W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Polish translation submitted by Tavaro

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Thu, 12 Aug 2010 12:52:37 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OjXGv-0006V1-S2@blinky.w3.org>
changeset:  1461:27e8390cafe6
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Thu Aug 12 14:51:31 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties
description:
Polish translation submitted by Tavaro


diff -r 809dfb4aa364 -r 27e8390cafe6 WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Thu Aug 12 14:50:36 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Thu Aug 12 14:51:31 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Marta Gryszko <lexy82@gmail.com>
-#Fri Jul 30 12:01:09 UTC 2010
+#Submitted by Tavaro
+#Thu Aug 12 01:38:21 UTC 2010
 anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
 anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
 anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
@@ -12,7 +12,7 @@
 direct_link_title_2=Odnośnik do strony walidacji
 documentation=Dokumentacja
 documentation_title=Dokumentacja tej usługi oraz oprogramowania, z którego korzysta
-donation_program=Dotacja dla systemu walidacji W3C
+donation_program=Darowizna dla systemu walidacji W3C
 download=Pobierz
 download_title=Pobierz kod źródłowy tej usługi
 error_label=Błędy
@@ -57,7 +57,7 @@
 message_observer_read_timeout="%1" nie odpowiedział przed upływem wyznaczonego czasu.
 message_response_invalid_schema="%1" zwrócił odpowiedź w nieobsługiwanym formacie.
 message_response_validation_error="%1" zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
-message_ssl_warning=Certyfikat SSL dla podanego dokumentu stracił ważność. Niektóre z walidatorów mogą nie obsługiwać dokumenty których certyfikat SSL stracił ważność.
+message_ssl_warning=Certyfikat SSL tego dokumentu jest nieprawidłowy. Niektóre z walidatorów mogą niepoprawnie obsługiwać błędne certyfikaty i będą wyświetlać błędy.
 message_translation=Pomóż nam <a href\="./translations%2">przetłumaczyć Unicorna</a> na Twój język macierzysty.
 message_unauthorized_access=Wprowadzony adres URI wymaga uwierzytelnienia.
 message_unavailable_language=Unicorn nie jest dostępny w preferowanym przez Ciebie języku (%1). ${message_translation}
@@ -80,7 +80,7 @@
 test_undef=Wyniki testu\: %1
 translations=Tłumaczenia
 translations_title=Pomóż nam w tłumaczeniu Unicorna
-unicorn_subtitle=Popraw jakość sieci
+unicorn_subtitle=Popraw jakość Sieci
 unicorn_title=Ujednolicony walidator W3C
 uri_label=Adres\:
 uri_title=Adres strony do walidacji
diff -r 809dfb4aa364 -r 27e8390cafe6 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Thu Aug 12 14:50:36 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Thu Aug 12 14:51:31 2010 +0200
@@ -1,34 +1,36 @@
-#Submitted by mYs <mys@niepodam.pl>
-#Thu Jul 29 14:26:33 UTC 2010
-conformance=Sprawdź zgodność
-conformance.description=Sprawdza wszystko co jest możliwe do wykonania.
+#Submitted by Tavaro
+#Thu Aug 12 01:38:21 UTC 2010
+cacheability=Tester wydajności pamięci podręcznej
+conformance=Standardowy zestaw testów
+conformance.description=Przeprowadza wszystkie możliwe testy.
 custom=Konfiguracja zadania
 custom.description=Pozwala na wykonanie tylko wybranych zadań
-custom.param.usermedium=Medium CSS
+custom.param.usermedium=Medium CSS\:
 custom.param.warning=Poziom błędów CSS\:
-feed=Walidacja kanałów 
-feed.description=Sprawdza poprawność składni dla kanałów Atom i RSS
+feed=Walidacja kanałów
+feed.description=Sprawdza poprawność składni kanałów Atom i RSS
 full-css=Walidacja profilu CSS
 full-css.description=Wybierz wersję kodu CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 bądź CSS 3
-mobileok=Sprzawdź dla urządzeń mobilnych
-mobileok.description=Sprawdza dostępność na urządzenia mobilne
+mobileok=Dostępność dla urządzeń mobilnych
+mobileok.description=Sprawdza zasób pod kątem obsługi przez urządzenia mobilne
 param.profile=Profil CSS \:
 param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
-param.profile.css1=CSS Wersja 1
-param.profile.css2=CSS Wersja 2
-param.profile.css21=CSS Wersja 2.1
-param.profile.css3=CSS Wersja 3
+param.profile.css1=CS - poziom 1
+param.profile.css2=CSS - poziom 2
+param.profile.css21=CSS - poziom 2.1
+param.profile.css3=CSS - poziom 3
 param.profile.mobile=Mobilny
 param.profile.svg=SVG
 param.profile.svgbasic=SVG Basic
 param.profile.svgtiny=SVG Tiny
 param.profile.tv=TV Profile
 param.tests=Testuj\:
-param.tests.appc-checker=XHTML - Appendix C
+param.tests.appc-checker=XHTML - Dodatek C
 param.tests.css-validator=CSS
 param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.http=Nagłówki HTTP
 param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Urządzenia mobilne OK
+param.tests.mobileok=Urządzenia mobilne
 param.usermedium=Nośnik\:
 param.usermedium.all=Sprawdź wszystkie (all)
 param.usermedium.aural=Dźwiękowe (aural)
@@ -43,7 +45,7 @@
 param.usermedium.tv=TV (tv)
 param.warning=Ostrzeżenia\:
 param.warning.0=Najistotniejsze
-param.warning.1=Raport Standardowy
+param.warning.1=Raport standardowy
 param.warning.2=Wszystkie
 param.warning.no=Bez ostrzeżeń
 test=Zadanie testujące
Received on Thursday, 12 August 2010 12:52:39 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC