W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

(wrong string) älimäki <risto.valimaki@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 09 Aug 2010 12:30:16 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OiRUe-0007d8-Fv@blinky.w3.org>
changeset:  1446:3577b741919b
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Mon Aug 09 14:30:08 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
description:
Finnish translation submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>


diff -r e7f3d4f2b5d0 -r 3577b741919b WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Mon Aug 09 11:39:23 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Mon Aug 09 14:30:08 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 #Submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>
-#Sun Aug 08 20:15:58 UTC 2010
+#Mon Aug 09 12:28:00 UTC 2010
 anchor_message=Suora linkki tähän viestiin
 anchor_observation=Suora linkki näihin tuloksiin
 anchor_uri=Suora linkki tähän URI-osoitteeseen
@@ -36,7 +36,7 @@
 message_empty_uploaded_file=Lataamasi tiedosto on tyhjä.
 message_empty_uri=Anna URL-osoite.
 message_incomplete_language=Tämä käännös on puutteellinen. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" ei tue syötemenetelmää %2. Unicorn muokkasi pyyntöä automaattisesti, mutta tämän tarkistuksen tulokset voivat olla epätarkkoja. but this checker results may be inaccurate.
+message_input_changed="%1" ei tue syötemenetelmää %2. Unicorn muokkasi pyyntöä automaattisesti, mutta tämän tarkistuksen tulokset voivat olla epätarkkoja.
 message_input_changed_long=Osa HTTP-otsikkotiedoista on saattanut hävitä tai muuttua, eikä tarkistaja välttämättä kykene seuraamaan kaikkia asiakirjasi linkkejä.
 message_invalid_mime_type=Annettu mime-tyyppi (%1) on virheellinen.
 message_invalid_url_syntax=Annettu URL-osoite on virheellinen\: "%1".
@@ -70,7 +70,7 @@
 result_for_upload=Tulokset lataamallesi tiedostolle
 select-a-task=Valitse tehtävä
 simple_options=Asetukset
-stack_trace_text=Kriittinen virhe\! Alla on Unicornin tuottama pinonjäljitys. Ole hyvä, kopioi se ja 
+stack_trace_text=Kriittinen virhe\! Alla on Unicornin tuottama pinonjäljitys. Ole hyvä, kopioi se ja <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">lähetä bugiraportti</a>, jotta voisimme korjata ongelman.
 submit=Validoi
 submit_title=Lähetä tiedosto validointia varten
 submitted_file=Lähetetty tiedosto
diff -r e7f3d4f2b5d0 -r 3577b741919b WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Mon Aug 09 11:39:23 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Mon Aug 09 14:30:08 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 #Submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>
-#Sun Aug 08 20:15:58 UTC 2010
+#Mon Aug 09 12:28:00 UTC 2010
 conformance=Yleinen vaatimustenmukaisuustesti
 conformance.description=Suorittaa niin monta testiä kuin mahdollista.
 custom=Mukautettu testi
@@ -13,14 +13,17 @@
 mobileok=Mobiilitesti
 mobileok.description=Tarkistaa mobiiliyhteensopivuuden
 param.profile=CSS-profiili\:
-param.profile.css1=CSS Level 1
-param.profile.css2=CSS Level 2
-param.profile.css21=CSS Level 2.1
-param.profile.css3=CSS Level 3
+param.profile.atsc-tv=ATCS TV-profiili
+param.profile.css1=CSS taso 1
+param.profile.css2=CSS taso 2
+param.profile.css21=CSS taso 2.1
+param.profile.css3=CSS taso 3
 param.profile.mobile=Mobiili
 param.profile.svg=SVG
 param.profile.svgbasic=SVG Basic
 param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=TV-profiili
+param.tests=Testit\:
 param.tests.appc-checker=XHTML - Appendix C
 param.tests.css-validator=CSS
 param.tests.feed=RSS/Atom
Received on Monday, 9 August 2010 12:30:17 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC