W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Estonian translation submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 09 Aug 2010 16:13:37 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OiUyn-0007zK-HX@blinky.w3.org>
changeset:  1447:7c5e71a2aef1
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Mon Aug 09 18:12:49 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
description:
Estonian translation submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>


diff -r 3577b741919b -r 7c5e71a2aef1 WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Mon Aug 09 14:30:08 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Mon Aug 09 18:12:49 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 #Submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>
-#Mon Aug 02 17:21:22 UTC 2010
+#Mon Aug 09 13:47:29 UTC 2010
 anchor_message=Otseviide sellele teatele
 anchor_observation=Otseviide nendele tulemustele
 anchor_uri=Otseviide sellele URI-le
@@ -36,6 +36,12 @@
 message_empty_uploaded_file=Üleslaetud fail on tühi.
 message_empty_uri=Sa pead sisestama URI, mida kontrollida.
 message_incomplete_language=See tõlge pole täielik. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" ei toeta %2 sisendmeetodit. Unicorn muutis automaatselt päringut, aga see kontrollija tulemus võib olla ebatäpne.
+message_input_changed_long=Mõned HTTP päised võivad olla kadunud või muudetud ja kontrollija ei pruugi olla suuteline järgimaks sinu dokumendis olevaid viiteid.
+message_invalid_mime_type=Valitud MIME-tüüp (%1) on vale.
+message_invalid_url_syntax=Valitud URI on vale\: "%1".
+message_local_address_provided=Kohalikud IP aadressid on Unicorn-i seadetes keelatud. Palun kasuta avalikku aadressi
+message_mail=Aruanne saadeti\: %1.
 message_mail_date=Kontroll käivitas %1.
 message_missing_email=Ühtegi e-postiaadressi pole määratud.
 message_missing_mime_type=Sinu dokumendi MIME-tüüp pole määratud.
Received on Monday, 9 August 2010 16:13:39 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC