W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Translation in Lithuanian submitted by le_paf

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 30 Aug 2010 16:48:56 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oq7XU-0003Mh-DO@blinky.w3.org>
changeset:  1472:6d39fc9d3dd6
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Aug 30 12:47:58 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties
description:
Translation in Lithuanian submitted by le_paf


diff -r 62229723b234 -r 6d39fc9d3dd6 WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties	Mon Aug 30 09:54:45 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties	Mon Aug 30 12:47:58 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Rytis Slatkevi\u010Dius <rytis.s@gmail.com>
-#Mon Aug 02 17:23:17 UTC 2010
+#Submitted by le_paf
+#Mon Aug 23 10:58:08 UTC 2010
 anchor_message=Tiesioginė nuoroda į šią žinutę
 anchor_observation=Tiesioginė nuoroda į šiuos rezultatus
 anchor_uri=Tiesioginė nuoroda į šį URI
@@ -7,9 +7,12 @@
 context_token=Kontekstas\:
 contexts_show=%1 daugiau...
 direct_link_label=Tiesioginė nuoroda
+direct_link_title_2=Nuoroda į validatoriaus internetinį puslapį
 documentation=Dokumentacija
+donation_program=Validatoriaus Rėmimo Programa
 download=Parsisiųsti
 error_label=Klaidos
+extra_options=Išplėstiniai nustatymai
 feedback=Atsiliepimai
 file_token=Failas\:
 info_label=Informacija
@@ -28,10 +31,17 @@
 message_empty_uploaded_file=Įkeltas failas tuščias.
 message_empty_uri=Turi įvesti URI.
 message_incomplete_language=Šis vertimas nebaigtas. ${message_translation}
+message_invalid_url_syntax=Nurodytas URI yra netinkamas\: "%1".
+message_mail=Ataskata išsiųsta\: %1.
 message_missing_email=Neįvestas elektroninio pašto adresas.
 message_no_uploaded_file=Turite įkelti failą.
 message_nothing_to_validate=Dokumentas nebuvo pateiktas.
+message_observer_connect_exception="%1" napasiekiamas.
+message_observer_read_timeout="%1" nagrąžino atsakymo per numatytą laiką.
+message_response_invalid_schema="%1" panaudojo netinkamą formatą atsakymui.
+message_response_validation_error="%1" grąžino netinkamą astakymą.
 message_translation=Padėkite mums <a href\="./translations%2">išversti Unicorn</a> į jūsų kalbą.
+message_unauthorized_access=Nurodytas URI reikalauja autentifikacijos.
 result_for=Rezultatai %1
 select-a-task=Pasirinkite užduotį
 simple_options=Pasirinkimai
Received on Monday, 30 August 2010 16:48:58 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC