W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Translation in Croatian submitted by Juraj Hilje

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 20 Aug 2010 09:48:48 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OmODQ-0006m4-8w@blinky.w3.org>
changeset:  1469:ee3341e05187
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Fri Aug 20 11:48:38 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/hr.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties
description:
Translation in Croatian submitted by Juraj Hilje


diff -r 0fcad37c16dd -r ee3341e05187 WebContent/WEB-INF/languages/hr.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/hr.properties	Fri Aug 20 11:48:38 2010 +0200
@@ -0,0 +1,91 @@
+#Submitted by Juraj Hilje
+#Fri Aug 20 07:36:45 UTC 2010
+anchor_message=Izravna poveznica na ovu poruku
+anchor_observation=Izravna poveznica na ove rezultate
+anchor_uri=Izravna poveznica na URI
+column_token=Kolumna
+context_token=Kontekst
+contexts_hide=Presavijen kontekst
+contexts_show=% 1 više...
+direct_link_label=Izravna poveznica
+direct_link_title_1=Revalidiraj ovaj dokument na web mjestu validatora
+direct_link_title_2=Povežite s web mjestom ovog validatora
+documentation=Dokumentacija
+documentation_title=Dokumentacija o servisu i software-u iza njega
+donation_program=Donacijski program validatora
+download=Preuzimanje
+download_title=Preuzimanje koda za ovaj servis
+error_label=Greške
+extra_options=Napredne opcije
+feedback=Ocjena
+feedback_title=Pošaljite svoje napomene i izvještaj o greškama na javnoj mailing listi
+file_token=Datoteka\:
+info_label=Info\:
+instruction-by-input=Unesite dokument koji želite provjeriti
+instruction-by-upload=Izaberite dokument koji želite provjeriti
+instruction-by-uri=Unesite URI dokumenta koji želite provjeriti
+legend-by-input=Validiraj po direktnom ulazu
+legend-by-upload=Validiraj po predanom dokumentu
+legend-by-uri=Validiraj po URI
+line_token=Linija\:
+local_file_label=Lokalna datoteka\:
+location=Lokacija
+message_connect_exception=URI koji ste predali je nedostupan. Provjerite ga i probajte ponovo.
+message_document_not_found=Odabrani dokument ne postoji.
+message_empty_direct_input=Morate unijeti datoteku za provjeru.
+message_empty_uploaded_file=Poslana datoteka ja prazna.
+message_empty_uri=Morate unijeti URI za provjeru.
+message_incomplete_language=Prijevod je završen.
+message_input_changed="%1" ne podržava %2 metodu unosa. Unicorn je automatski prilagodio zahtjev, ali rezultati provjere mogu biti netočni.
+message_input_changed_long=Neka HTTP zaglavlja su izgubljena ili izmijenjena. Validator možda ne bude mogao slijediti poveznice sadržane u vašem dokumentu.
+message_invalid_mime_type=Odabrani mime-type (%1) je neispravan.
+message_invalid_url_syntax=Odabrani URI je neispravan\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokalne IP adrese su zabranjene od strane Unicorn konfiguracije. Molimo koristite javne adrese.
+message_mail=Izvještaj je poslan\: %1.
+message_mail_date=Provjera je izvršila %1.
+message_missing_email=E-mail adresa nije određena.
+message_missing_mime_type=Mime-type vašeg dokumenta ej neodređen.
+message_no_observation_done=Nema rezultata za prikaz.
+message_no_referer=Vaš zahtjev nema Referer HTTP header.
+message_no_task=Nijedan zadatak nije odabran. Unicorn je koristio podrazumijevani zadatak\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Morate poslati datoteku.
+message_not_found_mime_type=Mime-type vašeg dokumenta nije moguće provjeriti.
+message_nothing_to_validate=Nijedan dokument nije prijavljen.
+message_observer_connect_exception="%1" je nedostupan.
+message_observer_internal_error="%1" je izvjestio internu grešku. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Zahtjev za "%1" je rezultirao s <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTP greškom</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" nije vratio odziv na vrijeme.
+message_response_invalid_schema="%1" je koristio nepodržani format odziva.
+message_response_validation_error="%1" je vratio neispravan odziv.
+message_ssl_warning=SSL certifikat ovog dokumenta nije validan. Neki validatori ne podržavaju neispravne SSL certifikate, te će objaviti greške.
+message_translation=Pomozite nam <a href\="./translations%2">prevesti Unicorn</a> na vaš izvorni jezik.
+message_unauthorized_access=Odabrani URI zahtjeva autentifikaciju.
+message_unavailable_language=Unicorn nije dostupan na vašem jeziku (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn nije dostupan na traženom jeziku (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Nepoznati host\: %1.
+message_unknown_task=Nepoznati zadatak "%1". Unicorn koristi podrazumijevani zadatak\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-type vašeg dokumenta (%1) je nepodržan za ovaj zadatak
+message_unsupported_protocol=Online servis podržava samo "http\:" i "https\:" URI; "%1\:" URI shema nije podržana
+result_for=Rezultat za %1
+result_for_upload=Rezultat za dokument koji ste predali
+select-a-task=Odaberite zadatak
+simple_options=Opcije
+stack_trace_text=Dogodila se ključna greška. Ispod je stog praćenje od Unicorn-a, molim vas kopirajte i <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">predajte izvještaj o greškama</a> tako da riješimo problem.
+submit=Provjeri
+submit_title=Predajte dokument za validaciju
+submitted_file=Predani dokument
+task_label=Zadatak\:
+test_fail=Ovaj dokument nije prošao test\: %1
+test_ok=Ovaj dokument je prošao test\: %1
+test_undef=Rezultati za test\: % 1
+translations=Prijevodi
+translations_title=Pomozite nam prevesti Unicorn
+unicorn_subtitle=Poboljšajte kvalitetu web-a
+unicorn_title=W3C jedinstveni validator
+uri_label=Adresa\:
+uri_title=Adresa stranice koju validirate
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=po direktnom ulazu
+validate-by-upload=po poslanoj datoteci
+validate-by-uri=po URI
+warning_label=Upozorenja
diff -r 0fcad37c16dd -r ee3341e05187 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/hr.tasklist.properties	Fri Aug 20 11:48:38 2010 +0200
@@ -0,0 +1,47 @@
+#Submitted by Juraj Hilje
+#Fri Aug 20 07:36:45 UTC 2010
+conformance=Provjera opće usklađenosti
+conformance.description=Provodi najviše moguće provjera
+custom=Prilagođena provjera
+custom.description=Imate izbor koje provjere napraviti
+custom.param.usermedium=CSS korisnički medij
+custom.param.warning=CSS razina upozorenja\:
+feed=Feed validator
+feed.description=Provjeri sintaksu Atom ili RSS feed-a
+full-css=Validacija CSS profila
+full-css.description=Provjeri validnost za CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 i CSS 3 profile
+mobileok=MobileOK provjera
+mobileok.description=Provjeri prilagođenost mobilnim uređajima
+param.profile=CSS Profil\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV Profil
+param.profile.css1=CSS Level 1
+param.profile.css2=CSS Level 2
+param.profile.css21=CSS Level 2.1
+param.profile.css3=CSS Level 3
+param.profile.mobile=Mobile
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=TV Profil
+param.tests=Testovi\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Korisnički medij
+param.usermedium.all=Sve
+param.usermedium.aural=Slušni
+param.usermedium.braille=Brailleovo pismo
+param.usermedium.embossed=Isklesan
+param.usermedium.handheld=Ručni
+param.usermedium.presentation=Prezentacija
+param.usermedium.print=Ispis
+param.usermedium.projection=Projekcija
+param.usermedium.screen=Ekran
+param.usermedium.tty=TTY
+param.usermedium.tv=TV
+param.warning=Upozorenja\:
+param.warning.0=Najvažniji
+param.warning.1=Uobičajeni izvještaj
+param.warning.2=Sve
+param.warning.no=Nema upozorenja
Received on Friday, 20 August 2010 09:48:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC