail_date=Überprüfung am %1 ausgeführt.
-message_missing_email=Keine E-Mail-Adresse angegeben.
-message_missing_mime_type=Der MIME-Type deines Dokuments ist nicht festgelegt.
-message_no_observation_done=Es gibt kein Ergebnis zum Anzeigen.
-message_no_referer=Deine Anfrage besitzt keinen Referer-HTTP-Header.
-message_no_task=Keine Aufgabe festgelegt. Unicorn benutzt seine Standardaufgabe\: „%1“.
-message_no_uploaded_file=Du musst eine Datei hochladen.
-message_not_found_mime_type=Der MIME-Type deines Dokuments konnte nicht herausgefunden werden.
-message_nothing_to_validate=Es wurde kein Dokument übermittelt.
-message_observer_connect_exception=„%1“ ist nicht erreichbar.
-message_observer_internal_error=„%1“ hat einen internen Fehler gemeldet. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Die Anfrage nach „%1“ endete in einem <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTP-Fehler</a>.
-message_observer_read_timeout=„%1“ hat nicht rechtzeitig geantwortet.
-message_response_invalid_schema=„%1“ benutzt ein nicht unterstütztes Format für die Antwort.
-message_response_validation_error=„%1“ hat eine ungültige Antwort geliefert.
-message_ssl_warning=Das SSL-Zertifikat dieses Dokuments ist nicht g&uuml;ltig. Bitte beachte, dass manche Pr&uuml;fungen invalide SSL-Zertifikate nicht unterst&uuml;tzen und daher Fehler anzeigen.
-message_translation=Hilf uns Unicorn in deine Muttersprache zu <a href\="./translations%2">übersetzen</a>.
-message_unauthorized_access=Die angegebene URI erfordert eine Authentifizierung.
-message_unavailable_language=Unicorn ist nicht in deiner bevorzugten Sprache verfügbar (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn ist nicht in deiner geforderten Sprache verfügbar (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Unbekannter Host\: %1.
-message_unknown_task=Unbekannte Aufgabe „%1“. Unicorn benutzt seine Standardaufgabe\: „%2“.
-message_unsupported_mime_type=Der MIME-Type deines Dokuments (%1) wird von dieser Aufgabe nicht unterstützt.
-message_unsupported_protocol=Dieser Dienst unterstützt nur „http\:“- und „https\:“-Adressen. Das angegebene Protokoll wird nicht unterstützt.
-result_for=Ergebnis für %1
-result_for_upload=Ergebnis für das von dir übermittelte Dokument
-select-a-task=Wähle eine Aufgabe
-simple_options=Optionen
-stack_trace_text=Es ist ein kritischer Fehler aufgetreten. Unten steht ein Fehlerprotokoll von Unicorn. Kopiere es bitte und <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">sende uns diesen Fehlerbericht</a>, um uns bei der Lösung des Problems zu helfen.
-submit=Überprüfe
-submit_title=Übermittle Datei für Überprüfung
-submitted_file=Übertragenes Dokument
-task_label=Aufgabe\:
-test_fail=Das Dokument hat den Test nicht bestanden\: %1
-test_ok=Das Dokument hat den Test bestanden\: %1
-test_undef=Ergebnisse für den Test\: %1
-translations=Übersetzungen
-translations_title=Hilf uns Unicorn zu übersetzen
-unicorn_subtitle=Verbessere die Qualität des Webs
-unicorn_title=Der Einheitsvalidator des W3C
-uri_label=Adresse\:
-uri_title=Adresse der zu überprüfenden Seite
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Durch Direkteingabe
-validate-by-upload=Durch Hochladen der Datei
-validate-by-uri=Durch URI
-warning_label=Warnungen
+#Last submission by Falk Wussow
+#Sat Nov 27 01:54:29 UTC 2010
+anchor_message=Direkter Link zu dieser Nachricht
+anchor_observation=Direkter Link zu diesen Ergebnissen
+anchor_uri=Direkter Link zu dieser URI
+column_token=Spalte\:
+context_token=Inhalt\:
+contexts_hide=Inhalte einklappen
+contexts_show=%1 mehr …
+direct_link_label=Direkter Link
+direct_link_title_1=Dieses Dokument auf der Validator-Webseite erneut validieren
+direct_link_title_2=Link zu dieser Validator-Webseite
+documentation=Dokumentation
+documentation_title=Dokumentation dieses Services und der Software dahinter
+donation_program=Validator-Spendenprogramm
+download=Herunterladen
+download_title=Quelltext dieses Services herunterladen
+error_label=Fehler
+extra_options=Erweiterte Optionen
+feedback=Rückmeldung
+feedback_title=Sende uns deine Meinung und Fehlerberichte an die öffentliche Entwicklungs-Mailingliste
+file_token=Datei\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Gib das Dokument an, welches du überprüfen möchtest
+instruction-by-upload=Wähle das Dokument, welches du überprüfen möchtest
+instruction-by-uri=Gib die URI des Dokuments an, welches du überprüfen möchtest
+legend-by-input=Überprüfe durch Direkteingabe
+legend-by-upload=Überprüfe durch Hochladen der Datei
+legend-by-uri=Überprüfe durch URI
+line_token=Zeile\:
+local_file_label=Lokale Datei\:
+location=Aufenthaltsort
+message_connect_exception=Die URI, die du angegeben hast, scheint nicht erreichbar zu sein. Überprüfe sie und versuche es noch einmal.
+message_document_not_found=Das angegebene Dokument exisitert nicht.
+message_empty_direct_input=Du musst ein Dokument für die Überprüfung angeben.
+message_empty_uploaded_file=Die hochgeladene Datei ist leer.
+message_empty_uri=Du musst eine URI für die Überprüfung angeben.
+message_incomplete_language=Diese Übersetzung ist unvollständig. ${message_translation}
+message_input_changed=%1 unterstützt die Eingabemethode %2 nicht. Unicorn hat die Anforderung automatisch angepasst, aber die Ergebnisse könnten ungenau sein.
+message_input_changed_long=Einige HTTP-Header sind möglicherweise verloren gegangen oder wurden geändert und der Prüfer ist eventuell nicht in der Lage, die Links in deinen Dokument zu verfolgen.
+message_invalid_mime_type=Der angegebene MIME-Type (%1) ist ungültig.
+message_invalid_url_syntax=Die angegebene URI ist ungültig\: „%1“.
+message_local_address_provided=Lokale IP-Adressen sind in der Konfiguration von Unicorn nicht zugelassen. Bitte eine allgemein zugängliche IP-Adresse verwenden.
+message_mail=Der Bericht wird an %1 gesendet.
+message_mail_date=Überprüfung am %1 ausgeführt.
+message_missing_email=Keine E-Mail-Adresse angegeben.
+message_missing_mime_type=Der MIME-Type deines Dokuments ist nicht festgelegt.
+message_no_observation_done=Es gibt kein Ergebnis zum Anzeigen.
+message_no_referer=Deine Anfrage besitzt keinen Referer-HTTP-Header.
+message_no_task=Keine Aufgabe festgelegt. Unicorn benutzt seine Standardaufgabe\: „%1“.
+message_no_uploaded_file=Du musst eine Datei hochladen.
+message_not_found_mime_type=Der MIME-Type deines Dokuments konnte nicht herausgefunden werden.
+message_nothing_to_validate=Es wurde kein Dokument übermittelt.
+message_observer_connect_exception=„%1“ ist nicht erreichbar.
+message_observer_internal_error=„%1“ hat einen internen Fehler gemeldet. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Die Anfrage nach „%1“ endete in einem <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTP-Fehler</a>.
+message_observer_read_timeout=„%1“ hat nicht rechtzeitig geantwortet.
+message_response_invalid_schema=„%1“ benutzt ein nicht unterstütztes Format für die Antwort.
+message_response_validation_error=„%1“ hat eine ungültige Antwort geliefert.
+message_ssl_warning=Das SSL-Zertifikat dieses Dokuments ist nicht g&uuml;ltig. Bitte beachte, dass manche Pr&uuml;fungen invalide SSL-Zertifikate nicht unterst&uuml;tzen und daher Fehler anzeigen.
+message_translation=Hilf uns Unicorn in deine Muttersprache zu <a href\="./translations%2">übersetzen</a>.
+message_unauthorized_access=Die angegebene URI erfordert eine Authentifizierung.
+message_unavailable_language=Unicorn ist nicht in deiner bevorzugten Sprache verfügbar (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn ist nicht in deiner geforderten Sprache verfügbar (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Unbekannter Host\: %1.
+message_unknown_task=Unbekannte Aufgabe „%1“. Unicorn benutzt seine Standardaufgabe\: „%2“.
+message_unsupported_mime_type=Der MIME-Type deines Dokuments (%1) wird von dieser Aufgabe nicht unterstützt.
+message_unsupported_protocol=Dieser Dienst unterstützt nur „http\:“- und „https\:“-Adressen. Das angegebene Protokoll wird nicht unterstützt.
+options=Optionen
+result_for=Ergebnis für %1
+result_for_upload=Ergebnis für das von dir übermittelte Dokument
+select-a-task=Wähle eine Aufgabe
+simple_options=Optionen
+stack_trace_text=Es ist ein kritischer Fehler aufgetreten. Unten steht ein Fehlerprotokoll von Unicorn. Kopiere es bitte und <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">sende uns diesen Fehlerbericht</a>, um uns bei der Lösung des Problems zu helfen.
+submit=Überprüfe
+submit_title=Übermittle Datei für Überprüfung
+submitted_file=Übertragenes Dokument
+task_label=Aufgabe\:
+test_fail=Das Dokument hat den Test nicht bestanden\: %1
+test_ok=Das Dokument hat den Test bestanden\: %1
+test_undef=Ergebnisse für den Test\: %1
+translations=Übersetzungen
+translations_title=Hilf uns, Unicorn zu übersetzen
+unicorn_subtitle=Verbessere die Qualität des Webs
+unicorn_title=Der Einheitsvalidator des W3C
+uri_label=Adresse\:
+uri_title=Adresse der zu überprüfenden Seite
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Durch Direkteingabe
+validate-by-upload=Durch Hochladen einer Datei
+validate-by-uri=Durch URI
+warning_label=Warnungen
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/es.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/es.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/es.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Andrés Bustamante <afbusta@yahoo.com>
-#Tue Jul 27 15:32:31 UTC 2010
-anchor_message=Enlace directo a este mensaje
-anchor_observation=Enlace directo a estos resultados
-anchor_uri=Vínculo directo a esta URI
-column_token=Columna\:
-context_token=Contexto\:
-contexts_hide=Reducir los contextos
-contexts_show=%1 más...
-direct_link_label=Enlace directo
-direct_link_title_1=Revalidar este documento en el sitio web del validador
-direct_link_title_2=Enlace al sitio web de este validador
-documentation=Documentación
-documentation_title=Documentación acerca de este servicio y el software que está detrás
-donation_program=Programa de donaciones para los validadores
-download=Descarga
-download_title=Descargar la fuente para este servicio
-error_label=Errores
-extra_options=Opciones avanzadas
-feedback=Reacciones
-feedback_title=Envíenos sus ideas e informes de errores a la lista de correo pública de desarrollo
-file_token=Archivo\:
-info_label=Información
-instruction-by-input=Introduzca el documento que desea validar
-instruction-by-upload=Elija el documento que desea validar
-instruction-by-uri=Introduzca la URI del documento que desea validar
-legend-by-input=Validar mediante entrada directa
-legend-by-upload=Validar un archivo subiéndolo
-legend-by-uri=Validar por URI
-line_token=Línea\:
-local_file_label=Archivo local\:
-location=Lugar
-message_connect_exception=La URI que envió usted parece inaccesible. Verifíquela e inténtelo de nuevo.
-message_document_not_found=El documento especificado no existe
-message_empty_direct_input=Debe introducir un documento para validar
-message_empty_uploaded_file=El archivo subido está vacío
-message_empty_uri=Debe introducir una URI para validar
-message_incomplete_language=Esta traducción está incompleta. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" no soporta el método de entrada %2. Unicorn adaptó automáticamente la petición, pero los resultados pueden ser imprecisos.
-message_input_changed_long=Algunas cabeceras HTTP pueden haberse perdido o haber cambiado y puede que el validador no sea capaz de seguir los enlaces contenidos en su documento.
-message_invalid_mime_type=El tipo MIME especificado (%1) no es válido
-message_invalid_url_syntax=la URI especificada no es válida\: "%1"
-message_local_address_provided=Las direcciones IP locales están prohibidas por la configuración de Unicorn. Por favor, utilice una dirección pública.
-message_mail=Se ha enviado el informe a\: %1
-message_mail_date=La validación se ejecutó el %1
-message_missing_email=No se ha especificado una dirección de email
-message_missing_mime_type=Su documento tiene un tipo MIME no especificado
-message_no_observation_done=No hay resultados que mostrar
-message_no_referer=Su petición no tiene una cabecera HTTP Referer
-message_no_task=No se ha especificado una tarea. Unicorn utilizó su tarea por defecto\: "%1"
-message_no_uploaded_file=Debe subir un archivo
-message_not_found_mime_type=El tipo MIME de su documento no ha podido ser identificado
-message_nothing_to_validate=No se ha enviado ningún documento
-message_observer_connect_exception=No se ha podido acceder al validador "%1".
-message_observer_internal_error=El validador "%1" informó de un error interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=La petición "%1" para el validador resultó en un <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">error HTTPb404 (No encontrado)</a>.
-message_observer_read_timeout=Unicorn no recibió a tiempo una respuesta desde "%1"
-message_response_invalid_schema=Unicorn y "%1" no hablan el mismo idioma
-message_response_validation_error="%1" produjo una respuesta no válida
-message_ssl_warning=El certificado SSL de este documento no es válido. Tenga en cuenta que puede que algunos validadores no admitan certificados SSL e informen de errores.
-message_translation=Ayúdenos a <a href\="./translations%2">traducir Unicorn</a> a su lengua materna
-message_unauthorized_access=La URI especificada requiere autenticación
-message_unavailable_language=Unicorn no está disponible en su idioma preferido (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn no está disponible en el idioma que usted solicitó (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Host desconocido\: %1
-message_unknown_task=Tarea "%1" desconocida. Unicorn utilizó su tarea por defecto\: "%2"
-message_unsupported_mime_type=El tipo MIME de su documento (%1) no está soportado por esta tarea
-message_unsupported_protocol=El servicio en línea solo soporta URIs "http\:" y "https\:"; el esquema URI "%1\:" no está soportado.
-result_for=Resultado para %1
-result_for_upload=Resultado para el documento que usted envió
-select-a-task=Seleccione una tarea
-simple_options=Opciones
-stack_trace_text=Se ha producido un error crítico. Más abajo hay una traza de la pila de Unicorn, cópiela por favor y <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">envíenos un informe de error</a> para ayudarnos a resolver el problema.
-submit=Comprobar
-submit_title=Enviar archivo para validación
-submitted_file=Documento enviado
-task_label=Tarea\:
-test_fail=El documento no ha pasado el test\: %1
-test_ok=El documento ha pasado el test\: %1
-test_undef=Resultados del test\: %1
-translations=Traducciones
-translations_title=Ayúdenos a traducir Unicorn
-unicorn_subtitle=Mejore la calidad de la Web
-unicorn_title=Validador Unificado del W3C
-uri_label=Dirección\:
-uri_title=Dirección de la página para validar
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Por entrada directa
-validate-by-upload=Subiendo un archivo
-validate-by-uri=Por URI
-warning_label=Advertencias
+#Last submission by Fabián A. Delgado G.
+#Mon Nov 29 03:06:04 UTC 2010
+anchor_message=Enlace directo a este mensaje
+anchor_observation=Enlace directo a estos resultados
+anchor_uri=Vínculo directo a esta URI
+column_token=Columna\:
+context_token=Contexto\:
+contexts_hide=Reducir los contextos
+contexts_show=%1 más...
+direct_link_label=Enlace directo
+direct_link_title_1=Revalidar este documento en el sitio web del validador
+direct_link_title_2=Enlace al sitio web de este validador
+documentation=Documentación
+documentation_title=Documentación acerca de este servicio y el software que está detrás
+donation_program=Programa de donaciones para los validadores
+download=Descarga
+download_title=Descargar la fuente para este servicio
+error_label=Errores
+extra_options=Opciones avanzadas
+feedback=Reacciones
+feedback_title=Envíenos sus ideas e informes de errores a la lista de correo pública de desarrollo
+file_token=Archivo\:
+info_label=Información
+instruction-by-input=Introduzca el documento que desea validar
+instruction-by-upload=Elija el documento que desea validar
+instruction-by-uri=Introduzca la URI del documento que desea validar
+legend-by-input=Validar mediante entrada directa
+legend-by-upload=Validar un archivo subiéndolo
+legend-by-uri=Validar por URI
+line_token=Línea\:
+local_file_label=Archivo local\:
+location=Lugar
+message_connect_exception=La URI que envió usted parece inaccesible. Verifíquela e inténtelo de nuevo.
+message_document_not_found=El documento especificado no existe
+message_empty_direct_input=Debe introducir un documento para validar
+message_empty_uploaded_file=El archivo subido está vacío
+message_empty_uri=Debe introducir una URI para validar
+message_incomplete_language=Esta traducción está incompleta. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" no soporta el método de entrada %2. Unicorn adaptó automáticamente la petición, pero los resultados pueden ser imprecisos.
+message_input_changed_long=Algunas cabeceras HTTP pueden haberse perdido o haber cambiado y puede que el validador no sea capaz de seguir los enlaces contenidos en su documento.
+message_invalid_mime_type=El tipo MIME especificado (%1) no es válido
+message_invalid_url_syntax=la URI especificada no es válida\: "%1"
+message_local_address_provided=Las direcciones IP locales están prohibidas por la configuración de Unicorn. Por favor, utilice una dirección pública.
+message_mail=Se ha enviado el informe a\: %1
+message_mail_date=La validación se ejecutó el %1
+message_missing_email=No se ha especificado una dirección de email
+message_missing_mime_type=Su documento tiene un tipo MIME no especificado
+message_no_observation_done=No hay resultados que mostrar
+message_no_referer=Su petición no tiene una cabecera HTTP Referer
+message_no_task=No se ha especificado una tarea. Unicorn utilizó su tarea por defecto\: "%1"
+message_no_uploaded_file=Debe subir un archivo
+message_not_found_mime_type=El tipo MIME de su documento no ha podido ser identificado
+message_nothing_to_validate=No se ha enviado ningún documento
+message_observer_connect_exception=No se ha podido acceder al validador "%1".
+message_observer_internal_error=El validador "%1" informó de un error interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=La petición "%1" para el validador resultó en un <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">error HTTPb404 (No encontrado)</a>.
+message_observer_read_timeout=Unicorn no recibió a tiempo una respuesta desde "%1"
+message_response_invalid_schema=Unicorn y "%1" no hablan el mismo idioma
+message_response_validation_error="%1" produjo una respuesta no válida
+message_ssl_warning=El certificado SSL de este documento no es válido. Tenga en cuenta que puede que algunos validadores no admitan certificados SSL e informen de errores.
+message_translation=Ayúdenos a <a href\="./translations%2">traducir Unicorn</a> a su lengua materna
+message_unauthorized_access=La URI especificada requiere autenticación
+message_unavailable_language=Unicorn no está disponible en su idioma preferido (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn no está disponible en el idioma que usted solicitó (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Host desconocido\: %1
+message_unknown_task=Tarea "%1" desconocida. Unicorn utilizó su tarea por defecto\: "%2"
+message_unsupported_mime_type=El tipo MIME de su documento (%1) no está soportado por esta tarea
+message_unsupported_protocol=El servicio en línea solo soporta URIs "http\:" y "https\:"; el esquema URI "%1\:" no está soportado.
+options=Opciones
+result_for=Resultado para %1
+result_for_upload=Resultado para el documento que usted envió
+select-a-task=Seleccione una tarea
+simple_options=Opciones
+stack_trace_text=Se ha producido un error crítico. Más abajo hay una traza de la pila de Unicorn, cópiela por favor y <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">envíenos un informe de error</a> para ayudarnos a resolver el problema.
+submit=Comprobar
+submit_title=Enviar archivo para validación
+submitted_file=Documento enviado
+task_label=Tarea\:
+test_fail=El documento no ha pasado el test\: %1
+test_ok=El documento ha pasado el test\: %1
+test_undef=Resultados del test\: %1
+translations=Traducciones
+translations_title=Ayúdenos a traducir Unicorn
+unicorn_subtitle=Mejore la calidad de la Web
+unicorn_title=Validador Unificado del W3C
+uri_label=Dirección\:
+uri_title=Dirección de la página para validar
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Por entrada directa
+validate-by-upload=Subiendo un archivo
+validate-by-uri=Por URI
+warning_label=Advertencias
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/fr.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/fr.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/fr.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,90 +1,92 @@
-#Submitted by Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
-anchor_message=Lien direct vers ce message
-anchor_observation=Lien direct vers ces résultats
-anchor_uri=Lien direct vers cette URI
-column_token=Colonne \:
-context_token=Contexte \:
-contexts_hide=Réduire les contextes
-contexts_show=%1 autre(s)...
-direct_link_label=Lien direct
-direct_link_title_1=Revalider ce document sur le site du validateur
-direct_link_title_2=Lien vers le site de ce validateur
-documentation=Documentation
-documentation_title=Documentation à propos de ce service et du code associé
-donation_program=Programme de donation pour les validateurs
-download=Téléchargement
-download_title=Téléchargez les sources de ce service
-error_label=Erreurs
-extra_options=Options avancées
-feedback=Commentaires
-feedback_title=Envoyez-nous vos idées et rapports d'erreurs sur la liste publique de développement
-file_token=Fichier \:
-info_label=Informations
-instruction-by-input=Saisissez le document que vous désirez vérifier
-instruction-by-upload=Choisissez le document que vous désirez vérifier
-instruction-by-uri=Entrez l'URI du document que vous désirez vérifier
-legend-by-input=Valider par saisie directe
-legend-by-upload=Valider par chargement de fichier
-legend-by-uri=Valider par URI
-line_token=Ligne \:
-local_file_label=Fichier local \:
-location=Emplacement
-message_connect_exception=L'URI spécifiée semble injoignable. Vérifiez-là et réessayez.
-message_document_not_found=Le document spécifié n'existe pas.
-message_empty_direct_input=Vous devez saisir un document à valider.
-message_empty_uploaded_file=Le fichier envoyé est vide.
-message_empty_uri=Vous devez saisir une URI à valider.
-message_incomplete_language=Cette traduction est incomplète. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" ne supporte pas la méthode "%2". Unicorn a automatiquement adapté la requête mais les résultats de ce test peuvent être inexacts.
-message_input_changed_long=Il est possible que certains en-têtes HTTP aient été supprimés ou changés et que ce vérificateur ne soit pas en mesure de suivre les liens contenus dans votre document.
-message_invalid_mime_type=Le mime-type spécifié (%1) est invalide.
-message_invalid_url_syntax=L'URI spécifiée est invalide \: "%1".
-message_local_address_provided=Les adresses IP locales sont interdites par Unicorn. Veuillez utiliser une adresse publique.
-message_mail=Le rapport est en cours d'envoi à l'adresse \: %1
-message_mail_date=Vérification effectuée le %1.
-message_missing_email=Aucune adresse email spécifiée.
-message_missing_mime_type=Le mime-type de votre document n'est pas spécifié.
-message_no_observation_done=Aucun résultat de test à afficher.
-message_no_referer=Votre requête ne comporte pas d'en-tête HTTP Referer.
-message_no_task=Aucune tâche spécifiée. Unicorn a utilisé sa tâche par défaut \: "%1".
-message_no_uploaded_file=Vous devez spécifier un fichier.
-message_not_found_mime_type=Le mime-type de votre document n'a pas été trouvé.
-message_nothing_to_validate=Aucun document n'a été soumis.
-message_observer_connect_exception="%1" est injoignable.
-message_observer_internal_error="%1" a rapporté une erreur interne. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=La requête à "%1" a renvoyé une <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">erreur HTTP 404 (Not Found)</a>. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_read_timeout=Unicorn n'a pas obtenu de réponse de "%1" à temps.
-message_response_invalid_schema="%1" utilise un format de réponse non conforme à Unicorn.
-message_response_validation_error="%1" a retourné une réponse invalide.
-message_ssl_warning=Le certificat SSL de ce document n'est pas valide. Veuillez noter que certains validateurs peuvent ne pas supporter les certificats SSL invalides et retourneront des erreurs.
-message_translation=Aidez-nous à <a href\="./translations%2">traduire Unicorn</a> dans votre langue maternelle.
-message_unauthorized_access=L'URI spécifiée requiert une authentification.
-message_unavailable_language=Unicorn n'est pas disponible dans votre langue préférée (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn n'est pas disponible dans la langue demandée (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Hôte inconnu \: %1.
-message_unknown_task=Tâche inconnue "%1". Unicorn a utilisé sa tâche par défaut \: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Le mime-type de votre document (%1) n'est pas supporté par cette tâche.
-message_unsupported_protocol=Le service en ligne supporte uniquement les URIs "http\:" et "https\:"; le schéma d'URI "%1\:" n'est pas supporté.
-result_for=Résultats pour %1
-result_for_upload=Résultat pour le document que vous avez soumis
-select-a-task=Sélectionnez une tâche
-simple_options=Options
-stack_trace_text=Une erreur critique s'est produite. Ci-dessous se trouve l'état de la pile d'Unicorn, merci d'en faire une copie et de <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">nous envoyer un rapport d'erreur</a> pour nous aider à résoudre le problème.
-submit=Vérifier
-submit_title=Soumettre un fichier à validation
-submitted_file=Document soumis
-task_label=Tâche \:
-test_fail=Ce document n'a pas passé le test \: %1
-test_ok=Ce document a passé le test \: %1
-test_undef=Résultats pour le test\: %1
-translations=Traductions
-translations_title=Aidez-nous à traduire Unicorn
-unicorn_subtitle=Améliorez la qualité du Web
-unicorn_title=Le Validateur unifié du W3C
-uri_label=Adresse \:
-uri_title=Adresse de la page à valider
-uri_token=URI \:
-validate-by-input=Par Saisie Directe
-validate-by-upload=Par Chargement de Fichier
-validate-by-uri=Par URI
-warning_label=Avertissements
+#Last submission by Jean-Guilhem Rouel
+#Fri Nov 26 14:03:09 UTC 2010
+anchor_message=Lien direct vers ce message
+anchor_observation=Lien direct vers ces résultats
+anchor_uri=Lien direct vers cette URI
+column_token=Colonne \:
+context_token=Contexte \:
+contexts_hide=Réduire les contextes
+contexts_show=%1 autre(s)...
+direct_link_label=Lien direct
+direct_link_title_1=Revalider ce document sur le site du validateur
+direct_link_title_2=Lien vers le site de ce validateur
+documentation=Documentation
+documentation_title=Documentation à propos de ce service et du code associé
+donation_program=Programme de donation pour les validateurs
+download=Téléchargement
+download_title=Téléchargez les sources de ce service
+error_label=Erreurs
+extra_options=Options avancées
+feedback=Commentaires
+feedback_title=Envoyez-nous vos idées et rapports d'erreurs sur la liste publique de développement
+file_token=Fichier \:
+info_label=Informations
+instruction-by-input=Saisissez le document que vous désirez vérifier
+instruction-by-upload=Choisissez le document que vous désirez vérifier
+instruction-by-uri=Entrez l'URI du document que vous désirez vérifier
+legend-by-input=Valider par saisie directe
+legend-by-upload=Valider par chargement de fichier
+legend-by-uri=Valider par URI
+line_token=Ligne \:
+local_file_label=Fichier local \:
+location=Emplacement
+message_connect_exception=L'URI spécifiée semble injoignable. Vérifiez-là et réessayez.
+message_document_not_found=Le document spécifié n'existe pas.
+message_empty_direct_input=Vous devez saisir un document à valider.
+message_empty_uploaded_file=Le fichier envoyé est vide.
+message_empty_uri=Vous devez saisir une URI à valider.
+message_incomplete_language=Cette traduction est incomplète. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" ne supporte pas la méthode "%2". Unicorn a automatiquement adapté la requête mais les résultats de ce test peuvent être inexacts.
+message_input_changed_long=Il est possible que certains en-têtes HTTP aient été supprimés ou changés et que ce vérificateur ne soit pas en mesure de suivre les liens contenus dans votre document.
+message_invalid_mime_type=Le mime-type spécifié (%1) est invalide.
+message_invalid_url_syntax=L'URI spécifiée est invalide \: "%1".
+message_local_address_provided=Les adresses IP locales sont interdites par Unicorn. Veuillez utiliser une adresse publique.
+message_mail=Le rapport est en cours d'envoi à l'adresse \: %1
+message_mail_date=Vérification effectuée le %1.
+message_missing_email=Aucune adresse email spécifiée.
+message_missing_mime_type=Le mime-type de votre document n'est pas spécifié.
+message_no_observation_done=Aucun résultat de test à afficher.
+message_no_referer=Votre requête ne comporte pas d'en-tête HTTP Referer.
+message_no_task=Aucune tâche spécifiée. Unicorn a utilisé sa tâche par défaut \: "%1".
+message_no_uploaded_file=Vous devez spécifier un fichier.
+message_not_found_mime_type=Le mime-type de votre document n'a pas été trouvé.
+message_nothing_to_validate=Aucun document n'a été soumis.
+message_observer_connect_exception="%1" est injoignable.
+message_observer_internal_error="%1" a rapporté une erreur interne. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=La requête à "%1" a renvoyé une <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">erreur HTTP 404 (Not Found)</a>. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_read_timeout=Unicorn n'a pas obtenu de réponse de "%1" à temps.
+message_response_invalid_schema="%1" utilise un format de réponse non conforme à Unicorn.
+message_response_validation_error="%1" a retourné une réponse invalide.
+message_ssl_warning=Le certificat SSL de ce document n'est pas valide. Veuillez noter que certains validateurs peuvent ne pas supporter les certificats SSL invalides et retourneront des erreurs.
+message_translation=Aidez-nous à <a href\="./translations%2">traduire Unicorn</a> dans votre langue maternelle.
+message_unauthorized_access=L'URI spécifiée requiert une authentification.
+message_unavailable_language=Unicorn n'est pas disponible dans votre langue préférée (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn n'est pas disponible dans la langue demandée (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Hôte inconnu \: %1.
+message_unknown_task=Tâche inconnue "%1". Unicorn a utilisé sa tâche par défaut \: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Le mime-type de votre document (%1) n'est pas supporté par cette tâche.
+message_unsupported_protocol=Le service en ligne supporte uniquement les URIs "http\:" et "https\:"; le schéma d'URI "%1\:" n'est pas supporté.
+options=Options
+result_for=Résultats pour %1
+result_for_upload=Résultat pour le document que vous avez soumis
+select-a-task=Sélectionnez une tâche
+simple_options=Options
+stack_trace_text=Une erreur critique s'est produite. Ci-dessous se trouve l'état de la pile d'Unicorn, merci d'en faire une copie et de <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">nous envoyer un rapport d'erreur</a> pour nous aider à résoudre le problème.
+submit=Vérifier
+submit_title=Soumettre un fichier à validation
+submitted_file=Document soumis
+task_label=Tâche \:
+test_fail=Ce document n'a pas passé le test \: %1
+test_ok=Ce document a passé le test \: %1
+test_undef=Résultats pour le test\: %1
+translations=Traductions
+translations_title=Aidez-nous à traduire Unicorn
+unicorn_subtitle=Améliorez la qualité du Web
+unicorn_title=Le Validateur unifié du W3C
+uri_label=Adresse \:
+uri_title=Adresse de la page à valider
+uri_token=URI \:
+validate-by-input=Par Saisie Directe
+validate-by-upload=Par Chargement de Fichier
+validate-by-uri=Par URI
+warning_label=Avertissements
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Kolozsi István <kolboid@fps.hu>
-#Tue Jul 27 21:45:02 UTC 2010
-anchor_message=Közvetlen hivatkozás erre az üzenetre
-anchor_observation=Közvetlen hivatkozás erre a megjegyzésre
-anchor_uri=Közvetlen hivatkozás erre a URI-re
-column_token=Oszlop\:
-context_token=Szövegkörnyezet\:
-contexts_hide=Tartalom becsukása
-contexts_show=%1 bővebben...
-direct_link_label=Közvetlen hivatkozás\:
-direct_link_title_1=Újbóli ellenőrzés
-direct_link_title_2=Hivatkozás erre a helyességellenőrző weboldalra
-documentation=Dokumentáció
-documentation_title=Dokumentáció erről a szolgáltatásról és a mögöttes szoftverről
-donation_program=Helyességellenőrző Támogatói Program
-download=Letöltés
-download_title=A szolgáltatás forrásának letöltése
-error_label=Hibák
-extra_options=További beállítások
-feedback=Visszajelzés
-feedback_title=Küldje el számunkra az észrevételeit és hibabejelentéseit a nyilvános fejlesztői levelezőlistán keresztül
-file_token=Fájl\:
-info_label=Információ
-instruction-by-input=Adja meg a dokumentumot, amit ellenőrizni szeretne
-instruction-by-upload=Válassza ki a dokumentumot, amit ellenőrizni szeretne
-instruction-by-uri=Adja meg a dokumentum URI-jét, amit ellenőrizni szeretne
-legend-by-input=Ellenőrzés beírt programkódból
-legend-by-upload=Ellenőrzés fájlfeltöltés alapján
-legend-by-uri=Ellenőrzés URI alapján
-line_token=Sor\:
-local_file_label=Helyi fájl\:
-location=Cím\:
-message_connect_exception=Nem sikerült elérni a megadott URI-t, ellenőrizze és próbálja újra\!
-message_document_not_found=A megadott dokumentum nem található\!
-message_empty_direct_input=Meg kell adnia egy dokumentumot az ellenőrzéshez\!
-message_empty_uploaded_file=A feltöltött fájl üres\!
-message_empty_uri=Adjon meg egy URI-t az ellenőrzéshez\!
-message_incomplete_language=A fordítás nem teljes\! ${message_translation}
-message_input_changed="%1" nem támogatja a %2 beviteli módot\! A Unicorn automatikusan feldolgozta a kérést, de az ellenőrző eredményei hibásak lehetnek\!
-message_input_changed_long=Valószínűleg elveszett vagy megváltozott néhány HTTP fejléc, és az ellenőrző nem tudta lekövetni a dokumentumban található hivatkozásokat\!
-message_invalid_mime_type=A megadott MIME típus (%1) érvénytelen\!
-message_invalid_url_syntax=A megadott URI érvénytelen\: "%1"\!
-message_local_address_provided=Lokális IP címek nem elérhetők a Unicorn számára. Kérem, használjon publikus címet\!
-message_mail=A jelentést elküldtük ide\: %1.
-message_mail_date=Az ellenőrzés lefutott ezen\: %1.
-message_missing_email=Nem lett e-mail cím megadva\!
-message_missing_mime_type=A dokumentumának MIME típusa nincs meghatározva\!
-message_no_observation_done=Nincs megjelenítendő eredmény\!
-message_no_referer=A kérésnek nincs hivatkozó (Referer) HTTP fejléce.
-message_no_task=Nincs kijelölt feladat, a Unicorn az alapértelmezett feladatot használja\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Fel kell töltenie egy fájlt\!
-message_not_found_mime_type=Nem sikerült a dokumentum MIME típusát meghatározni\!
-message_nothing_to_validate=Nem lett elküldve dokumentum\!
-message_observer_connect_exception="%1" elérhetetlen\!
-message_observer_internal_error="%1" belső hibát jelzett\! <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=A kérés "%1" címhez <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Nem található) HTTP hibát</a> eredményezett.
-message_observer_read_timeout="%1" nem reagált a válaszidőn belül\!
-message_response_invalid_schema="%1" válaszának formátuma nem támogatott\!
-message_response_validation_error="%1" érvénytelen válasszal tért vissza\!
-message_ssl_warning=A dokumentum SSL bizonylata érvénytelen, néhány helyességellenőrző ezt nem fogja jóváhagyni, és hibát fog jelezni\!
-message_translation=Kérjük, segítsen <a href\="./translations%2">lefordítani a Unicornt</a> a saját anyanyelvére\!
-message_unauthorized_access=A megadott URI azonosítást igényel\!
-message_unavailable_language=A Unicorn nem érhető el az ön által használni kívánt nyelven (%1)\! ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=A Unicorn nem érhető el azon a nyelven, amit kért (%1)\! ${message_translation}
-message_unknown_host=Ismeretlen kiszolgáló\: %1\!
-message_unknown_task=Ismeretlen feladat\: "%1", a Unicorn az alapértelmezett feladatot használja\: "%2"\!
-message_unsupported_mime_type=A kiválasztott feladat nem támogatja a dokumentum (%1) MIME típusát\!
-message_unsupported_protocol=Kizárólag a "http\:" és "https\:" URI támogatott az online szolgáltatás által. URI séma nem támogatott.
-result_for=%1 eredménye
-result_for_upload=Az elküldött dokumentum eredménye
-select-a-task=Válasszon ki egy feladatot
-simple_options=Beállítások
-stack_trace_text=Kritikus hiba történt. Kérjük másolja ki és <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">küldje el hibabejelentésként</a> a Unicorn alábbi hibaüzenetét/üzeneteit, hogy megoldhassuk a problémát.
-submit=Ellenőrzés
-submit_title=Fájl elküldése érvényesítésre
-submitted_file=Elküldött dokumentum
-task_label=Feladat\:
-test_fail=Ez a dokumentum nem ment át a teszten\: %1
-test_ok=Ez a dokumentum átment a teszten\: %1
-test_undef=A teszt eredménye\: %1
-translations=Fordítások
-translations_title=Segítésen lefordítani a Unicornt
-unicorn_subtitle=Javítsa a web minőségét\!
-unicorn_title=W3C egyesített helyességellenőrző
-uri_label=Cím\:
-uri_title=Az érvényesíteni kívánt oldal címe
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Beírt programkód alapján
-validate-by-upload=Fájlfeltöltés alapján
-validate-by-uri=URI alapján
-warning_label=Figyelmeztetések
+#Last submission by Thomas Kiss
+#Tue Dec 07 13:36:56 UTC 2010
+anchor_message=Közvetlen hivatkozás erre az üzenetre
+anchor_observation=Közvetlen hivatkozás erre a megjegyzésre
+anchor_uri=Közvetlen hivatkozás erre a URI-re
+column_token=Oszlop\:
+context_token=Szövegkörnyezet\:
+contexts_hide=Tartalom becsukása
+contexts_show=%1 bővebben...
+direct_link_label=Közvetlen hivatkozás\:
+direct_link_title_1=Újbóli ellenőrzés
+direct_link_title_2=Hivatkozás erre a helyességellenőrző weboldalra
+documentation=Dokumentáció
+documentation_title=Dokumentáció erről a szolgáltatásról és a mögöttes szoftverről
+donation_program=Helyességellenőrző Támogatói Program
+download=Letöltés
+download_title=A szolgáltatás forrásának letöltése
+error_label=Hibák
+extra_options=További beállítások
+feedback=Visszajelzés
+feedback_title=Küldje el számunkra az észrevételeit és hibabejelentéseit a nyilvános fejlesztői levelezőlistán keresztül
+file_token=Fájl\:
+info_label=Információ
+instruction-by-input=Adja meg a dokumentumot, amit ellenőrizni szeretne
+instruction-by-upload=Válassza ki a dokumentumot, amit ellenőrizni szeretne
+instruction-by-uri=Adja meg a dokumentum URI-jét, amit ellenőrizni szeretne
+legend-by-input=Ellenőrzés beírt programkódból
+legend-by-upload=Ellenőrzés fájlfeltöltés alapján
+legend-by-uri=Ellenőrzés URI alapján
+line_token=Sor\:
+local_file_label=Helyi fájl\:
+location=Cím\:
+message_connect_exception=Nem sikerült elérni a megadott URI-t, ellenőrizze és próbálja újra\!
+message_document_not_found=A megadott dokumentum nem található\!
+message_empty_direct_input=Meg kell adnia egy dokumentumot az ellenőrzéshez\!
+message_empty_uploaded_file=A feltöltött fájl üres\!
+message_empty_uri=Adjon meg egy URI-t az ellenőrzéshez\!
+message_incomplete_language=A fordítás nem teljes\! ${message_translation}
+message_input_changed="%1" nem támogatja a %2 beviteli módot\! A Unicorn automatikusan feldolgozta a kérést, de az ellenőrző eredményei hibásak lehetnek\!
+message_input_changed_long=Valószínűleg elveszett vagy megváltozott néhány HTTP fejléc, és az ellenőrző nem tudta lekövetni a dokumentumban található hivatkozásokat\!
+message_invalid_mime_type=A megadott MIME típus (%1) érvénytelen\!
+message_invalid_url_syntax=A megadott URI érvénytelen\: "%1"\!
+message_local_address_provided=Lokális IP címek nem elérhetők a Unicorn számára. Kérem, használjon publikus címet\!
+message_mail=A jelentést elküldtük ide\: %1.
+message_mail_date=Az ellenőrzés lefutott ezen\: %1.
+message_missing_email=Nem lett e-mail cím megadva\!
+message_missing_mime_type=A dokumentumának MIME típusa nincs meghatározva\!
+message_no_observation_done=Nincs megjelenítendő eredmény\!
+message_no_referer=A kérésnek nincs hivatkozó (Referer) HTTP fejléce.
+message_no_task=Nincs kijelölt feladat, a Unicorn az alapértelmezett feladatot használja\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Fel kell töltenie egy fájlt\!
+message_not_found_mime_type=Nem sikerült a dokumentum MIME típusát meghatározni\!
+message_nothing_to_validate=Nem lett elküldve dokumentum\!
+message_observer_connect_exception="%1" elérhetetlen\!
+message_observer_internal_error="%1" belső hibát jelzett\! <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=A kérés "%1" címhez <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Nem található) HTTP hibát</a> eredményezett.
+message_observer_read_timeout="%1" nem reagált a válaszidőn belül\!
+message_response_invalid_schema="%1" válaszának formátuma nem támogatott\!
+message_response_validation_error="%1" érvénytelen válasszal tért vissza\!
+message_ssl_warning=A dokumentum SSL bizonylata érvénytelen, néhány helyességellenőrző ezt nem fogja jóváhagyni, és hibát fog jelezni\!
+message_translation=Kérjük, segítsen <a href\="./translations%2">lefordítani a Unicornt</a> a saját anyanyelvére\!
+message_unauthorized_access=A megadott URI azonosítást igényel\!
+message_unavailable_language=A Unicorn nem érhető el az ön által használni kívánt nyelven (%1)\! ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=A Unicorn nem érhető el azon a nyelven, amit kért (%1)\! ${message_translation}
+message_unknown_host=Ismeretlen kiszolgáló\: %1\!
+message_unknown_task=Ismeretlen feladat\: "%1", a Unicorn az alapértelmezett feladatot használja\: "%2"\!
+message_unsupported_mime_type=A kiválasztott feladat nem támogatja a dokumentum (%1) MIME típusát\!
+message_unsupported_protocol=Kizárólag a "http\:" és "https\:" URI támogatott az online szolgáltatás által. URI séma nem támogatott.
+options=Beállítások
+result_for=%1 eredménye
+result_for_upload=Az elküldött dokumentum eredménye
+select-a-task=Válasszon ki egy feladatot
+simple_options=Beállítások
+stack_trace_text=Kritikus hiba történt. Kérjük másolja ki és <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">küldje el hibabejelentésként</a> a Unicorn alábbi hibaüzenetét/üzeneteit, hogy megoldhassuk a problémát.
+submit=Ellenőrzés
+submit_title=Fájl elküldése érvényesítésre
+submitted_file=Elküldött dokumentum
+task_label=Feladat\:
+test_fail=Ez a dokumentum nem ment át a teszten\: %1
+test_ok=Ez a dokumentum átment a teszten\: %1
+test_undef=A teszt eredménye\: %1
+translations=Fordítások
+translations_title=Segítésen lefordítani a Unicornt
+unicorn_subtitle=Javítsa a web minőségét\!
+unicorn_title=W3C egyesített helyességellenőrző
+uri_label=Cím\:
+uri_title=Az érvényesíteni kívánt oldal címe
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Beírt programkód alapján
+validate-by-upload=Fájlfeltöltés alapján
+validate-by-uri=URI alapján
+warning_label=Figyelmeztetések
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/it.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/it.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/it.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Andrea Gressani <andrea@semplitech.it>
-#Sat Aug 07 14:24:19 UTC 2010
-anchor_message=Link diretto a questo messaggio
-anchor_observation=Link diretto a questo risultato
-anchor_uri=Link diretto a questo URI
-column_token=Colonna\:
-context_token=Contesto\:
-contexts_hide=Nascondi il contesto
-contexts_show=%1 in più...
-direct_link_label=Link diretto
-direct_link_title_1=Rivalidare questo documento sul sito del validatore
-direct_link_title_2=Link al sito di questo validatore
-documentation=Documentazione
-documentation_title=Documentazione su questo servizio ed il software
-donation_program=Programma di donazione validatori
-download=Scarica
-download_title=Scarica i sorgenti per questo servizio
-error_label=Errori
-extra_options=Opzioni avanzate
-feedback=Suggerimenti
-feedback_title=Inviaci le tue opinioni ed i bug attraverso la mailing-list pubblica degli sviluppatori.
-file_token=File\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Inserisci il documento da controllare
-instruction-by-upload=Scegli il documento da controllare
-instruction-by-uri=Inserisci l' URI di un documento da controllare
-legend-by-input=Valida tramite inserimento manuale
-legend-by-upload=Valida attraverso l'invio di un file
-legend-by-uri=Valida attraverso un URI
-line_token=Linea\:
-local_file_label=File locale\:
-location=Percorso
-message_connect_exception=L'URI che hai inviato sembra irraggiungibile. Verificalo e prova di nuovo.
-message_document_not_found=Il documento specificato non esiste.
-message_empty_direct_input=Devi inserire un documento da controllare.
-message_empty_uploaded_file=Il file inviato è vuoto.
-message_empty_uri=Devi inserire un URI da controllare.
-message_incomplete_language=Questa traduzione è incompleta. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" non supporta l'inserimento %2. Unicorn ha automaticamente adattato la richiesta, ma questo risultato potrebbe essere inaccurato.
-message_input_changed_long=Alcuni header HTTP potrebbero essere andati persi o cambiati ed il controllo non potrebbe non essere in grado di seguire i link contenuti nel tuo documento.
-message_invalid_mime_type=Il tipo di mime specificato (%1) è errato.
-message_invalid_url_syntax=Questo URI è errato "%1"
-message_local_address_provided=Non sono permessi indirizzi IP privati nella configurazione di Unicorn. Per favore utilizza un indirizzo pubblico.
-message_mail=Il report è stato inviato a\: %1
-message_mail_date=Il controllo ha eseguito %1
-message_missing_email=Nessun indirizzo email specificato.
-message_missing_mime_type=Il tipo di mime del tuo documento non è specificato.
-message_no_observation_done=Non ci sono risultati da mostrare.
-message_no_referer=La tua richiesta non contiene header HTTP.
-message_no_task=Nessun compito specificato. Unicorn ha utilizzato il suo compito predefinito "%1"
-message_no_uploaded_file=Devi inviare un file.
-message_not_found_mime_type=Non è stato possibile capire il mime-type del tuo documento.
-message_nothing_to_validate=Nessun documento è stato inviato.
-message_observer_connect_exception=L' osservatore "%1" non è raggiungibile.
-message_observer_internal_error=L' osservatore "%1" ha riportato un errore interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=La richiesta all' osservatore "%1" è terminata con un <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Non Trovato) errore HTTP</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" non ha inviato una risposta in tempo.
-message_response_invalid_schema="%1" ha utilizzato un formato di risposta non supportato.
-message_response_validation_error="%1" ha inviato una risposta invalida.
-message_ssl_warning=Il certificato SSL di questo documento non è valido. Notare che alcuni validatori potrebbero non supportare un certificato SSL invalido e restituiranno degli errori.
-message_translation=Aiutaci a <a href\="./translations%2">tradurre Unicorn</a> nella tua lingua.
-message_unauthorized_access=Il seguente URI richiede autenticazione.
-message_unavailable_language=Unicorn non è disponibile nella tua lingua predefinita (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn non è disponibile nella lingua che hai richiesto (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Host sconosciuto\: %1
-message_unknown_task=Compito sconosciuto "%1". Unicorn ha utilizzato il compito di default\: "%2"
-message_unsupported_mime_type=Il mime-type del vostro documento (%1) non è supportato da questo compito.
-message_unsupported_protocol=Il servizio online supporta solamente "http\:" e "https\:" schema URI non supportato.
-result_for=Risultati per %1
-result_for_upload=Risultati per il documento inviato
-select-a-task=Selezionare un compito
-simple_options=Opzioni
-stack_trace_text=E' Avvenuto un errore critico. Ecco uno stack trace di Unicorn, per cortesia copialo e <a href\="mailto\:pulic-qa-dev@w3.org">Invialo come Bug</a> per aiutarci a risolvere il problema.
-submit=Controlla
-submit_title=Invia il file per la validazione
-submitted_file=Documento inviato
-task_label=Compito\:
-test_fail=Questo documento non ha passato il test\: %1
-test_ok=Questo documento ha passato il test\: %1
-test_undef=Risultati per il test\: %1
-translations=Traduzione
-translations_title=Aiutaci a tradurre Unicorn
-unicorn_subtitle=Migliora la qualità del Web
-unicorn_title=W3C's Validatore Unificato
-uri_label=Indirizzo\:
-uri_title=Indirizzo della pagina da validare
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Tramite inserimento manuale
-validate-by-upload=Tramite trasferimento di File
-validate-by-uri=Tramite URI
-warning_label=Avvisi
+#Last submission by Davide Negrini
+#Sun Dec 05 10:05:56 UTC 2010
+anchor_message=Link diretto a questo messaggio
+anchor_observation=Link diretto a questo risultato
+anchor_uri=Link diretto a questo URI
+column_token=Colonna\:
+context_token=Contesto\:
+contexts_hide=Nascondi il contesto
+contexts_show=%1 in più...
+direct_link_label=Link diretto
+direct_link_title_1=Rivalidare questo documento sul sito del validatore
+direct_link_title_2=Link al sito di questo validatore
+documentation=Documentazione
+documentation_title=Documentazione su questo servizio ed il software
+donation_program=Programma di donazione validatori
+download=Scarica
+download_title=Scarica i sorgenti per questo servizio
+error_label=Errori
+extra_options=Opzioni avanzate
+feedback=Suggerimenti
+feedback_title=Inviaci le tue opinioni ed i bug attraverso la mailing-list pubblica degli sviluppatori.
+file_token=File\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Inserisci il documento da controllare
+instruction-by-upload=Scegli il documento da controllare
+instruction-by-uri=Inserisci l' URI di un documento da controllare
+legend-by-input=Valida tramite inserimento manuale
+legend-by-upload=Valida attraverso l'invio di un file
+legend-by-uri=Valida attraverso un URI
+line_token=Linea\:
+local_file_label=File locale\:
+location=Percorso
+message_connect_exception=L'URI che hai inviato sembra irraggiungibile. Verificalo e prova di nuovo.
+message_document_not_found=Il documento specificato non esiste.
+message_empty_direct_input=Devi inserire un documento da controllare.
+message_empty_uploaded_file=Il file inviato è vuoto.
+message_empty_uri=Devi inserire un URI da controllare.
+message_incomplete_language=Questa traduzione è incompleta. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" non supporta l'inserimento %2. Unicorn ha automaticamente adattato la richiesta, ma questo risultato potrebbe essere inaccurato.
+message_input_changed_long=Alcuni header HTTP potrebbero essere andati persi o cambiati ed il controllo non potrebbe non essere in grado di seguire i link contenuti nel tuo documento.
+message_invalid_mime_type=Il tipo di mime specificato (%1) è errato.
+message_invalid_url_syntax=Questo URI è errato "%1"
+message_local_address_provided=Non sono permessi indirizzi IP privati nella configurazione di Unicorn. Per favore utilizza un indirizzo pubblico.
+message_mail=Il report è stato inviato a\: %1
+message_mail_date=Il controllo ha eseguito %1
+message_missing_email=Nessun indirizzo email specificato.
+message_missing_mime_type=Il tipo di mime del tuo documento non è specificato.
+message_no_observation_done=Non ci sono risultati da mostrare.
+message_no_referer=La tua richiesta non contiene header HTTP.
+message_no_task=Nessun compito specificato. Unicorn ha utilizzato il suo compito predefinito "%1"
+message_no_uploaded_file=Devi inviare un file.
+message_not_found_mime_type=Non è stato possibile capire il mime-type del tuo documento.
+message_nothing_to_validate=Nessun documento è stato inviato.
+message_observer_connect_exception=L' osservatore "%1" non è raggiungibile.
+message_observer_internal_error=L' osservatore "%1" ha riportato un errore interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=La richiesta all' osservatore "%1" è terminata con un <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Non Trovato) errore HTTP</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" non ha inviato una risposta in tempo.
+message_response_invalid_schema="%1" ha utilizzato un formato di risposta non supportato.
+message_response_validation_error="%1" ha inviato una risposta invalida.
+message_ssl_warning=Il certificato SSL di questo documento non è valido. Notare che alcuni validatori potrebbero non supportare un certificato SSL invalido e restituiranno degli errori.
+message_translation=Aiutaci a <a href\="./translations%2">tradurre Unicorn</a> nella tua lingua.
+message_unauthorized_access=Il seguente URI richiede autenticazione.
+message_unavailable_language=Unicorn non è disponibile nella tua lingua predefinita (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn non è disponibile nella lingua che hai richiesto (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Host sconosciuto\: %1
+message_unknown_task=Compito sconosciuto "%1". Unicorn ha utilizzato il compito di default\: "%2"
+message_unsupported_mime_type=Il mime-type del vostro documento (%1) non è supportato da questo compito.
+message_unsupported_protocol=Il servizio online supporta solamente "http\:" e "https\:" schema URI non supportato.
+options=Opzioni
+result_for=Risultati per %1
+result_for_upload=Risultati per il documento inviato
+select-a-task=Selezionare un compito
+simple_options=Opzioni
+stack_trace_text=E' Avvenuto un errore critico. Ecco uno stack trace di Unicorn, per cortesia copialo e <a href\="mailto\:pulic-qa-dev@w3.org">Invialo come Bug</a> per aiutarci a risolvere il problema.
+submit=Controlla
+submit_title=Invia il file per la validazione
+submitted_file=Documento inviato
+task_label=Compito\:
+test_fail=Questo documento non ha passato il test\: %1
+test_ok=Questo documento ha passato il test\: %1
+test_undef=Risultati per il test\: %1
+translations=Traduzione
+translations_title=Aiutaci a tradurre Unicorn
+unicorn_subtitle=Migliora la qualità del Web
+unicorn_title=W3C's Validatore Unificato
+uri_label=Indirizzo\:
+uri_title=Indirizzo della pagina da validare
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Tramite inserimento manuale
+validate-by-upload=Tramite trasferimento di File
+validate-by-uri=Tramite URI
+warning_label=Avvisi
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/ja.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/ja.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/ja.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
-#Tue Jul 27 14:34:27 UTC 2010
-anchor_message=このメッセージへのリンク
-anchor_observation=この結果へのリンク
-anchor_uri=このURIへのリンク
-column_token=列\:
-context_token=コンテキスト\:
-contexts_hide=詳細を折りたたむ
-contexts_show=さらに%1個の問題が省略されています
-direct_link_label=リンク
-direct_link_title_1=検証サービスでこの文書を再検証する
-direct_link_title_2=この検証サービスへのリンク
-documentation=ドキュメンテーション
-documentation_title=サービスとソフトウェアのドキュメンテーション
-donation_program=検証サービス寄付プログラム
-download=ダウンロード
-download_title=ソースコードをダウンロード
-error_label=エラー
-extra_options=詳細オプション
-feedback=フィードバック
-feedback_title=公開開発メーリングリストにあなたの考えやバグ報告を送ってください
-file_token=ファイル
-info_label=情報
-instruction-by-input=検証したい文書(CSSと組み合わせたHTML文書、もしくはCSS単体の文書)を入力してください
-instruction-by-upload=検証したい文書(CSSと組み合わせたHTML文書、もしくはCSS単体の文書)を選択してください
-instruction-by-uri=検証したい文書(CSSと組み合わせたHTML文書、もしくはCSS単体の文書)のURIを入力してください
-legend-by-input=直接入力による検証
-legend-by-upload=ファイルアップロードによる検証
-legend-by-uri=URIによる検証
-line_token=行\:
-local_file_label=ローカルファイル\:
-location=場所
-message_connect_exception=送信されたURIは利用できません。もう一度確認してください。
-message_document_not_found=指定された文書は存在しません。
-message_empty_direct_input=検証する文書を入力する必要があります。
-message_empty_uploaded_file=アップロードされたファイルは空です。
-message_empty_uri=検証するURIを入力する必要があります。
-message_incomplete_language=この翻訳は未完全です。 ${message_translation}
-message_input_changed=%1は%2には対応していません。Unicornは自動的に要求を処理しますが、検証結果が不正確な場合があります。
-message_input_changed_long=HTTPヘッダーのいくつかは失われたり変更された可能性があり、検証サービスは文書に含まれていたリンクを追うことができないかもしれません。
-message_invalid_mime_type=指定されたmime-type (%1) は無効です。
-message_invalid_url_syntax=指定されたURIは無効です\: "%1"
-message_local_address_provided=ローカ IPアドレスはUnicornの設定により禁止されています。公開アドレスを利用してください。
-message_mail=報告は %1 へ送信中です。
-message_mail_date=検証は%1に実行されました
-message_missing_email=メールアドレスが指定されていません。
-message_missing_mime_type=文書のMIME型が指定されていません。
-message_no_observation_done=表示する結果がありません。
-message_no_referer=要求にHTTPのRefererヘッダーがありません。
-message_no_task=タスクが選択されていません。Unicornはデフォルトタスク(%1)を使用します。
-message_no_uploaded_file=ファイルをアップロードする必要があります。
-message_not_found_mime_type=文書のMIME型を推測することができませんでした。
-message_nothing_to_validate=文書が送信されていません。
-message_observer_connect_exception=「%1」にたどり着けません。
-message_observer_internal_error=「%1」が内部エラーを報告しました。 <a href\="%2">${direct_link_label}</a>。
-message_observer_not_found=「%1」に対する要求の結果は<a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTPエラー</a>になりました。
-message_observer_read_timeout=「%1」が時間内に応答しませんでした。
-message_response_invalid_schema=「%1」は対応していない形式の応答を利用しています。
-message_response_validation_error=「%1」が無効な応答を返しました。
-message_ssl_warning=この文書のSSL証明書は有効ではありません。(検証サービスによっては有効でないSSL証明書に対応せず、このエラーを出力します)
-message_translation=<a href\="./translations%2">Unicornの翻訳</a>にご協力ください。
-message_unauthorized_access=指定されたURIは認証が必要です。
-message_unavailable_language=あなたの優先した言語 (%1) ではUnicornを利用できません。 ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=要求された言語 (%1) ではUnicornを利用できません。 ${message_translation}
-message_unknown_host=%1 \: 不明なホストです。
-message_unknown_task=未知のタスク("%1") Unicornはデフォルトタスク(%2)を使用します。
-message_unsupported_mime_type=文書(%1)のMIME型はこのタスクではサポートされていません。
-message_unsupported_protocol=オンラインサービスは "http\:" と "https\: " にのみが対応しています。"%1\:" は利用できません。
-result_for=%1 の結果
-result_for_upload=送信された文書の結果
-select-a-task=タスクを選択
-simple_options=オプション
-stack_trace_text=致命的なエラーが起きました。以下はUnicornからのスタックトレースです。コピーして問題解決の手助けに<a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">バグ報告を提出</a>してください。
-submit=チェック
-submit_title=検証の為ファイルを送信する
-submitted_file=送信された文書
-task_label=タスク\:
-test_fail=このドキュメントは %1 のテストに合格しませんでした
-test_ok=このドキュメントは %1 のテストに合格しました
-test_undef=テスト結果\: %1
-translations=翻訳
-translations_title=Unicornの翻訳にご協力ください
-unicorn_subtitle=Webの品質をより良いものに
-unicorn_title=W3C 統合検証サービス
-uri_label=アドレス
-uri_title=チェックするページのアドレス
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=直接入力
-validate-by-upload=ファイルをアップロード
-validate-by-uri=URIを指定
-warning_label=警告
+#Last submission by Yoshiki
+#Sun Dec 05 19:03:33 UTC 2010
+anchor_message=このメッセージへのリンク
+anchor_observation=この結果へのリンク
+anchor_uri=このURIへのリンク
+column_token=列\:
+context_token=コンテキスト\:
+contexts_hide=詳細を折りたたむ
+contexts_show=さらに%1個の問題が省略されています
+direct_link_label=リンク
+direct_link_title_1=検証サービスでこの文書を再検証する
+direct_link_title_2=この検証サービスへのリンク
+documentation=ドキュメンテーション
+documentation_title=サービスとソフトウェアのドキュメンテーション
+donation_program=検証サービス寄付プログラム
+download=ダウンロード
+download_title=ソースコードをダウンロード
+error_label=エラー
+extra_options=詳細オプション
+feedback=フィードバック
+feedback_title=公開開発メーリングリストにあなたの考えやバグ報告を送ってください
+file_token=ファイル
+info_label=情報
+instruction-by-input=検証したい文書(CSSと組み合わせたHTML文書、もしくはCSS単体の文書)を入力してください
+instruction-by-upload=検証したい文書(CSSと組み合わせたHTML文書、もしくはCSS単体の文書)を選択してください
+instruction-by-uri=検証したい文書(CSSと組み合わせたHTML文書、もしくはCSS単体の文書)のURIを入力してください
+legend-by-input=直接入力による検証
+legend-by-upload=ファイルアップロードによる検証
+legend-by-uri=URIによる検証
+line_token=行\:
+local_file_label=ローカルファイル\:
+location=場所
+message_connect_exception=送信されたURIは利用できません。もう一度確認してください。
+message_document_not_found=指定された文書は存在しません。
+message_empty_direct_input=検証する文書を入力する必要があります。
+message_empty_uploaded_file=アップロードされたファイルは空です。
+message_empty_uri=検証するURIを入力する必要があります。
+message_incomplete_language=この翻訳は未完全です。 ${message_translation}
+message_input_changed=%1は%2には対応していません。Unicornは自動的に要求を処理しますが、検証結果が不正確な場合があります。
+message_input_changed_long=HTTPヘッダーのいくつかは失われたり変更された可能性があり、検証サービスは文書に含まれていたリンクを追うことができないかもしれません。
+message_invalid_mime_type=指定されたmime-type (%1) は無効です。
+message_invalid_url_syntax=指定されたURIは無効です\: "%1"
+message_local_address_provided=ローカ IPアドレスはUnicornの設定により禁止されています。公開アドレスを利用してください。
+message_mail=報告は %1 へ送信中です。
+message_mail_date=検証は%1に実行されました
+message_missing_email=メールアドレスが指定されていません。
+message_missing_mime_type=文書のMIME型が指定されていません。
+message_no_observation_done=表示する結果がありません。
+message_no_referer=要求にHTTPのRefererヘッダーがありません。
+message_no_task=タスクが選択されていません。Unicornはデフォルトタスク(%1)を使用します。
+message_no_uploaded_file=ファイルをアップロードする必要があります。
+message_not_found_mime_type=文書のMIME型を推測することができませんでした。
+message_nothing_to_validate=文書が送信されていません。
+message_observer_connect_exception=「%1」にたどり着けません。
+message_observer_internal_error=「%1」が内部エラーを報告しました。 <a href\="%2">${direct_link_label}</a>。
+message_observer_not_found=「%1」に対する要求の結果は<a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTPエラー</a>になりました。
+message_observer_read_timeout=「%1」が時間内に応答しませんでした。
+message_response_invalid_schema=「%1」は対応していない形式の応答を利用しています。
+message_response_validation_error=「%1」が無効な応答を返しました。
+message_ssl_warning=この文書のSSL証明書は有効ではありません。(検証サービスによっては有効でないSSL証明書に対応せず、このエラーを出力します)
+message_translation=<a href\="./translations%2">Unicornの翻訳</a>にご協力ください。
+message_unauthorized_access=指定されたURIは認証が必要です。
+message_unavailable_language=あなたの優先した言語 (%1) ではUnicornを利用できません。 ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=要求された言語 (%1) ではUnicornを利用できません。 ${message_translation}
+message_unknown_host=%1 \: 不明なホストです。
+message_unknown_task=未知のタスク("%1") Unicornはデフォルトタスク(%2)を使用します。
+message_unsupported_mime_type=文書(%1)のMIME型はこのタスクではサポートされていません。
+message_unsupported_protocol=オンラインサービスは "http\:" と "https\: " にのみが対応しています。"%1\:" は利用できません。
+options=オプション
+result_for=%1 の結果
+result_for_upload=送信された文書の結果
+select-a-task=タスクを選択
+simple_options=オプション
+stack_trace_text=致命的なエラーが起きました。以下はUnicornからのスタックトレースです。コピーして問題解決の手助けに<a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">バグ報告を提出</a>してください。
+submit=チェック
+submit_title=検証の為ファイルを送信する
+submitted_file=送信された文書
+task_label=タスク\:
+test_fail=このドキュメントは %1 のテストに合格しませんでした
+test_ok=このドキュメントは %1 のテストに合格しました
+test_undef=テスト結果\: %1
+translations=翻訳
+translations_title=Unicornの翻訳にご協力ください
+unicorn_subtitle=Webの品質をより良いものに
+unicorn_title=W3C 統合検証サービス
+uri_label=アドレス
+uri_title=チェックするページのアドレス
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=直接入力
+validate-by-upload=ファイルをアップロード
+validate-by-uri=URIを指定
+warning_label=警告
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/lv.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/lv.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/lv.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,22 +1,28 @@
-#Submitted by Zintis Zilbers <zintis.zilbers@gmail.com>
-#Thu Jul 29 15:00:17 UTC 2010
+#Last submission by M\u0101rti\u0146\u0161
+#Wed Dec 01 17:16:16 UTC 2010
 column_token=Kolonna\:
 direct_link_label=Tiešā saite
 documentation=Dokumentācija
 download=Lejupielādēt
+download_title=Lejupielādēt servisa izejas kodu
 error_label=Kļūdas
 extra_options=Padziļinātie iestatījumi
 feedback=Atsauksmes
 file_token=Datne\:
 info_label=Informācija
+instruction-by-input=Ievadiet dokumentu, kuru vēlaties pārbaudīt
+instruction-by-upload=Izvēlaties dokumentu, kuru vēlaties pārbaudīt
 line_token=Rinda\:
 local_file_label=Lokālā datne\:
 location=Atrašanās vieta
 message_document_not_found=Norādītais dokuments neeksistē
 message_empty_direct_input=Ievadiet dokumentu, lai pārbaudītu
 message_empty_uploaded_file=Augšuplādētā datne ir tukša
+message_local_address_provided=Lokālas IP adreses ir aizliegtas Unicorn servisā. Lūdzu norādiet publisku adresi
 message_missing_email=Nav norādīta e-pasta adrese.
+message_no_uploaded_file=Nepieciešams augšupielādēt failu
 message_observer_connect_exception="%1" nav sasniedzams
+options=Iestatījumi
 result_for_upload=Jūsu pievienotā dokumenta rezultāts
 select-a-task=Izvēlieties darbību
 simple_options=Iestatījumi
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Tavaro
-#Thu Aug 12 01:38:21 UTC 2010
-anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
-anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
-anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
-column_token=Kolumna\:
-context_token=Kontekst\:
-contexts_hide=Ukryj kontekst
-contexts_show=%1 więcej...
-direct_link_label=Link bezpośredni
-direct_link_title_1=Sprawdź ten dokument za pomocą walidatora
-direct_link_title_2=Odnośnik do strony walidacji
-documentation=Dokumentacja
-documentation_title=Dokumentacja tej usługi oraz oprogramowania, z którego korzysta
-donation_program=Darowizna dla systemu walidacji W3C
-download=Pobierz
-download_title=Pobierz kod źródłowy tej usługi
-error_label=Błędy
-extra_options=Opcje zaawansowane
-feedback=Odzew
-feedback_title=Podziel się swoją opinią lub zgłoś błąd
-file_token=Plik\:
-info_label=Informacje
-instruction-by-input=Wprowadź treść dokumentu, który chcesz sprawdzić
-instruction-by-upload=Wybierz dokument, który chcesz sprawdzić
-instruction-by-uri=Wprowadź adres URI dokumentu podlegającego sprawdzeniu
-legend-by-input=Walidacja wprowadzonego kodu
-legend-by-upload=Walidacja pliku lokalnego
-legend-by-uri=Walidacja zasobu sieciowego
-line_token=Linia\:
-local_file_label=Plik lokalny\:
-location=Lokalizacja
-message_connect_exception=Wprowadzony adres URI jest nieosiągalny. Zweryfikuj adres i spróbuj ponownie.
-message_document_not_found=Pożądany dokument nie został odnaleziony.
-message_empty_direct_input=Musisz wprowadzić treść dokumentu.
-message_empty_uploaded_file=Załadowany plik jest pusty.
-message_empty_uri=Musisz wprowadzić adres URI zasobu zdalnego.
-message_incomplete_language=Bieżące tłumaczenie nie jest kompletne. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" nie obsługuje metody\: %2. Unicorn dostosował zapytanie automatycznie, lecz wyniki walidacji mogą nie być prawidłowe.
-message_input_changed_long=Niektóre nagłówki HTTP mogły zostać utracone lub zmienione. Może to uniemożliwić usłudze walidacji podążanie za odnośnikami umieszczonymi w dokumencie.
-message_invalid_mime_type=Zadeklarowany typ mime (%1) jest nieprawidłowy.
-message_invalid_url_syntax=Wprowadzony adres URI jest nieprawidłowy\: "%1".
-message_local_address_provided=Konfiguracja Unicorna nie zezwala na korzystanie z lokalnych adresów IP. Proszę użyć adresu publicznego.
-message_mail=Raport zostanie wysłany do\: %1.
-message_mail_date=Sprawdź wykonanie %1.
-message_missing_email=Nie podano adresu e-mail.
-message_missing_mime_type=Typ mime sprawdzanego dokumentu nie został określony.
-message_no_observation_done=Nie ma żadnych wyników do wyświetlenia.
-message_no_referer=Twoje żądanie HTTP nie zawiera nagłówka referer.
-message_no_task=Nie określono zadania. Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Musisz załadować plik.
-message_not_found_mime_type=Próba odgadnięcia typu mime dokumentu nie powiodła się.
-message_nothing_to_validate=Nie przekazano żadnego dokumentu.
-message_observer_connect_exception="%1" jest nieosiągalny.
-message_observer_internal_error="%1" zwrócił błąd wewnętrzny. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Zapytanie do "%1" zwróciło <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">bład 404 (nie znaleziono)</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" nie odpowiedział przed upływem wyznaczonego czasu.
-message_response_invalid_schema="%1" zwrócił odpowiedź w nieobsługiwanym formacie.
-message_response_validation_error="%1" zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
-message_ssl_warning=Certyfikat SSL tego dokumentu jest nieprawidłowy. Niektóre z walidatorów mogą niepoprawnie obsługiwać błędne certyfikaty i będą wyświetlać błędy.
-message_translation=Pomóż nam <a href\="./translations%2">przetłumaczyć Unicorna</a> na Twój język macierzysty.
-message_unauthorized_access=Wprowadzony adres URI wymaga uwierzytelnienia.
-message_unavailable_language=Unicorn nie jest dostępny w preferowanym przez Ciebie języku (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn nie jest dostępny w zażądanym języku (%1).
-message_unknown_host=Nieznany host\: %1.
-message_unknown_task=Nieznane zadanie "%1". Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Typ mime Twojego dokumentu (%1) nie jest obsługiwany przez to zadanie.
-message_unsupported_protocol=Usługi online obsługują protokoły "http\:" oraz "https\:"; Protokół "%1\:" nie jest wspierany.
-result_for=Rezultat sprawdzania %1
-result_for_upload=Rezultat walidacji Twojego dokumentu
-select-a-task=Wybierz zadanie
-simple_options=Opcje
-stack_trace_text=Wystąpił błąd krytyczny. Poniżej znajduje się zrzut stosu wygenerowany przez Unicorna - proszę skopiować go i <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">przesłać zgłoszenie błędu</a>, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
-submit=Sprawdź
-submit_title=Prześlij plik do sprawdzenia
-submitted_file=Prześlij dokument
-task_label=Zadanie\:
-test_fail=Dokument nie przeszedł testu\: %1
-test_ok=Dokument pomyślnie przeszedł test\: %1
-test_undef=Wyniki testu\: %1
-translations=Tłumaczenia
-translations_title=Pomóż nam w tłumaczeniu Unicorna
-unicorn_subtitle=Popraw jakość Sieci
-unicorn_title=Ujednolicony walidator W3C
-uri_label=Adres\:
-uri_title=Adres strony do walidacji
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Poprzez wprowadzenie kodu
-validate-by-upload=Lokalny plik
-validate-by-uri=Adres URL
-warning_label=Ostrzeżenia
+#Last submission by Maciej "Sobak" Sobaczewski
+#Sat Nov 27 16:55:46 UTC 2010
+anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
+anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
+anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
+column_token=Kolumna\:
+context_token=Kontekst\:
+contexts_hide=Ukryj kontekst
+contexts_show=%1 więcej...
+direct_link_label=Link bezpośredni
+direct_link_title_1=Sprawdź ten dokument za pomocą walidatora
+direct_link_title_2=Odnośnik do strony walidacji
+documentation=Dokumentacja
+documentation_title=Dokumentacja tej usługi oraz oprogramowania, z którego korzysta
+donation_program=Darowizna dla systemu walidacji W3C
+download=Pobierz
+download_title=Pobierz kod źródłowy tej usługi
+error_label=Błędy
+extra_options=Opcje zaawansowane
+feedback=Odzew
+feedback_title=Podziel się swoją opinią lub zgłoś błąd
+file_token=Plik\:
+info_label=Informacje
+instruction-by-input=Wprowadź treść dokumentu, który chcesz sprawdzić
+instruction-by-upload=Wybierz dokument, który chcesz sprawdzić
+instruction-by-uri=Wprowadź adres URI dokumentu podlegającego sprawdzeniu
+legend-by-input=Walidacja wprowadzonego kodu
+legend-by-upload=Walidacja pliku lokalnego
+legend-by-uri=Walidacja zasobu sieciowego
+line_token=Linia\:
+local_file_label=Plik lokalny\:
+location=Lokalizacja
+message_connect_exception=Wprowadzony adres URI jest nieosiągalny. Zweryfikuj adres i spróbuj ponownie.
+message_document_not_found=Pożądany dokument nie został odnaleziony.
+message_empty_direct_input=Musisz wprowadzić treść dokumentu.
+message_empty_uploaded_file=Załadowany plik jest pusty.
+message_empty_uri=Musisz wprowadzić adres URI zasobu zdalnego.
+message_incomplete_language=Bieżące tłumaczenie nie jest kompletne. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" nie obsługuje metody\: %2. Unicorn dostosował zapytanie automatycznie, lecz wyniki walidacji mogą nie być prawidłowe.
+message_input_changed_long=Niektóre nagłówki HTTP mogły zostać utracone lub zmienione. Może to uniemożliwić usłudze walidacji podążanie za odnośnikami umieszczonymi w dokumencie.
+message_invalid_mime_type=Zadeklarowany typ mime (%1) jest nieprawidłowy.
+message_invalid_url_syntax=Wprowadzony adres URI jest nieprawidłowy\: "%1".
+message_local_address_provided=Konfiguracja Unicorna nie zezwala na korzystanie z lokalnych adresów IP. Proszę użyć adresu publicznego.
+message_mail=Raport zostanie wysłany do\: %1.
+message_mail_date=Sprawdź wykonanie %1.
+message_missing_email=Nie podano adresu e-mail.
+message_missing_mime_type=Typ mime sprawdzanego dokumentu nie został określony.
+message_no_observation_done=Nie ma żadnych wyników do wyświetlenia.
+message_no_referer=Twoje żądanie HTTP nie zawiera nagłówka referer.
+message_no_task=Nie określono zadania. Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Musisz załadować plik.
+message_not_found_mime_type=Próba odgadnięcia typu mime dokumentu nie powiodła się.
+message_nothing_to_validate=Nie przekazano żadnego dokumentu.
+message_observer_connect_exception="%1" jest nieosiągalny.
+message_observer_internal_error="%1" zwrócił błąd wewnętrzny. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Zapytanie do "%1" zwróciło <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">bład 404 (nie znaleziono)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" nie odpowiedział przed upływem wyznaczonego czasu.
+message_response_invalid_schema="%1" zwrócił odpowiedź w nieobsługiwanym formacie.
+message_response_validation_error="%1" zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
+message_ssl_warning=Certyfikat SSL tego dokumentu jest nieprawidłowy. Niektóre z walidatorów mogą niepoprawnie obsługiwać błędne certyfikaty i będą wyświetlać błędy.
+message_translation=Pomóż nam <a href\="./translations%2">przetłumaczyć Unicorna</a> na Twój język macierzysty.
+message_unauthorized_access=Wprowadzony adres URI wymaga uwierzytelnienia.
+message_unavailable_language=Unicorn nie jest dostępny w preferowanym przez Ciebie języku (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn nie jest dostępny w zażądanym języku (%1).
+message_unknown_host=Nieznany host\: %1.
+message_unknown_task=Nieznane zadanie "%1". Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Typ mime Twojego dokumentu (%1) nie jest obsługiwany przez to zadanie.
+message_unsupported_protocol=Usługi online obsługują protokoły "http\:" oraz "https\:"; Protokół "%1\:" nie jest wspierany.
+options=Opcje
+result_for=Rezultat sprawdzania %1
+result_for_upload=Rezultat walidacji Twojego dokumentu
+select-a-task=Wybierz zadanie
+simple_options=Opcje
+stack_trace_text=Wystąpił błąd krytyczny. Poniżej znajduje się zrzut stosu wygenerowany przez Unicorna - proszę skopiować go i <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">przesłać zgłoszenie błędu</a>, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
+submit=Sprawdź
+submit_title=Prześlij plik do sprawdzenia
+submitted_file=Prześlij dokument
+task_label=Zadanie\:
+test_fail=Dokument nie przeszedł testu\: %1
+test_ok=Dokument pomyślnie przeszedł test\: %1
+test_undef=Wyniki testu\: %1
+translations=Tłumaczenia
+translations_title=Pomóż nam w tłumaczeniu Unicorna
+unicorn_subtitle=Popraw jakość Sieci
+unicorn_title=Ujednolicony walidator W3C
+uri_label=Adres\:
+uri_title=Adres strony do walidacji
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Poprzez wprowadzenie kodu
+validate-by-upload=Lokalny plik
+validate-by-uri=Adres URL
+warning_label=Ostrzeżenia
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/pt.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/pt.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/pt.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Heverton Carneiro <hevertonc@hotmail.com>
-#Tue Aug 03 18:36:32 UTC 2010
-anchor_message=Link direto para esta mensagem
-anchor_observation=Link direto para estes resultados
-anchor_uri=Link direto para esta URL
-column_token=Coluna\:
-context_token=Contexto\:
-contexts_hide=dobrar contextos
-contexts_show=%1 mais...
-direct_link_label=Link direto
-direct_link_title_1=Revalidar este documento no site do validador
-direct_link_title_2=Link para este site validador
-documentation=Documentação
-documentation_title=Documentação sobre este serviço e o software por trás dele
-donation_program=Programa de Doação para os Validadores
-download=Download
-download_title=Download do código-fonte deste serviço
-error_label=Erros
-extra_options=Opções avançadas
-feedback=Feedback
-feedback_title=Nos envie suas ideias e relatórios de bugs para a lista de e-mails pública de desenvolvimento
-file_token=Arquivo\:
-info_label=Informação
-instruction-by-input=Entre com o documento que você gostaria de verificar
-instruction-by-upload=Escolha o documento que você gostaria de verificar
-instruction-by-uri=Entre com a URL do documento que você gostaria de verificar
-legend-by-input=Valide por Entrada Direta
-legend-by-upload=Valide por Upload de Arquivo
-legend-by-uri=Valide por URL
-line_token=Linha\:
-local_file_label=Arquivo Local\:
-location=Localização
-message_connect_exception=A URL que você submeteu parece inacessível. Verifique-a e tente novamente.
-message_document_not_found=O documento especificado não existe.
-message_empty_direct_input=Você deve entrar com um documento para conferir.
-message_empty_uploaded_file=O arquivo enviado está vazio.
-message_empty_uri=Você deve entrar com uma URL para conferir.
-message_incomplete_language=Essa tradução está incompleta. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" não suporta o método de entrada %2. O Unicorn adaptou automaticamente a requisição, mas os resultados desta verificação podem estar imprecisos.
-message_input_changed_long=Alguns cabeçalhos HTTP podem ter sido perdidos ou mudados e o verificador pode estar inapto a seguir os links contidos no seu documento.
-message_invalid_mime_type=O mime-type especificado (%1) é inválido.
-message_invalid_url_syntax=A URL especificada é inválida\: "%1".
-message_local_address_provided=Endereços de IP locais são proibidos pela configuração do Unicorn. Use um endereço público, por favor.
-message_mail=O relatório será enviado para\: %1.
-message_mail_date=Verificação executada a %1
-message_missing_email=Nenhum endereço de email especificado.
-message_missing_mime_type=O mime-type de seu documento não está especificado.
-message_no_observation_done=Não há resultado para mostrar.
-message_no_referer=Seu pedido não possui um cabeçalho HTTP de referência
-message_no_task=Nenhuma tarefa foi especificada. O Unicorn usou a tarefa padrão\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Você precisa fazer o upload de um arquivo.
-message_not_found_mime_type=O mime-type do seu documento não pôde ser descoberto.
-message_nothing_to_validate=Nenhum documento foi enviado.
-message_observer_connect_exception="%1" está inacessível.
-message_observer_internal_error="%1" reportou um erro interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=A requisição para "%1" resultou em um <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">erro HTTP 404 (Não Encontrado)</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" não respondeu em tempo hábil.
-message_response_invalid_schema="%1" utilizou um formato de resposta não suportado.
-message_response_validation_error="%1" forneceu uma resposta inválida.
-message_ssl_warning=O certificado SSL deste documento não é válido. Note que alguns validadores podem não suportar certificados SSL inválidos, e reportarão erros.
-message_translation=Nos ajude a <a href\="./translations%2">traduzir o Unicorn</a> para o seu idioma.
-message_unauthorized_access=A URL especificada requer autenticação.
-message_unavailable_language=Unicorn não está disponível no seu idioma preferido (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn não está disponível no idioma requisitado (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Host desconhecido\: %1.
-message_unknown_task=Tarefa desconhecida\: "%1". O Unicorn usou a tarefa padrão\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=O mime-type do seu documento (%1) não é suportado por esta tarefa.
-message_unsupported_protocol=O serviço online suporta apenas URLs nos esquemas "http\:" e "https\:"; "%1\:" esquema de URL não suportado.
-result_for=Resultado para %1
-result_for_upload=Resultado para o documento que você submeteu
-select-a-task=Selecione uma tarefa
-simple_options=Opções
-stack_trace_text=Ocorreu um erro crítico. Abaixo está um stack trace do Unicorn, por favor copie e <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">reporte o bug</a> para nos ajudar a resolver o problema.
-submit=Checar
-submit_title=Enviar arquivo para validação
-submitted_file=Documento enviado
-task_label=Tarefa\:
-test_fail=O documento não passou no teste\: %1
-test_ok=O documento passou no teste\: %1
-test_undef=Resultados do teste\: %1
-translations=Traduções
-translations_title=Nos ajude a traduzir o Unicorn
-unicorn_subtitle=Melhore a qualidade da Web
-unicorn_title=Validador Unificado do W3C
-uri_label=Endereço
-uri_title=Endereço da página para ser validada
-uri_token=URL\:
-validate-by-input=Por entrada direta
-validate-by-upload=Por envio de arquivo\:
-validate-by-uri=Por URI
-warning_label=Avisos
+#Last submission by Edgar Muriel
+#Mon Nov 29 20:41:48 UTC 2010
+anchor_message=Link direto para esta mensagem
+anchor_observation=Link direto para estes resultados
+anchor_uri=Link direto para esta URL
+column_token=Coluna\:
+context_token=Contexto\:
+contexts_hide=dobrar contextos
+contexts_show=%1 mais...
+direct_link_label=Link direto
+direct_link_title_1=Revalidar este documento no site do validador
+direct_link_title_2=Link para este site validador
+documentation=Documentação
+documentation_title=Documentação sobre este serviço e o software por trás dele
+donation_program=Programa de Doação para os Validadores
+download=Download
+download_title=Download do código-fonte deste serviço
+error_label=Erros
+extra_options=Opções avançadas
+feedback=Feedback
+feedback_title=Nos envie suas ideias e relatórios de bugs para a lista de e-mails pública de desenvolvimento
+file_token=Arquivo\:
+info_label=Informação
+instruction-by-input=Entre com o documento que você gostaria de verificar
+instruction-by-upload=Escolha o documento que você gostaria de verificar
+instruction-by-uri=Entre com a URL do documento que você gostaria de verificar
+legend-by-input=Valide por Entrada Direta
+legend-by-upload=Valide por Upload de Arquivo
+legend-by-uri=Valide por URL
+line_token=Linha\:
+local_file_label=Arquivo Local\:
+location=Localização
+message_connect_exception=A URL que você submeteu parece inacessível. Verifique-a e tente novamente.
+message_document_not_found=O documento especificado não existe.
+message_empty_direct_input=Você deve entrar com um documento para conferir.
+message_empty_uploaded_file=O arquivo enviado está vazio.
+message_empty_uri=Você deve entrar com uma URL para conferir.
+message_incomplete_language=Essa tradução está incompleta. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" não suporta o método de entrada %2. O Unicorn adaptou automaticamente a requisição, mas os resultados desta verificação podem estar imprecisos.
+message_input_changed_long=Alguns cabeçalhos HTTP podem ter sido perdidos ou mudados e o verificador pode estar inapto a seguir os links contidos no seu documento.
+message_invalid_mime_type=O mime-type especificado (%1) é inválido.
+message_invalid_url_syntax=A URL especificada é inválida\: "%1".
+message_local_address_provided=Endereços de IP locais são proibidos pela configuração do Unicorn. Use um endereço público, por favor.
+message_mail=O relatório será enviado para\: %1.
+message_mail_date=Verificação executada a %1
+message_missing_email=Nenhum endereço de email especificado.
+message_missing_mime_type=O mime-type de seu documento não está especificado.
+message_no_observation_done=Não há resultado para mostrar.
+message_no_referer=Seu pedido não possui um cabeçalho HTTP de referência
+message_no_task=Nenhuma tarefa foi especificada. O Unicorn usou a tarefa padrão\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Você precisa fazer o upload de um arquivo.
+message_not_found_mime_type=O mime-type do seu documento não pôde ser descoberto.
+message_nothing_to_validate=Nenhum documento foi enviado.
+message_observer_connect_exception="%1" está inacessível.
+message_observer_internal_error="%1" reportou um erro interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=A requisição para "%1" resultou em um <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">erro HTTP 404 (Não Encontrado)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" não respondeu em tempo hábil.
+message_response_invalid_schema="%1" utilizou um formato de resposta não suportado.
+message_response_validation_error="%1" forneceu uma resposta inválida.
+message_ssl_warning=O certificado SSL deste documento não é válido. Note que alguns validadores podem não suportar certificados SSL inválidos, e reportarão erros.
+message_translation=Nos ajude a <a href\="./translations%2">traduzir o Unicorn</a> para o seu idioma.
+message_unauthorized_access=A URL especificada requer autenticação.
+message_unavailable_language=Unicorn não está disponível no seu idioma preferido (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn não está disponível no idioma requisitado (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Host desconhecido\: %1.
+message_unknown_task=Tarefa desconhecida\: "%1". O Unicorn usou a tarefa padrão\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=O mime-type do seu documento (%1) não é suportado por esta tarefa.
+message_unsupported_protocol=O serviço online suporta apenas URLs nos esquemas "http\:" e "https\:"; "%1\:" esquema de URL não suportado.
+options=Opções
+result_for=Resultado para %1
+result_for_upload=Resultado para o documento que você submeteu
+select-a-task=Selecione uma tarefa
+simple_options=Opções Básicas
+stack_trace_text=Ocorreu um erro crítico. Abaixo está um stack trace do Unicorn, por favor copie e <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">reporte o bug</a> para nos ajudar a resolver o problema.
+submit=Checar
+submit_title=Enviar arquivo para validação
+submitted_file=Documento enviado
+task_label=Tarefa\:
+test_fail=O documento não passou no teste\: %1
+test_ok=O documento passou no teste\: %1
+test_undef=Resultados do teste\: %1
+translations=Traduções
+translations_title=Nos ajude a traduzir o Unicorn
+unicorn_subtitle=Melhore a qualidade da Web
+unicorn_title=Validador Unificado do W3C
+uri_label=Endereço
+uri_title=Endereço da página para ser validada
+uri_token=URL\:
+validate-by-input=Por entrada direta
+validate-by-upload=Por envio de arquivo\:
+validate-by-uri=Por URI
+warning_label=Avisos
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/ru.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/ru.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/ru.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Alexey Denisyuk <day@mb.od.ua>
-#Mon Aug 09 08:29:21 UTC 2010
-anchor_message=Прямая ссылка на это сообщение
-anchor_observation=Прямая ссылка на этот результат
-anchor_uri=Прямая ссылка на этот URI
-column_token=Столбец\:
-context_token=Контекст\:
-contexts_hide=Сбросить контекст
-contexts_show=Ещё %1…
-direct_link_label=Прямая ссылка
-direct_link_title_1=Перепроверить этот документ на сайте валидатора
-direct_link_title_2=Ссылка на сайт валидатора
-documentation=Документация
-documentation_title=Документация об этом сервисе и программном обеспечении, стоящим за ним
-donation_program=Программа поддержки валидатора
-download=Загрузить
-download_title=Загрузить исходный код этого сервиса
-error_label=Ошибки
-extra_options=Дополнительные опции
-feedback=Обратная связь
-feedback_title=Отправьте нам ваши мысли и сообщения об ошибках в публичный список рассылки для разработчиков
-file_token=Файл\:
-info_label=Информация
-instruction-by-input=Введите документ, который вы хотите проверить
-instruction-by-upload=Выберите документ, который вы хотите проверить
-instruction-by-uri=Введите URI документа, который вы хотите проверить
-legend-by-input=Валидация через прямой ввод
-legend-by-upload=Валидация через загрузку файла
-legend-by-uri=Валидация по URL
-line_token=Строка\:
-local_file_label=Локальный файл\:
-location=Местоположение
-message_connect_exception=URI, который вы указали, вероятно, недоступен. Проверьте его и попробуйте снова.
-message_document_not_found=Указанный документ не существует.
-message_empty_direct_input=Вы должны ввести документ для проверки.
-message_empty_uploaded_file=Загруженный файл пуст.
-message_empty_uri=Вы должны ввести URI для проверки.
-message_incomplete_language=Этот перевод неполон. ${message_translation}
-message_input_changed=«%1» не поддерживает метод ввода %2. Unicorn автоматически адаптировал запрос, но результаты этой проверки могут быть неточными.
-message_input_changed_long=Некоторые HTTP-заголовки могли быть потеряны или изменены, и проверяющая программа не может проследовать по ссылкам, содержащимся в вашем документе.
-message_invalid_mime_type=Указанный mime-тип (%1) неверен.
-message_invalid_url_syntax=Указанный URI неверен\: «%1».
-message_local_address_provided=Локальные IP-адреса запрещены конфигурацией Unicorn. Воспользуйтесь публичным адресом.
-message_mail=Отчёт был отправлен на\: %1.
-message_mail_date=Проверить выполнение %1.
-message_missing_email=E-mail адрес не указан.
-message_missing_mime_type=Mime-тип вашего документа не указан.
-message_no_observation_done=Нет результата для отображения.
-message_no_referer=Ваш запрос не содержит HTTP-заголовка Referer.
-message_no_task=Не указана задача. Unicorn использует задачу по умолчанию\: «%1».
-message_no_uploaded_file=Вы должны загрузить файл.
-message_not_found_mime_type=Не получилось определить mime-тип вашего документа.
-message_nothing_to_validate=Документ не был отправлен.
-message_observer_connect_exception=«%1» недоступен.
-message_observer_internal_error=«%1» сообщил о внутренней ошибке. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Запрос к «%1» вернул <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-ошибку 404 (Not Found)</a>.
-message_observer_read_timeout=«%1» не вернул ответ вовремя.
-message_response_invalid_schema=«%1» использует неподдерживаемый формат ответа.
-message_response_validation_error=«%1» вернул неверный ответ.
-message_ssl_warning=SSL-сертификат этого документа недействителен. Обратите внимание, что некоторые валидаторы могут не поддерживать недействительные SSL-сертификаты и сообщат об ошибках.
-message_translation=Помогите нам <a href\="./translations%2">перевести Unicorn</a> на свой родной язык.
-message_unauthorized_access=Указанный URI требует аутентификации.
-message_unavailable_language=Unicorn недоступен на указанном вами языке (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn недоступен на запрошенном вами языке (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Неизвестный хост\: %1.
-message_unknown_task=Неизвестная задача «%1». Unicorn использует задачу по умолчанию\: «%2».
-message_unsupported_mime_type=Mime-тип вашего документа (%1) не поддерживается этой задачей.
-message_unsupported_protocol=Онлайн сервис поддерживает только "http\:" и "https\:" схемы URI; схема URI "%1" не поддерживается.
-result_for=Результат для %1
-result_for_upload=Результат для отправленного вами документа
-select-a-task=Выберите задачу
-simple_options=Опции
-stack_trace_text=Произошла критическая ошибка. Ниже представлена трассировка стека Unicorn’а. Пожалуйста, скопируйте и <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">отправьте сообщение об ошибке</a>, чтобы помочь нам решить проблему.
-submit=Проверить
-submit_title=Отправьте файл для валидации
-submitted_file=Отправленный документ
-task_label=Задача\:
-test_fail=Этот документ не прошёл тест\: %1
-test_ok=Этот документ прошёл тест\: %1
-test_undef=Результаты теста\: %1
-translations=Переводы
-translations_title=Помогите нам перевести Unicorn
-unicorn_subtitle=Улучшим качество всемирной сети
-unicorn_title=Совмещенный валидатор W3C
-uri_label=Адрес\:
-uri_title=Адрес страницы для валидации\:
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Прямым вводом
-validate-by-upload=Загрузкой файла
-validate-by-uri=По URI
-warning_label=Предупреждения
+#Last submission by Anton
+#Tue Nov 30 15:46:17 UTC 2010
+anchor_message=Прямая ссылка на это сообщение
+anchor_observation=Прямая ссылка на этот результат
+anchor_uri=Прямая ссылка на этот URI
+column_token=Столбец\:
+context_token=Контекст\:
+contexts_hide=Сбросить контекст
+contexts_show=Ещё %1…
+direct_link_label=Прямая ссылка
+direct_link_title_1=Перепроверить этот документ на сайте валидатора
+direct_link_title_2=Ссылка на сайт валидатора
+documentation=Документация
+documentation_title=Документация об этом сервисе и программном обеспечении, стоящим за ним
+donation_program=Программа поддержки валидатора
+download=Загрузить
+download_title=Загрузить исходный код этого сервиса
+error_label=Ошибки
+extra_options=Дополнительные опции
+feedback=Обратная связь
+feedback_title=Отправьте нам ваши мысли и сообщения об ошибках в публичный список рассылки для разработчиков
+file_token=Файл\:
+info_label=Информация
+instruction-by-input=Введите документ, который вы хотите проверить
+instruction-by-upload=Выберите документ, который вы хотите проверить
+instruction-by-uri=Введите URI документа, который вы хотите проверить
+legend-by-input=Валидация через прямой ввод
+legend-by-upload=Валидация через загрузку файла
+legend-by-uri=Валидация по URL
+line_token=Строка\:
+local_file_label=Локальный файл\:
+location=Местоположение
+message_connect_exception=URI, который вы указали, вероятно, недоступен. Проверьте его и попробуйте снова.
+message_document_not_found=Указанный документ не существует.
+message_empty_direct_input=Вы должны ввести документ для проверки.
+message_empty_uploaded_file=Загруженный файл пуст.
+message_empty_uri=Вы должны ввести URI для проверки.
+message_incomplete_language=Этот перевод неполон. ${message_translation}
+message_input_changed=«%1» не поддерживает метод ввода %2. Unicorn автоматически адаптировал запрос, но результаты этой проверки могут быть неточными.
+message_input_changed_long=Некоторые HTTP-заголовки могли быть потеряны или изменены, и проверяющая программа не может проследовать по ссылкам, содержащимся в вашем документе.
+message_invalid_mime_type=Указанный mime-тип (%1) неверен.
+message_invalid_url_syntax=Указанный URI неверен\: «%1».
+message_local_address_provided=Локальные IP-адреса запрещены конфигурацией Unicorn. Воспользуйтесь публичным адресом.
+message_mail=Отчёт был отправлен на\: %1.
+message_mail_date=Проверить выполнение %1.
+message_missing_email=E-mail адрес не указан.
+message_missing_mime_type=Mime-тип вашего документа не указан.
+message_no_observation_done=Нет результата для отображения.
+message_no_referer=Ваш запрос не содержит HTTP-заголовка Referer.
+message_no_task=Не указана задача. Unicorn использует задачу по умолчанию\: «%1».
+message_no_uploaded_file=Вы должны загрузить файл.
+message_not_found_mime_type=Не получилось определить mime-тип вашего документа.
+message_nothing_to_validate=Документ не был отправлен.
+message_observer_connect_exception=«%1» недоступен.
+message_observer_internal_error=«%1» сообщил о внутренней ошибке. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Запрос к «%1» вернул <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-ошибку 404 (Not Found)</a>.
+message_observer_read_timeout=«%1» не вернул ответ вовремя.
+message_response_invalid_schema=«%1» использует неподдерживаемый формат ответа.
+message_response_validation_error=«%1» вернул неверный ответ.
+message_ssl_warning=SSL-сертификат этого документа недействителен. Обратите внимание, что некоторые валидаторы могут не поддерживать недействительные SSL-сертификаты и сообщат об ошибках.
+message_translation=Помогите нам <a href\="./translations%2">перевести Unicorn</a> на свой родной язык.
+message_unauthorized_access=Указанный URI требует аутентификации.
+message_unavailable_language=Unicorn недоступен на указанном вами языке (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn недоступен на запрошенном вами языке (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Неизвестный хост\: %1.
+message_unknown_task=Неизвестная задача «%1». Unicorn использует задачу по умолчанию\: «%2».
+message_unsupported_mime_type=Mime-тип вашего документа (%1) не поддерживается этой задачей.
+message_unsupported_protocol=Онлайн сервис поддерживает только "http\:" и "https\:" схемы URI; схема URI "%1" не поддерживается.
+options=Опции
+result_for=Результат для %1
+result_for_upload=Результат для отправленного вами документа
+select-a-task=Выберите задачу
+simple_options=Опции
+stack_trace_text=Произошла критическая ошибка. Ниже представлена трассировка стека Unicorn’а. Пожалуйста, скопируйте и <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">отправьте сообщение об ошибке</a>, чтобы помочь нам решить проблему.
+submit=Проверить
+submit_title=Отправьте файл для валидации
+submitted_file=Отправленный документ
+task_label=Задача\:
+test_fail=Этот документ не прошёл тест\: %1
+test_ok=Этот документ прошёл тест\: %1
+test_undef=Результаты теста\: %1
+translations=Переводы
+translations_title=Помогите нам перевести Unicorn
+unicorn_subtitle=Улучшим качество всемирной сети
+unicorn_title=Совмещенный валидатор W3C
+uri_label=Адрес\:
+uri_title=Адрес страницы для валидации\:
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Прямым вводом
+validate-by-upload=Загрузкой файла
+validate-by-uri=По URI
+warning_label=Предупреждения
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Olle Jonsson <olle.jonsson@gmail.com>
-#Tue Aug 03 12:11:20 UTC 2010
-anchor_message=Direktlänk till detta meddelande
-anchor_observation=Direktlänk till dessa resultat
-anchor_uri=Direktlänk till denna URI
-column_token=Kolumn\:
-context_token=Kontext\: 
-contexts_hide=Sammanlägg kontext 
-contexts_show=%1 mer...
-direct_link_label=Direktlänk
-direct_link_title_1=Granska detta dokument igen på granskarens webbplats 
-direct_link_title_2=Länk till denna granskningswebbplats 
-documentation=Dokumentation
-documentation_title=Dokumentation om denna tjänst och programvaran som gör den möjlig
-donation_program=Donationsprogram för stöd av granskare
-download=Ladda ner
-download_title=Ladda ner källan till den här tjänsten
-error_label=Fel
-extra_options=Avancerade alternativ
-feedback=Respons
-feedback_title=Skicka in dina synpunkter och felrapporter på den öppna epostlistan 
-file_token=Fil\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Skriv in dokumentet som du vill granska
-instruction-by-upload=Välj dokumenetet som du vill granska
-instruction-by-uri=Skriv in URI-adressen till dokumentet du vill granska
-legend-by-input=Validera genom direkt inmatning
-legend-by-upload=Validera genom filuppladdning
-legend-by-uri=Validera genom en URI-adress
-line_token=Rad\:
-local_file_label=Lokal fil\:
-location=Plats
-message_connect_exception=Adressen du angav verkar vara omöjlig att nå. Verifiera den och prova igen.
-message_document_not_found=Det specifierade dokumentet existerar inte.
-message_empty_direct_input=Du måste skriva in ett dokument att granska.
-message_empty_uploaded_file=Den uppladdade filen är tom.
-message_empty_uri=Du måste skriva in en URI att granska.
-message_incomplete_language=Den här översättningen är inte komplett. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" stödjer inte inmatningsmetoden "%2". Unicorn har automatiskt omvandlat din förfrågan, men granskarens resultat kan vara felaktiga.
-message_input_changed_long=Vissa HTTP-rubriker kan ha gått förlorade eller förändrats så att granskaren kanske inte kan följa länkarna i ditt dokument.
-message_invalid_mime_type=Den specifierade MIME-typen (%1) är ogiltig.
-message_invalid_url_syntax=Den specifierade URI-adressen är ogiltig\: "%1".
-message_local_address_provided=Lokala IP-adresser är ej tillåtna enligt Unicorns konfiguration. Var vänlig använd en publik adress.
-message_mail=Rapporten skickas till\: %1.
-message_mail_date=Granskare utförde %1.
-message_missing_email=Ingen e-mail adress specifierad.
-message_missing_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ är ospecifierad.
-message_no_observation_done=Det finns inget resultat att visa.
-message_no_referer=Din förfrågan saknar HTTP-rubriken "Referer".
-message_no_task=Ingen uppgift angiven\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Du måste ladda upp en fil.
-message_not_found_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ kunde inte fastställas.
-message_nothing_to_validate=Inget dokument har skickats.
-message_observer_connect_exception="%1" går inte att nå.
-message_observer_internal_error="%1" rapporterade ett internet fel. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Hämtningen av "%1" resulterade i ett <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Hittades ej) HTTP fel</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" svarade inte i tid.
-message_response_invalid_schema="%1" svarade med ett format som inte stödjs.
-message_response_validation_error="%1" gav ett ogiltigt svar.
-message_ssl_warning=SSL-certifikatet för detta dokument är inte giltigt. Observera att vissa validatorer kanske inte stödjer ogiltiga SSL-certifikat utan kommer att rapportera felaktigheter.
-message_translation=Hjälp oss att <a href\="./translations%2">översätta Unicorn</a> till ditt modersmål.
-message_unauthorized_access=Den angivna URI\:n kräver autentisering.
-message_unavailable_language=Unicorn finns inte tillgänglig i ditt önskade språk (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn finns inte tillgänglig i det språk (%1) du begärde. ${message_translation}
-message_unknown_host=Okänd värddator\: %1. 
-message_unknown_task=Okänd uppgift "%1"\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Mime-typen för ditt dokument (%1) stöds inte av denna uppgift.
-message_unsupported_protocol=Onlinetjänsten stöder endast URI\:er som börjar med "http\:" och "https\:"; URI-schemat "%1" stöds ej.
-result_for=Resultat för %1
-result_for_upload=Resultat för dokumentet som du skickade in
-select-a-task=Välj en uppgift
-simple_options=Alternativ
-stack_trace_text=Ett allvarligt fel har uppträtt. Nedan följer en stackdump från Unicorn. Var vänlig kopiera denna och <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">skicka in en felrapport </a> för att hjälpa oss lösa detta problem.
-submit=Granska
-submit_title=Skicka in filen för validering
-submitted_file=Inskickat dokument
-task_label=Uppgift\:
-test_fail=Det här dokumentet har inte klarat testet\: %1
-test_ok=Det här dokumentet har klarat testet\: %1
-test_undef=Resultat för testet\: %1
-translations=Översättningar
-translations_title=Hjälp oss att översätta Unicorn
-unicorn_subtitle=Öka webbens kvalité
-unicorn_title=W3C\:s enhetliga validerare
-uri_label=Adress\:
-uri_title=Adressen till sidan som ska valideras
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Genom direkt inmatning
-validate-by-upload=Genom filuppladdning
-validate-by-uri=Genom URI
-warning_label=Varningar
+#Last submission by Christoffer
+#Mon Dec 06 07:56:50 UTC 2010
+anchor_message=Direktlänk till detta meddelande
+anchor_observation=Direktlänk till dessa resultat
+anchor_uri=Direktlänk till denna URI
+column_token=Kolumn\:
+context_token=Kontext\: 
+contexts_hide=Sammanlägg kontext 
+contexts_show=%1 mer...
+direct_link_label=Direktlänk
+direct_link_title_1=Granska detta dokument igen på granskarens webbplats 
+direct_link_title_2=Länk till denna granskningswebbplats 
+documentation=Dokumentation
+documentation_title=Dokumentation om denna tjänst och programvaran som gör den möjlig
+donation_program=Donationsprogram för stöd av granskare
+download=Ladda ner
+download_title=Ladda ner källan till den här tjänsten
+error_label=Fel
+extra_options=Avancerade alternativ
+feedback=Respons
+feedback_title=Skicka in dina synpunkter och felrapporter på den öppna epostlistan 
+file_token=Fil\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Skriv in dokumentet som du vill granska
+instruction-by-upload=Välj dokumenetet som du vill granska
+instruction-by-uri=Skriv in URI-adressen till dokumentet du vill granska
+legend-by-input=Validera genom direkt inmatning
+legend-by-upload=Validera genom filuppladdning
+legend-by-uri=Validera genom en URI-adress
+line_token=Rad\:
+local_file_label=Lokal fil\:
+location=Plats
+message_connect_exception=Adressen du angav verkar vara omöjlig att nå. Verifiera den och prova igen.
+message_document_not_found=Det specifierade dokumentet existerar inte.
+message_empty_direct_input=Du måste skriva in ett dokument att granska.
+message_empty_uploaded_file=Den uppladdade filen är tom.
+message_empty_uri=Du måste skriva in en URI att granska.
+message_incomplete_language=Den här översättningen är inte komplett. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" stödjer inte inmatningsmetoden "%2". Unicorn har automatiskt omvandlat din förfrågan, men granskarens resultat kan vara felaktiga.
+message_input_changed_long=Vissa HTTP-rubriker kan ha gått förlorade eller förändrats så att granskaren kanske inte kan följa länkarna i ditt dokument.
+message_invalid_mime_type=Den specifierade MIME-typen (%1) är ogiltig.
+message_invalid_url_syntax=Den specifierade URI-adressen är ogiltig\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokala IP-adresser är ej tillåtna enligt Unicorns konfiguration. Var vänlig använd en publik adress.
+message_mail=Rapporten skickas till\: %1.
+message_mail_date=Granskare utförde %1.
+message_missing_email=Ingen e-mail adress specifierad.
+message_missing_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ är ospecifierad.
+message_no_observation_done=Det finns inget resultat att visa.
+message_no_referer=Din förfrågan saknar HTTP-rubriken "Referer".
+message_no_task=Ingen uppgift angiven\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Du måste ladda upp en fil.
+message_not_found_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ kunde inte fastställas.
+message_nothing_to_validate=Inget dokument har skickats.
+message_observer_connect_exception="%1" går inte att nå.
+message_observer_internal_error="%1" rapporterade ett internet fel. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Hämtningen av "%1" resulterade i ett <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Hittades ej) HTTP fel</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" svarade inte i tid.
+message_response_invalid_schema="%1" svarade med ett format som inte stödjs.
+message_response_validation_error="%1" gav ett ogiltigt svar.
+message_ssl_warning=SSL-certifikatet för detta dokument är inte giltigt. Observera att vissa validatorer kanske inte stödjer ogiltiga SSL-certifikat utan kommer att rapportera felaktigheter.
+message_translation=Hjälp oss att <a href\="./translations%2">översätta Unicorn</a> till ditt modersmål.
+message_unauthorized_access=Den angivna URI\:n kräver autentisering.
+message_unavailable_language=Unicorn finns inte tillgänglig i ditt önskade språk (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn finns inte tillgänglig i det språk (%1) du begärde. ${message_translation}
+message_unknown_host=Okänd värddator\: %1. 
+message_unknown_task=Okänd uppgift "%1"\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-typen för ditt dokument (%1) stöds inte av denna uppgift.
+message_unsupported_protocol=Onlinetjänsten stöder endast URI\:er som börjar med "http\:" och "https\:"; URI-schemat "%1" stöds ej.
+options=Alternativ
+result_for=Resultat för %1
+result_for_upload=Resultat för dokumentet som du skickade in
+select-a-task=Välj en uppgift
+simple_options=Alternativ
+stack_trace_text=Ett allvarligt fel har uppträtt. Nedan följer en stackdump från Unicorn. Var vänlig kopiera denna och <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">skicka in en felrapport </a> för att hjälpa oss lösa detta problem.
+submit=Granska
+submit_title=Skicka in filen för validering
+submitted_file=Inskickat dokument
+task_label=Uppgift\:
+test_fail=Det här dokumentet har inte klarat testet\: %1
+test_ok=Det här dokumentet har klarat testet\: %1
+test_undef=Resultat för testet\: %1
+translations=Översättningar
+translations_title=Hjälp oss att översätta Unicorn
+unicorn_subtitle=Öka webbens kvalité
+unicorn_title=W3C\:s enhetliga validerare
+uri_label=Adress\:
+uri_title=Adressen till sidan som ska valideras
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Genom direkt inmatning
+validate-by-upload=Genom filuppladdning
+validate-by-uri=Genom URI
+warning_label=Varningar
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/bg.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/bg.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/bg.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -8,6 +8,8 @@
 feed.description=Проверка на Atom или RSS фийд.
 full-css.description=Проверка на CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 и CSS 3
 mobileok=MobileOK Checker
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS профил\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/buccaneer.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/buccaneer.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/buccaneer.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -25,6 +25,8 @@
 param.warning.0=Most important
 param.warning.1=Normal report
 param.warning.2=All
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profile:
 param.profile.css1=CSS Level 1
 param.profile.css2=CSS Level 2
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Comprova la validesa dels perfils CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 i CSS 3.
 mobileok=Validador de MobileOK
 mobileok.description=Comprova la usabilitat mòbil
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Perfil CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Nivell 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,35 +1,37 @@
-#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
-#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
-conformance=Kontola Obecné Shody
-conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
-custom=Vlastní úloha
-custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
-feed=Feed Kontrolor
-feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
-full-css=Validace CSS Profilu
-mobileok=MobileOK Ověřovač
-mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
-param.profile=CSS Profil\:
-param.profile.css1=CSS 1
-param.profile.css2=CSS 2
-param.profile.css21=CSS 2.1
-param.profile.css3=CSS 3
-param.tests=Testy\:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Uživatelské médium\:
-param.usermedium.all=Vše (vše)
-param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
-param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
-param.usermedium.print=Tisk (tisk)
-param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
-param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
-param.warning=Varování\:
-param.warning.0=Nejdůležitější
-param.warning.1=Normální výpis
-param.warning.2=Vše
-param.warning.no=Bez varování
-test=Testovací úloha
-test.description=Tato úloha vývojářům umožňuje otestovat výstup z jejich Unicorn. Odešlete soubor Unicorn odezvy a sledujte výsledek.
+#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
+#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
+conformance=Kontola Obecné Shody
+conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
+custom=Vlastní úloha
+custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
+feed=Feed Kontrolor
+feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
+full-css=Validace CSS Profilu
+mobileok=MobileOK Ověřovač
+mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSS Profil\:
+param.profile.css1=CSS 1
+param.profile.css2=CSS 2
+param.profile.css21=CSS 2.1
+param.profile.css3=CSS 3
+param.tests=Testy\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Uživatelské médium\:
+param.usermedium.all=Vše (vše)
+param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
+param.usermedium.print=Tisk (tisk)
+param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
+param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
+param.warning=Varování\:
+param.warning.0=Nejdůležitější
+param.warning.1=Normální výpis
+param.warning.2=Vše
+param.warning.no=Bez varování
+test=Testovací úloha
+test.description=Tato úloha vývojářům umožňuje otestovat výstup z jejich Unicorn. Odešlete soubor Unicorn odezvy a sledujte výsledek.
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,30 +1,32 @@
-#Submitted by Allan Kimmer Jensen
-#Fri Sep 24 07:28:37 UTC 2010
-param.profile=CSS profil\:
-param.profile.css1=CSS Level 1
-param.profile.css2=CSS Level 2
-param.profile.css21=CSS Level 2.1
-param.profile.css3=CSS Level 3
-param.profile.mobile=Mobil
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=Simpel SVG
-param.profile.svgtiny=Ultra-simpel SVG
-param.profile.tv=TV Profil
-param.tests=Tests\:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobil OK
-param.usermedium=Brugermedium\:
-param.usermedium.all=Alle (alle)
-param.usermedium.braille=Braille (braille)
-param.usermedium.handheld=Håndholdt (håndholdt)
-param.usermedium.presentation=Præsentation (præsentation)
-param.usermedium.print=Tryk (tryk)
-param.usermedium.tty=TTY (tty)
-param.usermedium.tv=TV (tv)
-param.warning=Advarsler\:
-param.warning.0=Vigtigste
-param.warning.2=Alle
-param.warning.no=Ingen advarsler
-test=Testopgave
\ No newline at end of file
+#Submitted by Allan Kimmer Jensen
+#Fri Sep 24 07:28:37 UTC 2010
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSS profil\:
+param.profile.css1=CSS Level 1
+param.profile.css2=CSS Level 2
+param.profile.css21=CSS Level 2.1
+param.profile.css3=CSS Level 3
+param.profile.mobile=Mobil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=Simpel SVG
+param.profile.svgtiny=Ultra-simpel SVG
+param.profile.tv=TV Profil
+param.tests=Tests\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobil OK
+param.usermedium=Brugermedium\:
+param.usermedium.all=Alle (alle)
+param.usermedium.braille=Braille (braille)
+param.usermedium.handheld=Håndholdt (håndholdt)
+param.usermedium.presentation=Præsentation (præsentation)
+param.usermedium.print=Tryk (tryk)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Advarsler\:
+param.warning.0=Vigtigste
+param.warning.2=Alle
+param.warning.no=Ingen advarsler
+test=Testopgave
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/de.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/de.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/de.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,50 +1,52 @@
-#Submitted by Maria Schiewe <maria.schiewe@papenmeier.de>
-#Fri Aug 06 08:13:38 UTC 2010
-conformance=Allgemeine Konformit&auml;tspr&uuml;fung
-conformance.description=Die allgemeine Konformit&auml;tspr&uuml;fung f&uuml;hrt so viele &Uuml;berpr&uuml;fungen wie m&ouml;glich aus.
-custom=benutzerdefinierte &Uuml;berpr&uuml;fungen
-custom.description=Erm&ouml;glicht die Auswahl der auszuf&uuml;hrenden &Uuml;berpr&uuml;fungen
-custom.param.usermedium=CSS-Benutzermedium
-custom.param.warning=CSS-Warnstufe
-feed=Feed-Validierung
-feed.description=Überprüft die Syntax des Atom- oder RSS-Feeds
-full-css=Validierung von CSS-Profilen
-full-css.description=&Uuml;berpr&uuml;ft die Validierung gegen die CSS-Profile CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 und CSS 3
-mobileok=MobileOK-Pr&uuml;fung
-mobileok.description=&Uuml;berpr&uuml;ft die Vertr&auml;glichkeit f&uuml;r mobile Endger&auml;te
-param.profile=CSS-Profile
-param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profil
-param.profile.css1=CSS Level 1
-param.profile.css2=CSS Level 2
-param.profile.css21=CSS Level 2.1
-param.profile.css3=CSS Level 3
-param.profile.mobile=Profil f&uuml;r mobile Endger&auml;te
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG Basic
-param.profile.svgtiny=SVG Tiny
-param.profile.tv=Profil f&uuml;r TV-Ger&auml;te
-param.tests=Tests\:
-param.tests.appc-checker=XHTML – Anhang C
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobil OK
-param.usermedium=Benutzermedium
-param.usermedium.all=alle (all)
-param.usermedium.aural=h&ouml;rend (aural)
-param.usermedium.braille=Braille (braille)
-param.usermedium.embossed=gepr&auml;gt (embossed)
-param.usermedium.handheld=mobile Ger&auml;te (Handheld)
-param.usermedium.presentation=Pr&auml;sentation (presentation)
-param.usermedium.print=Druck (print)
-param.usermedium.projection=Projektion (projection)
-param.usermedium.screen=Bildschirm (screen)
-param.usermedium.tty=TTY-Schnittstelle (tty)
-param.usermedium.tv=Fernseher (tv)
-param.warning=Warnungen\:
-param.warning.0=wichtigste
-param.warning.1=Standardbericht
-param.warning.2=Alle
-param.warning.no=Keine Warnungen
-test=Probedurchlauf
-test.description=Dieser Durchlauf erlaubt Entwicklern ihre Unicorn-Ausgabe zu &uuml;berpr&uuml;fen. &Uuml;bermittel deine Unicorn Antwort-Datei und verfolge das Ergebnis.
+#Last submission by Falk Wussow
+#Sat Nov 27 01:54:29 UTC 2010
+conformance=Allgemeine Konformit&auml;tspr&uuml;fung
+conformance.description=F&uuml;hrt so viele &Uuml;berpr&uuml;fungen wie m&ouml;glich aus.
+custom=Benutzerdefinierte &Uuml;berpr&uuml;fungen
+custom.description=Erm&ouml;glicht die Auswahl der auszuf&uuml;hrenden &Uuml;berpr&uuml;fungen
+custom.param.usermedium=CSS-Benutzermedium\:
+custom.param.warning=CSS-Warnstufe\:
+feed=Feed-Validierung
+feed.description=Überprüft die Syntax des Atom- oder RSS-Feeds
+full-css=Validierung von CSS-Profilen
+full-css.description=&Uuml;berpr&uuml;ft die Validierung gegen die CSS-Profile CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 und CSS 3
+mobileok=MobileOK-Pr&uuml;fung
+mobileok.description=&Uuml;berpr&uuml;ft die Vertr&auml;glichkeit f&uuml;r mobile Endger&auml;te
+param.charset=Charset\:
+param.doctype=Doctype\:
+param.profile=CSS-Profil\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV-Profil
+param.profile.css1=CSS Level 1
+param.profile.css2=CSS Level 2
+param.profile.css21=CSS Level 2.1
+param.profile.css3=CSS Level 3
+param.profile.mobile=Profil f&uuml;r mobile Endger&auml;te
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=Profil f&uuml;r TV-Ger&auml;te
+param.tests=Tests\:
+param.tests.appc-checker=XHTML – Anhang C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobil OK
+param.usermedium=Benutzermedium\:
+param.usermedium.all=Alle (all)
+param.usermedium.aural=H&ouml;rend (aural)
+param.usermedium.braille=Braille (braille)
+param.usermedium.embossed=Gepr&auml;gt (embossed)
+param.usermedium.handheld=Mobiles Ger&auml;t (Handheld)
+param.usermedium.presentation=Pr&auml;sentation (presentation)
+param.usermedium.print=Druck (print)
+param.usermedium.projection=Projektion (projection)
+param.usermedium.screen=Bildschirm (screen)
+param.usermedium.tty=TTY-Schnittstelle (tty)
+param.usermedium.tv=Fernsehen (tv)
+param.warning=Warnungen\:
+param.warning.0=Wichtigste
+param.warning.1=Standardbericht
+param.warning.2=Alle
+param.warning.no=Keine Warnungen
+test=Probedurchlauf
+test.description=Dieser Durchlauf erlaubt Entwicklern, ihre Unicorn-Ausgabe zu &uuml;berpr&uuml;fen. &Uuml;bermittle deine Unicorn Antwort-Datei und verfolge das Ergebnis.
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/en.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/en.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/en.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -39,6 +39,8 @@
 param.warning.1=Normal report
 param.warning.2=All
 
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profile:
 param.profile.css1=CSS Level 1
 param.profile.css2=CSS Level 2
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Kontrolas la validecon de niveloj 1, 2, 2.1 kaj 3 de CSS
 mobileok=Kontrolilo MobileOK
 mobileok.description=Kontrolas poŝtelefonan afablecon
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-profilo
 param.profile.atsc-tv=Televida normo ATSC
 param.profile.css1=CSS Nivelo 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/es.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/es.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/es.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Verifica la validez de los perfiles CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 y CSS 3
 mobileok=Validador de MóvilOK
 mobileok.description=Comprueba la usabilidad móvil
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Perfil de CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS nivel 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,50 +1,52 @@
-#Submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>
-#Mon Aug 02 17:21:22 UTC 2010
-conformance=Üldine vastavuskontroll
-conformance.description=Teostab nii palju kontrolle kui võimalik.
-custom=Eriülesanne
-custom.description=Laseb sul valida, mis kontrolle teostada
-custom.param.usermedium=CSS kasutaja keskkond\:
-custom.param.warning=CSSi hoiatustase\:
-feed=Feed-i kontrollija
-feed.description=Kontrollib Atom või RSS feed-i süntaksit
-full-css=CSSi profiili kontroll
-full-css.description=Kontrollib CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ja CSS 3 profiili vastu
-mobileok=MobileOK kontroll
-mobileok.description=Kontrollib mobiilisõbralikkust
-param.profile=CSSi profiil\:
-param.profile.atsc-tv=ATSC TV profiil
-param.profile.css1=CSS tase 1
-param.profile.css2=CSS tase 2
-param.profile.css21=CSS tase 2.1
-param.profile.css3=CSS tase 3
-param.profile.mobile=Mobiil
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=baas-SVG
-param.profile.svgtiny=pisi-SVG
-param.profile.tv=TV-profiil
-param.tests=Kontrollid\:
-param.tests.appc-checker=XHTML - Lisa C
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=MobileOK
-param.usermedium=Kasutaja keskkond\:
-param.usermedium.all=Kõik (all)
-param.usermedium.aural=Kuulmise (aural)
-param.usermedium.braille=Pimedate kiri (braille)
-param.usermedium.embossed=Kohrutatud (embossed)
-param.usermedium.handheld=Käsiseadme (handheld)
-param.usermedium.presentation=Esitluse (presentation)
-param.usermedium.print=Trüki (print)
-param.usermedium.projection=Projektsiooni (projection)
-param.usermedium.screen=Ekraani (screen)
-param.usermedium.tty=Terminali (tty)
-param.usermedium.tv=Televiisori (tv)
-param.warning=Hoiatused\:
-param.warning.0=Eriti tähtis
-param.warning.1=Tavaaruanne
-param.warning.2=Kõik
-param.warning.no=Pole ühtegi hoiatust
-test=Testülesanne
-test.description=See tööülesanne võimaldab arendajatel testida nende Unicorni väljundit. Sisesta Unicorni vastusfail ja vaata tulemust.
+#Submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>
+#Mon Aug 02 17:21:22 UTC 2010
+conformance=Üldine vastavuskontroll
+conformance.description=Teostab nii palju kontrolle kui võimalik.
+custom=Eriülesanne
+custom.description=Laseb sul valida, mis kontrolle teostada
+custom.param.usermedium=CSS kasutaja keskkond\:
+custom.param.warning=CSSi hoiatustase\:
+feed=Feed-i kontrollija
+feed.description=Kontrollib Atom või RSS feed-i süntaksit
+full-css=CSSi profiili kontroll
+full-css.description=Kontrollib CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ja CSS 3 profiili vastu
+mobileok=MobileOK kontroll
+mobileok.description=Kontrollib mobiilisõbralikkust
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSSi profiil\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV profiil
+param.profile.css1=CSS tase 1
+param.profile.css2=CSS tase 2
+param.profile.css21=CSS tase 2.1
+param.profile.css3=CSS tase 3
+param.profile.mobile=Mobiil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=baas-SVG
+param.profile.svgtiny=pisi-SVG
+param.profile.tv=TV-profiil
+param.tests=Kontrollid\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - Lisa C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=MobileOK
+param.usermedium=Kasutaja keskkond\:
+param.usermedium.all=Kõik (all)
+param.usermedium.aural=Kuulmise (aural)
+param.usermedium.braille=Pimedate kiri (braille)
+param.usermedium.embossed=Kohrutatud (embossed)
+param.usermedium.handheld=Käsiseadme (handheld)
+param.usermedium.presentation=Esitluse (presentation)
+param.usermedium.print=Trüki (print)
+param.usermedium.projection=Projektsiooni (projection)
+param.usermedium.screen=Ekraani (screen)
+param.usermedium.tty=Terminali (tty)
+param.usermedium.tv=Televiisori (tv)
+param.warning=Hoiatused\:
+param.warning.0=Eriti tähtis
+param.warning.1=Tavaaruanne
+param.warning.2=Kõik
+param.warning.no=Pole ühtegi hoiatust
+test=Testülesanne
+test.description=See tööülesanne võimaldab arendajatel testida nende Unicorni väljundit. Sisesta Unicorni vastusfail ja vaata tulemust.
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fa.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fa.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fa.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -4,6 +4,8 @@
 custom=وظیفه ی سفارشی
 custom.param.warning=هشدار CSS سطح\:
 mobileok=بررسی کننده MobileOK
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=مشخصات CSS
 param.profile.css1=CSS سطح 1
 param.profile.css2=CSS سطح 2
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Tarkistaa oikeellisuuden CSS 1, 2, 2.1 ja 3 -profiileihin nähden.
 mobileok=Mobiilitesti
 mobileok.description=Tarkistaa mobiiliyhteensopivuuden
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-profiili\:
 param.profile.atsc-tv=ATCS TV-profiili
 param.profile.css1=CSS taso 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fr.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fr.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fr.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Vivien Lacourba <vivien@w3.org>
-#Mon Jul 26 20:15:36 UTC 2010
+#Last submission by Jean-Guilhem Rouel
+#Fri Nov 26 14:03:09 UTC 2010
 conformance=Vérifie la conformité générale
 conformance.description=Effectue tous les tests possibles.
 custom=Tâche personnalisée
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Vérifie la validité pour les profils CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 et CSS 3
 mobileok=Vérificateur MobileOK
 mobileok.description=Vérifier la compatibilité avec les portables
+param.charset=Charset \:
+param.doctype=Doctype \:
 param.profile=Profil CSS \:
 param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS niveau 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/gl.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Verificar contra os perfís CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 e CSS 3
 mobileok=Verificador MobileOK
 mobileok.description=Verificar mobile-friendliness
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profile\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/he.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/he.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/he.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -9,6 +9,8 @@
 feed.description=בודק את מבנה הזנות הAtom או RSS
 full-css=בדיקת פרופיל CSS
 full-css.description=בודק תקינות כנגד גרסאות CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ו-CSS 3
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=פרופיל CSS\:
 param.profile.css1=CSS 1
 param.profile.css2=CSS 2
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Provjeri validnost za CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 i CSS 3 profile
 mobileok=MobileOK provjera
 mobileok.description=Provjeri prilagođenosti mobilnim uređajima
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profil\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profil
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hu.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hu.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hu.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Érványességvizsgálat a CSS 1, 2, 2.1 és 3-as profilokra
 mobileok=MobileOK Ellenőrző
 mobileok.description=Mobiltelefonokkal való összeférhetőség ellenőrzése
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS profil\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV profil
 param.profile.css1=CSS 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/id.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/id.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/id.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Periksa validitas terhadap profil CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 dan CSS 3
 mobileok=Pemeriksa MobileOK
 mobileok.description=Periksa keramahgunaan-mobile
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Profil CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/it.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/it.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/it.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Controlla la validità dei profili CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 e CSS 3
 mobileok=Validatore MobileOK
 mobileok.description=Controlla l'usabilità mobile
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Profilo del CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Profilo ATSC TV
 param.profile.css1=CSS livello 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ja.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ja.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ja.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=CSS 1およびCSS 2、CSS 2.1、CSS 3プロファイルに対する妥当性を検証します
 mobileok=Mobile OK検証
 mobileok.description=モバイル機器への適合を検証
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSSプロファイル\:
 param.profile.atsc-tv=ATSCテレビプロファイル
 param.profile.css1=CSSレベル1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ko.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ko.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ko.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=CSS1, CSS2, CSS 2.1, CSS 3 프로파일에 대해서 검사하기
 mobileok=모바일OK 검사
 mobileok.description=모바일 친화성 검사
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS 프로파일\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV 프로파일\:
 param.profile.css1=CSS 레벨 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/l33t.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/l33t.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/l33t.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -25,6 +25,8 @@
 param.warning.0=M057 1mp0r74N7
 param.warning.1=N0Rm4L r3p0r7
 param.warning.2=4Ll
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=C55 PR0f1l3:
 param.profile.css1=c55 l3v3l 1
 param.profile.css2=C55 l3v3L 2
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lolcat.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lolcat.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lolcat.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,52 +1,54 @@
-#Submitted by Amy <amy@w3.org>
-#Thu Jul 29 27:03:86 UTC 2010
-conformance=GENERAL CONFOARMANCE CHECK
-conformance.description=PER4MS AZ MANY CHECKS AZ POSSIBLE.
-http=HTTP CHECKR 
-feed=FEED VALIDATOR
-feed.description=CHECKS TEH SYNTAX OF ATUM OR RSS FEEDS 
-test=TEST TASK
-test.description=THIS TASK ALLOWS DEVELOPERS TO TEST THEIR UNICORN OUTPUT. SUBMIT UNICORN RESPONSE FILE AN WATCH TEH RESULT. 
-full-css=CSS PROFILE VALIDASHUN
-full-css.description=CHECKS VALIDITY AGAINST CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 AN CSS 3 PROFILES
-mobileok=MOBILEK CHECKR
-mobileok.description=CHECKS MOBILE-FRIENDLINESS 
-custom=CUSTUM TASK
-custom.description=LETS YOO CHOOZE WHICH CHECKS T PERFRM
-custom.param.usermedium=CSS USR MEDIUM:
-custom.param.warning=CSS WARNNG LEVEL: 
-param.tests=TESTS:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.appc-checker=XHTML - APPENDIX C
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=MOBILE K
-param.tests.feed=RSS/ATUM
-param.tests.http=HTTP HEADERS 
-param.warning=WARNINGS:
-param.warning.no=NO WARNINGS
-param.warning.0=MOST IMPORTANT
-param.warning.1=NORMAL REPORT
-param.warning.2=ALL 
-param.profile=CSS PROFILE:
-param.profile.css1=CSS LEVEL 1
-param.profile.css2=CSS LEVEL 2
-param.profile.css21=CSS LEVEL 2.1
-param.profile.css3=CSS LEVEL 3
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG BASIC
-param.profile.svgtiny=SVG TINY
-param.profile.mobile=MOBILE
-param.profile.atsc-tv=ATSC TV PROFILE
-param.profile.tv=TV PROFILE 
-param.usermedium=USR MEDIUM:
-param.usermedium.all=ALL (ALL)
-param.usermedium.aural=AURAL (AURAL)
-param.usermedium.braille=BRAILLE (BRAILLE)
-param.usermedium.embossed=EMBOSSED (EMBOSSED)
-param.usermedium.handheld=HANDHELD (HANDHELD)
-param.usermedium.presentation=PRESENTASHUN (PRESENTASHUN)
-param.usermedium.print=PRINT (PRINT)
-param.usermedium.projection=PROJECSHUN (PROJECSHUN)
-param.usermedium.screen=SCREEN (SCREEN)
-param.usermedium.tty=TTEH (TTEH)
-param.usermedium.tv=TV (TV)
\ No newline at end of file
+#Submitted by Amy <amy@w3.org>
+#Thu Jul 29 27:03:86 UTC 2010
+conformance=GENERAL CONFOARMANCE CHECK
+conformance.description=PER4MS AZ MANY CHECKS AZ POSSIBLE.
+http=HTTP CHECKR 
+feed=FEED VALIDATOR
+feed.description=CHECKS TEH SYNTAX OF ATUM OR RSS FEEDS 
+test=TEST TASK
+test.description=THIS TASK ALLOWS DEVELOPERS TO TEST THEIR UNICORN OUTPUT. SUBMIT UNICORN RESPONSE FILE AN WATCH TEH RESULT. 
+full-css=CSS PROFILE VALIDASHUN
+full-css.description=CHECKS VALIDITY AGAINST CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 AN CSS 3 PROFILES
+mobileok=MOBILEK CHECKR
+mobileok.description=CHECKS MOBILE-FRIENDLINESS 
+custom=CUSTUM TASK
+custom.description=LETS YOO CHOOZE WHICH CHECKS T PERFRM
+custom.param.usermedium=CSS USR MEDIUM:
+custom.param.warning=CSS WARNNG LEVEL: 
+param.tests=TESTS:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.appc-checker=XHTML - APPENDIX C
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=MOBILE K
+param.tests.feed=RSS/ATUM
+param.tests.http=HTTP HEADERS 
+param.warning=WARNINGS:
+param.warning.no=NO WARNINGS
+param.warning.0=MOST IMPORTANT
+param.warning.1=NORMAL REPORT
+param.warning.2=ALL 
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSS PROFILE:
+param.profile.css1=CSS LEVEL 1
+param.profile.css2=CSS LEVEL 2
+param.profile.css21=CSS LEVEL 2.1
+param.profile.css3=CSS LEVEL 3
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG BASIC
+param.profile.svgtiny=SVG TINY
+param.profile.mobile=MOBILE
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV PROFILE
+param.profile.tv=TV PROFILE 
+param.usermedium=USR MEDIUM:
+param.usermedium.all=ALL (ALL)
+param.usermedium.aural=AURAL (AURAL)
+param.usermedium.braille=BRAILLE (BRAILLE)
+param.usermedium.embossed=EMBOSSED (EMBOSSED)
+param.usermedium.handheld=HANDHELD (HANDHELD)
+param.usermedium.presentation=PRESENTASHUN (PRESENTASHUN)
+param.usermedium.print=PRINT (PRINT)
+param.usermedium.projection=PROJECSHUN (PROJECSHUN)
+param.usermedium.screen=SCREEN (SCREEN)
+param.usermedium.tty=TTEH (TTEH)
+param.usermedium.tv=TV (TV)
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -8,6 +8,8 @@
 feed=Srautų validacija
 full-css=CSS validacija
 mobileok=MobileOK tikrinimas
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS profilis\:
 param.profile.css1=CSS Level 1
 param.profile.css2=CSS Level 2
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nb.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nb.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nb.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -9,6 +9,8 @@
 full-css.description=Sjekker validitet mot CS S1-, CSS 2-, CSS 2.1- og CSS 3-profiler
 mobileok=MobileOK sjekk
 mobileok.description=Sjekker mobilvennlighet
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-profil
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV-profil
 param.profile.css1=CSS nivå 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nl.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nl.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Controleert validiteit ten opzichte van CSS 1, CSS2, CSS 2.1 en CSS 3 profielen
 mobileok=MobileOK controleur
 mobileok.description=Controleert mobiel vriendelijkheid
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS profiel\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV profiel
 param.profile.css1=CSS Niveau 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Wybierz wersję kodu CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 bądź CSS 3
 mobileok=Dostępność dla urządzeń mobilnych
 mobileok.description=Sprawdza zasób pod kątem obsługi przez urządzenia mobilne
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Profil CSS \:
 param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
 param.profile.css1=CS - poziom 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pt.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pt.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pt.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Executa a validação para os perfís CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 e CSS 3
 mobileok=Verificador Mobile OK
 mobileok.description=Verifica compatibilidade com dispositivos móveis
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Perfil CSS
 param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Nível 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ru.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ru.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ru.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Проверка валидности по отношению к профилям CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 и CSS 3
 mobileok=Программа проверки MobileOK
 mobileok.description=Проверять дружелюбность к мобильным устройствам
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Профиль CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Профиль ATSC TV
 param.profile.css1=CSS уровня 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sk.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,47 +1,49 @@
-#Submitted by Stano
-#Fri Sep 24 13:30:25 UTC 2010
-conformance=Všeobecná kontrola prispôsobenosti
-conformance.description=Vykonáva toľko kontrol koľko je len možné
-custom=Užívateľská úloha
-custom.description=Dovoľuje ti vybrať, ktoré kontroly vykonať
-custom.param.usermedium=CSS Užívateľské médium\:
-custom.param.warning=CSS Úroveň varovania\:
-feed=Odkazový validátor
-feed.description=Kontroluje syntax Atomu alebo RSS odkazov
-full-css=Validácia CSS profilu
-full-css.description=Kontroluje platnosť voči CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 a CSS 3 profilom
-mobileok=MobileOK Kontrolovač
-mobileok.description=Kontroluje mobilnú priateľskosť
-param.profile=CSS profil\:
-param.profile.atsc-tv=ATSC TV profil
-param.profile.css1=CSS úroveň 1
-param.profile.css2=CSS úroveň 2
-param.profile.css21=CSS úroveň 2.1
-param.profile.css3=CSS úroveň 3
-param.profile.mobile=Mobil
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG základné
-param.profile.svgtiny=SVG maličké
-param.profile.tv=TV profil
-param.tests=Testy\:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Užívateľské médium\:
-param.usermedium.all=Všetko (all)
-param.usermedium.aural=Počuteľnosť (aural)
-param.usermedium.braille=Slepecké (braille)
-param.usermedium.embossed=Vyrazené (embossed)
-param.usermedium.handheld=Ručné (handheld)
-param.usermedium.presentation=Prezentácia (presentation)
-param.usermedium.print=Tlač (print)
-param.usermedium.projection=Projekcia (projection)
-param.usermedium.screen=Obrazovka (screen)
-param.usermedium.tty=TTY (tty)
-param.usermedium.tv=TV (tv)
-param.warning=Varovania\:
-param.warning.0=Najdôležitejšie
-param.warning.1=Normálne hlásenie
-param.warning.2=Všetko
-param.warning.no=Žiadne varovania
+#Submitted by Stano
+#Fri Sep 24 13:30:25 UTC 2010
+conformance=Všeobecná kontrola prispôsobenosti
+conformance.description=Vykonáva toľko kontrol koľko je len možné
+custom=Užívateľská úloha
+custom.description=Dovoľuje ti vybrať, ktoré kontroly vykonať
+custom.param.usermedium=CSS Užívateľské médium\:
+custom.param.warning=CSS Úroveň varovania\:
+feed=Odkazový validátor
+feed.description=Kontroluje syntax Atomu alebo RSS odkazov
+full-css=Validácia CSS profilu
+full-css.description=Kontroluje platnosť voči CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 a CSS 3 profilom
+mobileok=MobileOK Kontrolovač
+mobileok.description=Kontroluje mobilnú priateľskosť
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
+param.profile=CSS profil\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV profil
+param.profile.css1=CSS úroveň 1
+param.profile.css2=CSS úroveň 2
+param.profile.css21=CSS úroveň 2.1
+param.profile.css3=CSS úroveň 3
+param.profile.mobile=Mobil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG základné
+param.profile.svgtiny=SVG maličké
+param.profile.tv=TV profil
+param.tests=Testy\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Užívateľské médium\:
+param.usermedium.all=Všetko (all)
+param.usermedium.aural=Počuteľnosť (aural)
+param.usermedium.braille=Slepecké (braille)
+param.usermedium.embossed=Vyrazené (embossed)
+param.usermedium.handheld=Ručné (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentácia (presentation)
+param.usermedium.print=Tlač (print)
+param.usermedium.projection=Projekcia (projection)
+param.usermedium.screen=Obrazovka (screen)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Varovania\:
+param.warning.0=Najdôležitejšie
+param.warning.1=Normálne hlásenie
+param.warning.2=Všetko
+param.warning.no=Žiadne varovania
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Preveri veljavnost v skladu z različicami CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 in CSS 3
 mobileok=Preverjalnik MobileOK
 mobileok.description=Preveri prijaznost za mobilne naprave
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=Različica CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS stopnje 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Kontrollerar validiteten mot CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 och CSS 3 profilerna
 mobileok=MobileOK-granskare
 mobileok.description=Granskar mobilvänlighet
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS-profil\:
 param.profile.atsc-tv=ATCS TV-profil
 param.profile.css1=CSS Nivå 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/th.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/th.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/th.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -11,6 +11,8 @@
 full-css.description=ทำการตรวจสอบความสอดคล้องกับ CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 และ CSS 3 profiles
 mobileok=ตัวตรวจสอบ MobileOK
 mobileok.description=ตรวจสอบความเป็นมิตรต่อมือถือ
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS โปรไฟล์
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/tr.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/tr.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/tr.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ve CSS 3 biçimlerinin doğruluğunu denetler.
 mobileok=MobileOK Denetleyicisi
 mobileok.description=Mobil kullanıcı dostluğunu denetler
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Biçimi\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Biçimi
 param.profile.css1=CSS Seviye 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=Перевірити валідність згідно CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 та CSS 3 профілів
 mobileok=Перевірка MobileOK
 mobileok.description=Перевірка на сумісність з мобільними пристроями
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Профіль\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Профіль
 param.profile.css1=CSS Рівень 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hans.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hans.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hans.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=检查 CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 和 CSS 3 配置文件的有效性
 mobileok=移动设备的可用性检查
 mobileok.description=检查移动设备的可用性
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS 配置文件
 param.profile.atsc-tv=ATSC 电视配置文件
 param.profile.css1=CSS 级别1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hant.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hant.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/zh-Hant.tasklist.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -12,6 +12,8 @@
 full-css.description=使用CSS 1、CSS 2、CSS 2.1、CSS3 profiles驗證
 mobileok=MobileOK驗證器
 mobileok.description=驗證頁面對行動裝置的友好度
+param.charset=Charset:
+param.doctype=Doctype:
 param.profile=CSS Profile:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profile
 param.profile.css1=CSS Level 1
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Last submission by Mustafa Gülsün
-#Tue Nov 09 01:11:32 UTC 2010
-anchor_message=Bu mesaja doğrudan bağlantı
-anchor_observation=Bu sonuçlara doğrudan bağlantı
-anchor_uri=Bu tüm-bağlantıya doğrudan bağlantı
-column_token=Sütun\:
-context_token=İçerik\:
-contexts_hide=İçeriği gizle
-contexts_show=%1 tane daha...
-direct_link_label=Doğrudan bağlantı
-direct_link_title_1=Bu belgeyi W3 doğrulayıcı web sayfasında yeniden denetle
-direct_link_title_2=Bu doğrulayıcı web sayfasına bağlantı
-documentation=Kullanıcı belgeleri
-documentation_title=Bu hizmet ve arkasındaki yazılım hakkında belgeler
-donation_program=Doğrulayıcı Bağış Programı
-download=İndir
-download_title=Bu hizmetin kaynağını indir
-error_label=Hatalar
-extra_options=Gelişmiş seçenekler
-feedback=Geribildirim
-feedback_title=Düşüncelerinizi ve hata bildirimlerinizi ortak geliştirme posta-listesine gönderin
-file_token=Dosya\:
-info_label=Bilgi
-instruction-by-input=Denetlenmesini istediğiniz belgeyi giriniz
-instruction-by-upload=Denetlenmesini istediğiniz belgeyi seçiniz
-instruction-by-uri=Denetlenmesini istediğiniz belgenin tüm-bağlantısını giriniz
-legend-by-input=Doğrudan girdi ile doğrula
-legend-by-upload=Dosya yüklemesi ile doğrula
-legend-by-uri=Tüm-bağlantı ile doğrula
-line_token=Satır\:
-local_file_label=Yerel dosya\:
-location=Konum
-message_connect_exception=Sunduğunuz tüm-bağlantıya erişilemiyor. Doğruluğunu denetleyin ve tekrar deneyin.
-message_document_not_found=Belirtilen belge yok.
-message_empty_direct_input=Denetlemek için bir belge girmeniz gerekir.
-message_empty_uploaded_file=Yüklenen dosya boş.
-message_empty_uri=Denetlemek için bir tüm-bağlantı girmelisiniz.
-message_incomplete_language=Bu çeviri tamamlanmamış. ${message_translation}
-message_input_changed="%1", %2 girdi türünü desteklemiyor. Unicorn kendiliğinden isteği uyarladı, ama bu denetleme sonuçları hatalı olabilir.
-message_input_changed_long=Bazı HTTP üstbilgileri kayıp veya değişmiş olabilir ve denetleyici belgenizdeki linkleri izleyememiş olabilir.
-message_invalid_mime_type=Belirtilen mime-türü (%1) geçersiz.
-message_invalid_url_syntax=Belirtilen tüm-bağlantı geçersiz\: "%1".
-message_local_address_provided=Yerel IP adresleri Unicorn ayarları tarafından yasaklanmıştır. Lütfen açık bir adres kullanınız.
-message_mail=Rapor gönderiliyor\: %1
-message_mail_date=Denetleme %1'i gerçekleştirdi.
-message_missing_email=E-posta adresi belirtilmedi.
-message_missing_mime_type=Belgenin mime-türü belirtilmemiş.
-message_no_observation_done=Gösterilecek sonuç yok.
-message_no_referer=İsteğiniz bir HTTP üstbilgi başvurusuna sahip değil.
-message_no_task=Görev belirtilmedi. Unicorn varsayılan görevini kullandı\: "%1"
-message_no_uploaded_file=Bir dosya yüklemelisiniz.
-message_not_found_mime_type=Belgenizin mime-türü tahmin edilemedi.
-message_nothing_to_validate=Herhangi bir belge girilmedi.
-message_observer_connect_exception="%1" ulaşılamaz.
-message_observer_internal_error="%1" dahili bir hata raporladı. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found="%1" bağlantısına istek <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Bulunamadı) HTTP hatası</a> ile sonuçlandı.
-message_observer_read_timeout="%1" zamanında cevap veremedi.
-message_response_invalid_schema="%1" desteklenmeyen cevap şekli kullandı.
-message_response_validation_error="%1" geçersiz bir cevap verdi.
-message_ssl_warning=Bu belgenin SSL sertifikası geçerli değil. Bazı doğrulayıcıların geçersiz SSL sertifikalarını desteklemediğini ve hata raporlayacaklarını dikkate alınız.
-message_translation=<a href\="./translations%2">Unicorn'u dilinize tercüme etmemize</a> yardım edin.
-message_unauthorized_access=Belirtilen tüm-bağlantı kimlik doğrulama gerektiriyor.
-message_unavailable_language=Unicorn tercih ettiğiniz dilde mevcut değil (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn istediğiniz dilde mevcut değil (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Bilinmeyen sunucu\: %1.
-message_unknown_task=Bilinmeyen görev "%1". Unicorn varsayılan görevini kullandı\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Belgenizin mime-türü (%1) bu görev tarafından desteklenmiyor.
-message_unsupported_protocol=Çevrimiçi hizmet sadece "http\:" ve "https\:" tüm-bağlantılarını destekler; "%1\:" tüm bağlantı şekli desteklenmiyor.
-result_for=%1 için sonuç
-result_for_upload=Sunduğunuz belgenin sonucu
-select-a-task=Bir görev seçiniz
-simple_options=Seçenekler
-stack_trace_text=Ciddi bir hata oluştu. Aşağıda Unicorn'dan bir dizi ipucu mevcut, lütfen bunu kopyalayın ve bu sorunu çözmemiz için <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">bu hatayı bize rapor edin</a>.
-submit=Denetle
-submit_title=Doğrulama için bir dosya seçin
-submitted_file=Seçilen belge
-task_label=Görev\:
-test_fail=Bu belge testi geçemedi\: %1
-test_ok=Bu belge tesi geçti\: %1
-test_undef=Testin sonuçları\: %1
-translations=Tercümeler
-translations_title=Unicorn'u tercüme etmemize yardımcı olun
-unicorn_subtitle=Web'in kalitesini yükseltin
-unicorn_title=W3C'un Birleştirilmiş Doğrulayıcısı
-uri_label=Adres\:
-uri_title=Doğrulanacak sayfanın adresi
-uri_token=Tüm-bağlantı\:
-validate-by-input=Doğrudan girdi ile
-validate-by-upload=Dosya yüklemesi ile
-validate-by-uri=Tüm-bağlantı ile
-warning_label=Uyarılar
+#Last submission by ömer çebi
+#Fri Nov 26 17:35:55 UTC 2010
+anchor_message=Bu mesaja doğrudan bağlantı
+anchor_observation=Bu sonuçlara doğrudan bağlantı
+anchor_uri=Bu tüm-bağlantıya doğrudan bağlantı
+column_token=Sütun\:
+context_token=İçerik\:
+contexts_hide=İçeriği gizle
+contexts_show=%1 tane daha...
+direct_link_label=Doğrudan bağlantı
+direct_link_title_1=Bu belgeyi W3 doğrulayıcı web sayfasında yeniden denetle
+direct_link_title_2=Bu doğrulayıcı web sayfasına bağlantı
+documentation=Kullanıcı belgeleri
+documentation_title=Bu hizmet ve arkasındaki yazılım hakkında belgeler
+donation_program=Doğrulayıcı Bağış Programı
+download=İndir
+download_title=Bu hizmetin kaynağını indir
+error_label=Hatalar
+extra_options=Gelişmiş seçenekler
+feedback=Geribildirim
+feedback_title=Düşüncelerinizi ve hata bildirimlerinizi ortak geliştirme posta-listesine gönderin
+file_token=Dosya\:
+info_label=Bilgi
+instruction-by-input=Denetlenmesini istediğiniz belgeyi giriniz
+instruction-by-upload=Denetlenmesini istediğiniz belgeyi seçiniz
+instruction-by-uri=Denetlenmesini istediğiniz belgenin tüm-bağlantısını giriniz
+legend-by-input=Doğrudan girdi ile doğrula
+legend-by-upload=Dosya yüklemesi ile doğrula
+legend-by-uri=Tüm-bağlantı ile doğrula
+line_token=Satır\:
+local_file_label=Yerel dosya\:
+location=Konum
+message_connect_exception=Sunduğunuz tüm-bağlantıya erişilemiyor. Doğruluğunu denetleyin ve tekrar deneyin.
+message_document_not_found=Belirtilen belge yok.
+message_empty_direct_input=Denetlemek için bir belge girmeniz gerekir.
+message_empty_uploaded_file=Yüklenen dosya boş.
+message_empty_uri=Denetlemek için bir tüm-bağlantı girmelisiniz.
+message_incomplete_language=Bu çeviri tamamlanmamış. ${message_translation}
+message_input_changed="%1", %2 girdi türünü desteklemiyor. Unicorn kendiliğinden isteği uyarladı, ama bu denetleme sonuçları hatalı olabilir.
+message_input_changed_long=Bazı HTTP üstbilgileri kayıp veya değişmiş olabilir ve denetleyici belgenizdeki linkleri izleyememiş olabilir.
+message_invalid_mime_type=Belirtilen mime-türü (%1) geçersiz.
+message_invalid_url_syntax=Belirtilen tüm-bağlantı geçersiz\: "%1".
+message_local_address_provided=Yerel IP adresleri Unicorn ayarları tarafından yasaklanmıştır. Lütfen açık bir adres kullanınız.
+message_mail=Rapor gönderiliyor\: %1
+message_mail_date=Denetleme %1'i gerçekleştirdi.
+message_missing_email=E-posta adresi belirtilmedi.
+message_missing_mime_type=Belgenin mime-türü belirtilmemiş.
+message_no_observation_done=Gösterilecek sonuç yok.
+message_no_referer=İsteğiniz bir HTTP üstbilgi başvurusuna sahip değil.
+message_no_task=Görev belirtilmedi. Unicorn varsayılan görevini kullandı\: "%1"
+message_no_uploaded_file=Bir dosya yüklemelisiniz.
+message_not_found_mime_type=Belgenizin mime-türü tahmin edilemedi.
+message_nothing_to_validate=Herhangi bir belge girilmedi.
+message_observer_connect_exception="%1" ulaşılamaz.
+message_observer_internal_error="%1" dahili bir hata raporladı. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found="%1" bağlantısına istek <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Bulunamadı) HTTP hatası</a> ile sonuçlandı.
+message_observer_read_timeout="%1" zamanında cevap veremedi.
+message_response_invalid_schema="%1" desteklenmeyen cevap şekli kullandı.
+message_response_validation_error="%1" geçersiz bir cevap verdi.
+message_ssl_warning=Bu belgenin SSL sertifikası geçerli değil. Bazı doğrulayıcıların geçersiz SSL sertifikalarını desteklemediğini ve hata raporlayacaklarını dikkate alınız.
+message_translation=<a href\="./translations%2">Unicorn'u dilinize tercüme etmemize</a> yardım edin.
+message_unauthorized_access=Belirtilen tüm-bağlantı kimlik doğrulama gerektiriyor.
+message_unavailable_language=Unicorn tercih ettiğiniz dilde mevcut değil (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn istediğiniz dilde mevcut değil (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Bilinmeyen sunucu\: %1.
+message_unknown_task=Bilinmeyen görev "%1". Unicorn varsayılan görevini kullandı\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Belgenizin mime-türü (%1) bu görev tarafından desteklenmiyor.
+message_unsupported_protocol=Çevrimiçi hizmet sadece "http\:" ve "https\:" tüm-bağlantılarını destekler; "%1\:" tüm bağlantı şekli desteklenmiyor.
+options=seçenekler
+result_for=%1 için sonuç
+result_for_upload=Sunduğunuz belgenin sonucu
+select-a-task=Bir görev seçiniz
+simple_options=Seçenekler
+stack_trace_text=Ciddi bir hata oluştu. Aşağıda Unicorn'dan bir dizi ipucu mevcut, lütfen bunu kopyalayın ve bu sorunu çözmemiz için <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">bu hatayı bize rapor edin</a>.
+submit=Denetle
+submit_title=Doğrulama için bir dosya seçin
+submitted_file=Seçilen belge
+task_label=Görev\:
+test_fail=Bu belge testi geçemedi\: %1
+test_ok=Bu belge tesi geçti\: %1
+test_undef=Testin sonuçları\: %1
+translations=Tercümeler
+translations_title=Unicorn'u tercüme etmemize yardımcı olun
+unicorn_subtitle=Web'in kalitesini yükseltin
+unicorn_title=W3C'un Birleştirilmiş Doğrulayıcısı
+uri_label=Adres\:
+uri_title=Doğrulanacak sayfanın adresi
+uri_token=Tüm-bağlantı\:
+validate-by-input=Doğrudan girdi ile
+validate-by-upload=Dosya yüklemesi ile
+validate-by-uri=Tüm-bağlantı ile
+warning_label=Uyarılar
diff -r e09c5a33f896 -r 2ade50004dae WebContent/WEB-INF/languages/zh-Hant.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/zh-Hant.properties	Wed Dec 08 12:36:20 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/zh-Hant.properties	Wed Dec 08 12:36:42 2010 -0500
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by othree
-#Thu Sep 02 17:47:37 UTC 2010
-anchor_message=連到此訊息的連結
-anchor_observation=連到這些結果的連結
-anchor_uri=連到這個URI的連結
-column_token=列:
-context_token=周遭文字:
-contexts_hide=隱藏周遭文字
-contexts_show=還有%1個...
-direct_link_label=連結
-direct_link_title_1=重新用這個服務驗證這份文件
-direct_link_title_2=連到這個驗證網站的連結
-documentation=使用說明
-documentation_title=有關這項服務與其背後軟體的使用說明
-donation_program=驗證器捐款計畫
-download=下載
-download_title=下載這項服務的原始檔
-error_label=錯誤
-extra_options=進階選項
-feedback=錯誤回報
-feedback_title=用公開的開發用郵件討論群組郵告訴我們您的想法或是系統錯誤
-file_token=檔案:
-info_label=資訊:
-instruction-by-input=輸入您想驗證的文件的內容
-instruction-by-upload=選取您想驗證的文件
-instruction-by-uri=輸入您想驗證的文件的URI
-legend-by-input=以文件內文驗證
-legend-by-upload=以上傳的文件驗證
-legend-by-uri=以URI驗證
-line_token=行:
-local_file_label=本地檔案:
-location=位置
-message_connect_exception=您提供的URI無法讀取。請再確認一次。
-message_document_not_found=指定的文件不存在。
-message_empty_direct_input=您必須輸入要檢驗的文件
-message_empty_uploaded_file=上傳的檔案是空的
-message_empty_uri=您必須輸入要檢驗的URI
-message_incomplete_language=這個翻譯是不完全的。${message_translation}
-message_input_changed=%1不支援%2的輸入方法。Unicorn自動轉換了原輸入的輸入方法,但是這個驗證結果有可能是不完全正確的。
-message_input_changed_long=有些HTTP表頭可能遺失了或是被更改,驗證器有可能無法追蹤在您的文件裡面的連結。
-message_invalid_mime_type=指定的mime-type(%1)無效。
-message_invalid_url_syntax=以下的URI無效:"%1"。
-message_local_address_provided=根據Uncorn的設定,本地IP是不被允許的。請用一個公開的網址。
-message_mail=正寄送報告至:%1。
-message_mail_date=驗證器執行了%1。
-message_missing_email=尚未指定郵件信箱。
-message_missing_mime_type=您的文件的mime-type尚未被指定。
-message_no_observation_done=沒有可以顯示的結果。
-message_no_referer=您的HTTP請求不含有Referer表頭。
-message_no_task=工作未被指定。Uniforn執行預設的工作:"%1"。
-message_no_uploaded_file=您必須上傳一份檔案。
-message_not_found_mime_type=無法推測您的文件的mime-type。
-message_nothing_to_validate=您尚未提供要驗證的文件。
-message_observer_connect_exception=無法取得"%1"
-message_observer_internal_error="%1"產生的內部錯誤。<a href\="%2">${direct_link_label}</a>。
-message_observer_not_found="%1"回傳了<a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found)</a>的HTTP錯誤訊息。
-message_observer_read_timeout="%1"沒有在時間內回傳。
-message_response_invalid_schema="%1"使用了未支援的回傳格式。
-message_response_validation_error="%1"的回傳無效。
-message_ssl_warning=這份文件的SSL憑證是不合法的。有些驗證器不支援不合法的SSL憑證並且回傳錯誤訊息。
-message_translation=幫助我們<a href\="./translations%2">翻譯Unicorn</a>成你的母語。
-message_unauthorized_access=指定的URI要求身分認證。
-message_unavailable_language=Unicorn不支援您選擇的語言(%1)。${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn不支援您要求的語言(%1)。${message_translation}
-message_unknown_host=不明的主機:%1。
-message_unknown_task=不明的工作"%1"。Unicorn執行了預設的工作:"%2"。
-message_unsupported_mime_type=這項工作不支援你的文件(%1)的mime-type。
-message_unsupported_protocol=此項線上服務只提供"http\:"和"https\:",URIs\: "%1\:" URI格式不支援。
-result_for=%1的結果
-result_for_upload=您傳送的文件的結果
-select-a-task=選擇一項工作
-simple_options=選項
-stack_trace_text=系統發生了一項嚴重錯誤。以下是Unicorn的stack trace,請複製並<a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">傳送一個錯誤回報</a>以幫助我們解決這個問題。
-submit=驗證
-submit_title=傳送要驗證的檔案
-submitted_file=以傳送的文件
-task_label=工作:
-test_fail=這份文件未通過測試:%1
-test_ok=這份文件已通過測試:%1
-test_undef=這個測試的結果:%1
-translations=翻譯
-translations_title=幫助我們翻譯Unicorn
-unicorn_subtitle=改善品質的網站
-unicorn_title=W3C整合驗證器
-uri_label=網址:
-uri_title=要驗證的夜面的網址:
-uri_token=URI:
-validate-by-input=透過直接輸入內文
-validate-by-upload=透過檔案上傳
-validate-by-uri=透過URI
-warning_label=警告
+#Last submission by Bruce
+#Wed Dec 08 05:48:35 UTC 2010
+anchor_message=連到此訊息的連結
+anchor_observation=連到這些結果的連結
+anchor_uri=連到這個URI的連結
+column_token=列:
+context_token=周遭文字:
+contexts_hide=隱藏周遭文字
+contexts_show=還有%1個...
+direct_link_label=連結
+direct_link_title_1=重新用這個服務驗證這份文件
+direct_link_title_2=連到這個驗證網站的連結
+documentation=使用說明
+documentation_title=有關這項服務與其背後軟體的使用說明
+donation_program=驗證器捐款計畫
+download=下載
+download_title=下載這項服務的原始檔
+error_label=錯誤
+extra_options=進階選項
+feedback=錯誤回報
+feedback_title=用公開的開發用郵件討論群組郵告訴我們您的想法或是系統錯誤
+file_token=檔案:
+info_label=資訊:
+instruction-by-input=輸入您想驗證的文件的內容
+instruction-by-upload=選取您想驗證的文件
+instruction-by-uri=輸入您想驗證的文件的URI
+legend-by-input=以文件內文驗證
+legend-by-upload=以上傳的文件驗證
+legend-by-uri=以URI驗證
+line_token=行:
+local_file_label=本地檔案:
+location=位置
+message_connect_exception=您提供的URI無法讀取。請再確認一次。
+message_document_not_found=指定的文件不存在。
+message_empty_direct_input=您必須輸入要檢驗的文件
+message_empty_uploaded_file=上傳的檔案是空的
+message_empty_uri=您必須輸入要檢驗的URI
+message_incomplete_language=這個翻譯是不完全的。${message_translation}
+message_input_changed=%1不支援%2的輸入方法。Unicorn自動轉換了原輸入的輸入方法,但是這個驗證結果有可能是不完全正確的。
+message_input_changed_long=有些HTTP表頭可能遺失了或是被更改,驗證器有可能無法追蹤在您的文件裡面的連結。
+message_invalid_mime_type=指定的mime-type(%1)無效。
+message_invalid_url_syntax=以下的URI無效:"%1"。
+message_local_address_provided=根據Uncorn的設定,本地IP是不被允許的。請用一個公開的網址。
+message_mail=正寄送報告至:%1。
+message_mail_date=驗證器執行了%1。
+message_missing_email=尚未指定郵件信箱。
+message_missing_mime_type=您的文件的mime-type尚未被指定。
+message_no_observation_done=沒有可以顯示的結果。
+message_no_referer=您的HTTP請求不含有Referer表頭。
+message_no_task=工作未被指定。Uniforn執行預設的工作:"%1"。
+message_no_uploaded_file=您必須上傳一份檔案。
+message_not_found_mime_type=無法推測您的文件的mime-type。
+message_nothing_to_validate=您尚未提供要驗證的文件。
+message_observer_connect_exception=無法取得"%1"
+message_observer_internal_error="%1"產生的內部錯誤。<a href\="%2">${direct_link_label}</a>。
+message_observer_not_found="%1"回傳了<a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found)</a>的HTTP錯誤訊息。
+message_observer_read_timeout="%1"沒有在時間內回傳。
+message_response_invalid_schema="%1"使用了未支援的回傳格式。
+message_response_validation_error="%1"的回傳無效。
+message_ssl_warning=這份文件的SSL憑證是不合法的。有些驗證器不支援不合法的SSL憑證並且回傳錯誤訊息。
+message_translation=幫助我們<a href\="./translations%2">翻譯Unicorn</a>成你的母語。
+message_unauthorized_access=指定的URI要求身分認證。
+message_unavailable_language=Unicorn不支援您選擇的語言(%1)。${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn不支援您要求的語言(%1)。${message_translation}
+message_unknown_host=不明的主機:%1。
+message_unknown_task=不明的工作"%1"。Unicorn執行了預設的工作:"%2"。
+message_unsupported_mime_type=這項工作不支援你的文件(%1)的mime-type。
+message_unsupported_protocol=此項線上服務只提供"http\:"和"https\:",URIs\: "%1\:" URI格式不支援。
+options=選項
+result_for=%1的結果
+result_for_upload=您傳送的文件的結果
+select-a-task=選擇一項工作
+simple_options=選項
+stack_trace_text=系統發生了一項嚴重錯誤。以下是Unicorn的stack trace,請複製並<a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">傳送一個錯誤回報</a>以幫助我們解決這個問題。
+submit=驗證
+submit_title=傳送要驗證的檔案
+submitted_file=以傳送的文件
+task_label=工作:
+test_fail=這份文件未通過測試:%1
+test_ok=這份文件已通過測試:%1
+test_undef=這個測試的結果:%1
+translations=翻譯
+translations_title=幫助我們翻譯Unicorn
+unicorn_subtitle=改善品質的網站
+unicorn_title=W3C整合驗證器
+uri_label=網址:
+uri_title=要驗證的夜面的網址:
+uri_token=URI:
+validate-by-input=透過直接輸入內文
+validate-by-upload=透過檔案上傳
+validate-by-uri=透過URI
+warning_label=警告
Received on Wednesday, 8 December 2010 17:36:59 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC