W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Esperanto translation submitted by Keith Bowes

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Thu, 19 Aug 2010 12:49:22 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Om4Yc-0004sL-L2@blinky.w3.org>
changeset:  1466:071336d43877
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Thu Aug 19 14:49:13 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/eo.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties
description:
Esperanto translation submitted by Keith Bowes


diff -r 15aeecb316cb -r 071336d43877 WebContent/WEB-INF/languages/eo.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/eo.properties	Mon Aug 16 14:16:54 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/eo.properties	Thu Aug 19 14:49:13 2010 +0200
@@ -1,46 +1,91 @@
-#Submitted by Felipe Castro <fefcas@yahoo.com.br>
-#Sat Aug 07 00:04:58 UTC 2010
-anchor_message=Rekta ligo al tiu mesago
-anchor_observation=Rekta ligo al tiuj rezultoj
-anchor_uri=Rekta ligo al tiu URI
-column_token=Kolumno
-context_token=kunteksto
-contexts_show=%1 plia ...
-direct_link_label=Rekta ligo
-documentation=Dokumentado
-download=Elsutu
-download_title=Elsutu la fontokodon de tiu servo
-error_label=Eraroj
-extra_options=Altnivelaj opcioj
-feedback=Prijuĝaj rimarkoj
-file_token=Dosiero\:
-info_label=Informo
-instruction-by-input=Enmetu la tekston de la dokumento, kiun vi volas kontroli
-instruction-by-upload=Elektu la dokumenton, kiun vi volas kontroli
-instruction-by-uri=Enmetu la URI (retadreson) de dokumento, kiun vi volas kontroli
-line_token=Linio\:
-local_file_label=Loka dosiero\:
-location=Loko
-message_connect_exception=La URI, kiun vi donis, sajnas esti neatingebla. Kontrolu kaj reprovu.
-message_document_not_found=La indikita dokumento ne ekzistas.
-message_empty_direct_input=Vi devas enmeti dokumenton por kontroli.
-message_empty_uploaded_file=La alsutita dokumento estas malplena.
-message_empty_uri=Vi devas doni adreson (URI) por kontroli.
-message_incomplete_language=La traduko estas nekompleta. ${message_translation}
-message_invalid_mime_type=La indikita MIME-tipo (%1) estas nevalida.
-message_invalid_url_syntax=La indikita URI estas nevalida\: "%1".
-message_local_address_provided=Lokaj IP-adresoj estas malpermesitaj per la konfiguro de Unicorn. Bonvolu uzu publikan adreson.
-message_mail=La raporto estas sendata al\: %1.
-message_missing_email=Vi ne indikis retpostadreson.
-message_missing_mime_type=Via dokumento ne indikis MIME-tipon.
-message_no_observation_done=Ne estas rezulto montrebla.
-message_no_referer=Via demando ne enhavis HTTP-kapon "Referer".
-message_no_uploaded_file=Vi devas alŝuti dosieron.
-result_for=Rezultoj por %1
-translations_title=Helpu nin traduki Unicorn
-uri_label=Adreso\:
-uri_title=Adreso de pago kontrolenda
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Per Rekta Enigo
-validate-by-upload=Per Dosier-Alŝuto
-validate-by-uri=Per URI
+#Submitted by Keith Bowes
+#Wed Aug 18 20:58:36 UTC 2010
+anchor_message=Rekta ligilo al tiu mesaĝo
+anchor_observation=Rekta ligo al tiuj rezultoj
+anchor_uri=Rekta ligo al tiu URI
+column_token=Kolumno
+context_token=kunteksto
+contexts_hide=Kaŝi kuntekstojn
+contexts_show=%1 plia ...
+direct_link_label=Rekta ligo
+direct_link_title_1=Revalidigi tiun dokumenton per la validigila TTT-ejo
+direct_link_title_2=Alligi al la validigila TTT-ejo
+documentation=Dokumentado
+documentation_title=Dokumentaro pri ĉi tiu servo kaj la programaro antaŭ ĝi
+donation_program=Programo pri la monhelpado de la validigiloj
+download=Elŝuti
+download_title=Elŝutu la fontokodon de tiu servo
+error_label=Eraroj
+extra_options=Altnivelaj opcioj
+feedback=Prijuĝaj rimarkoj
+feedback_title=Sendu al ni viajn pensojn kaj erarraportojn per la publika dissendolisto pri disvolvado
+file_token=Dosiero\:
+info_label=Informoj
+instruction-by-input=Enmetu la tekston de la dokumento, kiun vi volas kontroli
+instruction-by-upload=Elektu la dokumenton, kiun vi volas kontroli
+instruction-by-uri=Enmetu la URI (retadreson) de dokumento, kiun vi volas kontroli
+legend-by-input=Validigi per senpera enmeto
+legend-by-upload=Validigi per dosiera alŝuto
+legend-by-uri=Validigi per URI
+line_token=Linio\:
+local_file_label=Loka dosiero\:
+location=Loko
+message_connect_exception=La URI, kiun vi donis, ŝajnas esti neatingebla. Kontrolu kaj reprovu.
+message_document_not_found=La indikita dokumento ne ekzistas.
+message_empty_direct_input=Vi devas enmeti dokumenton por kontroli.
+message_empty_uploaded_file=La alŝutita dokumento estas malplena.
+message_empty_uri=Vi devas doni adreson (URI) por kontroli.
+message_incomplete_language=La traduko estas nekompleta. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" ne komprenas la enmetmetodon %2. Unicorn aŭtomate adaptis la peton, sed la kontroloj eble malĝustos.
+message_input_changed_long=Iuj HTTP-ĉapoj eble perdiĝis aŭ ŝanĝiĝis kaj iuj ligiloj en via dokumento eble estas nesekveblaj.
+message_invalid_mime_type=La indikita MIME-tipo (%1) estas nevalida.
+message_invalid_url_syntax=La indikita URI estas nevalida\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokaj IP-adresoj estas malpermesitaj per la konfiguro de Unicorn. Bonvolu uzu publikan adreson.
+message_mail=La raporto estas sendata al\: %1.
+message_mail_date=Kontrolo plenumigita je la %1.
+message_missing_email=Vi ne indikis retpoŝtadreson.
+message_missing_mime_type=Via dokumento ne indikis MIME-tipon.
+message_no_observation_done=Ne estas rezulto montrebla.
+message_no_referer=Via demando ne enhavis HTTP-kapon "Referer".
+message_no_task=Ne tasko donita. Unicorn uzis sian defaŭltan taskon\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Vi devas alŝuti dosieron.
+message_not_found_mime_type=La enhavtipo de via dokumento ne povis esti divenita.
+message_nothing_to_validate=Neniu dokumento estis sendita.
+message_observer_connect_exception="%1" estas neatingebla.
+message_observer_internal_error="%1" raportis internan eraron. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=La peto al "%1" estigis <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-eraron 404</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" ne akurate transdonis respondon.
+message_response_invalid_schema="%1" uzis respondan formaton nekonaton.
+message_response_validation_error="%1" transdonis respondon nevalidan.
+message_ssl_warning=La SSL-atestilo de tiu dokumento ne estas valida. Notu, ke iuj validigiloj eble ne akceptos nevalidan SSL-atestilojn kaj raportos erarojn.
+message_translation=Helpu la <a href\="./translations%2">tradukadon de Unicorn</a> en vian denaskan lingvon.
+message_unauthorized_access=La donita URI necesigas aŭtentokontrtolon.
+message_unavailable_language=Unicorn ne haveblas en via preferata lingvo(%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn ne haveblas en la lingvo, kiun vi petis (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Nekonata gastiganto\: %1.
+message_unknown_task=Nekonata tasko "%1". Unicorn uzis la defaŭltan taskon\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=La tasko ne komprenas la enhavtipon de via dokumento (%1).
+message_unsupported_protocol=La reta servo ne komprenos la protokolojn "http" kaj "https". Ĝi ne komprenas la protokolon %1.
+result_for=Rezultoj por %1
+result_for_upload=Rezulto por la dokumento, kiun vi sendis
+select-a-task=Elekti taskon
+simple_options=Agordaĵoj
+stack_trace_text=Gravega eraro okazis. Sube estas stakspuro el Unicorn. Bonvulu kopii ĝin kaj <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">sendi erarraporton</a> por helpi, ke ni solvi la problemon.
+submit=Kontroli
+submit_title=Sendi dosieron por validigado
+submitted_file=Sendita dokumento
+task_label=Tasko
+test_fail=La dokumento ne ĝuste plenumis la teston\: %1
+test_ok=La dokumento ĝuste plenumis la teston\: %1
+test_undef=Rezultoj por la testo\: %1
+translations=Tradukoj
+translations_title=Helpu nian tradukadon de Unicorn
+unicorn_subtitle=Plibonigu la bonkvalitecon de la TTT
+unicorn_title=Unicorn (Unukornulo), la unuigita validigilo de W3C
+uri_label=Adreso\:
+uri_title=Adreso de pago kontrolenda
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Per Rekta Enigo
+validate-by-upload=Per Dosier-Alŝuto
+validate-by-uri=Per URI
+warning_label=Avortoj
diff -r 15aeecb316cb -r 071336d43877 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties	Mon Aug 16 14:16:54 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/eo.tasklist.properties	Thu Aug 19 14:49:13 2010 +0200
@@ -1,24 +1,47 @@
-#Submitted by Felipe Castro <fefcas@yahoo.com.br>
-#Sat Aug 07 00:04:58 UTC 2010
-param.profile.css1=CSS Nivelo 1
-param.profile.css2=CSS Nivelo 2
-param.profile.css21=CSS Nivelo 2.1
-param.profile.css3=CSS Nivelo 3
-param.profile.svg=SVG
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.usermedium.all=Ĉiuj (all)
-param.usermedium.aural=Aŭda (aural)
-param.usermedium.braille=Brajlo (braille)
-param.usermedium.presentation=Prezentaĵo (presentation)
-param.usermedium.print=Presaĵo (print)
-param.usermedium.projection=Projekcio (projection)
-param.usermedium.screen=Ekrano (screen)
-param.usermedium.tty=Konzolo (tty)
-param.usermedium.tv=TV (tv)
-param.warning=Avertoj\:
-param.warning.0=Plej grava
-param.warning.1=Normala raporto\:
-param.warning.2=ĉiuj
-param.warning.no=Neniu averto
+#Submitted by Keith Bowes
+#Wed Aug 18 20:58:36 UTC 2010
+conformance=Kontrolo de ĝenerala kongrueco
+conformance.description=Plenumigas la plej eblan kvanton de kontroloj.
+custom=Propgra tasko
+custom.description=Permesas, ke vi elektu la kontrolojn, kiujn ĝi plenumos
+custom.param.usermedium=CSS-medio\:
+custom.param.warning=CSS-averta nivelo\:
+feed=Validigilo de fluoj
+feed.description=Kontrolos la sintakson de fluoj Atom aŭ RSS
+full-css=Validigado de CSS-profilo
+full-css.description=Kontrolas la validecon de niveloj 1, 2, 2.1 kaj 3 de CSS
+mobileok=Kontrolilo MobileOK
+mobileok.description=Kontrolas poŝtelefonan afablecon
+param.profile=CSS-profilo
+param.profile.atsc-tv=Televida normo ATSC
+param.profile.css1=CSS Nivelo 1
+param.profile.css2=CSS Nivelo 2
+param.profile.css21=CSS Nivelo 2.1
+param.profile.css3=CSS Nivelo 3
+param.profile.mobile=Poŝtelefona
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG-baza
+param.profile.svgtiny=SVG-malgrandega
+param.profile.tv=Televidilo
+param.tests=Provoj
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=MobileOK
+param.usermedium=Uzanta media
+param.usermedium.all=Ĉiuj (all)
+param.usermedium.aural=Aŭda (aural)
+param.usermedium.braille=Brajlo (braille)
+param.usermedium.embossed=Cizelita (embossed)
+param.usermedium.handheld=Enmana aparato (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentaĵo (presentation)
+param.usermedium.print=Presaĵo (print)
+param.usermedium.projection=Projekcio (projection)
+param.usermedium.screen=Ekrano (screen)
+param.usermedium.tty=Konzolo (tty)
+param.usermedium.tv=Televidilo (tv)
+param.warning=Avertoj\:
+param.warning.0=Plej grava
+param.warning.1=Normala raporto\:
+param.warning.2=ĉiuj
+param.warning.no=Neniu averto
Received on Thursday, 19 August 2010 12:49:24 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC