W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

(wrong string) älimäki <risto.valimaki@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 09 Aug 2010 09:41:19 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OiOr9-0007Ld-EJ@blinky.w3.org>
changeset:  1443:cbc9a50e9a79
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Mon Aug 09 11:30:23 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
description:
Finnish translation submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>


diff -r 0c5648e9852a -r cbc9a50e9a79 WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Sat Aug 07 14:13:48 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Mon Aug 09 11:30:23 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 #Submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>
-#Fri Aug 06 11:48:33 UTC 2010
+#Sun Aug 08 20:15:58 UTC 2010
 anchor_message=Suora linkki tähän viestiin
 anchor_observation=Suora linkki näihin tuloksiin
 anchor_uri=Suora linkki tähän URI-osoitteeseen
@@ -12,6 +12,7 @@
 direct_link_title_2=Linkki tämän validaattorin nettisivuun
 documentation=Tietoja
 documentation_title=Tietoja tästä palvelusta ja ohjelmista
+donation_program=Validaattorin tukiohjelma
 download=Lataa
 download_title=Lataa tämän palvelun lähde
 error_label=Virheitä
@@ -35,10 +36,41 @@
 message_empty_uploaded_file=Lataamasi tiedosto on tyhjä.
 message_empty_uri=Anna URL-osoite.
 message_incomplete_language=Tämä käännös on puutteellinen. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" ei tue syötemenetelmää %2. Unicorn muokkasi pyyntöä automaattisesti, mutta tämän tarkistuksen tulokset voivat olla epätarkkoja. but this checker results may be inaccurate.
+message_input_changed_long=Osa HTTP-otsikkotiedoista on saattanut hävitä tai muuttua, eikä tarkistaja välttämättä kykene seuraamaan kaikkia asiakirjasi linkkejä.
+message_invalid_mime_type=Annettu mime-tyyppi (%1) on virheellinen.
+message_invalid_url_syntax=Annettu URL-osoite on virheellinen\: "%1".
+message_local_address_provided=Paikalliset IP-osoitteet on estetty Unicornin asetuksissa. Ole hyvä ja käytä julkista osoitetta.
+message_mail=Raporttia lähetetään osoitteeseen %1
+message_mail_date=Tarkistus tehty\: %1
+message_missing_email=Sähköpostiosoitetta ei ole määritelty.
+message_missing_mime_type=Asiakirjasi mime-tyyppiä ei ole määritelty.
+message_no_observation_done=Ei näytettäviä tuloksia.
+message_no_referer=Pyyntösi ei sisällä viittaajan HTTP-otsikkotietoja.
+message_no_task=Tehtävää ei määritelty. Unicorn käytti vakiotehtävää\: "%1"
+message_no_uploaded_file=Sinun täytyy lähettää tiedosto.
+message_not_found_mime_type=Asiakirjasti mime-tyyppiä ei saatu selville.
+message_nothing_to_validate=Asiakirjaa ei ole lähetetty.
+message_observer_connect_exception="%1" on saavuttamattomissa.
+message_observer_internal_error="%1" ilmoitti sisäisestä virheestä. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Pyyntö osoitteeseen "%1" tuotti HTTP-virheen <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Sivua ei löytynyt)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" ei vastannut ajoissa.
+message_response_invalid_schema="%1" käytti epäyhteensopivaa palautusmuotoa.
+message_response_validation_error="%1" palautti virheellisen vastauksen.
+message_ssl_warning=Tämän asiakirjan SSL-sertifikaatti ei ole kelvollinen. Ota huomioon, että osa validaattoreista ei ehkä tue virheellisiä SSL-sertifikaatteja ja saattavat antaa virheilmoituksia.
+message_translation=Auta <a href\="./translations%2">suomentamaan Unicorn</a>.
+message_unauthorized_access=Annettu URL-osoite vaatii kirjautumisen.
+message_unavailable_language=Unicorn ei ole saatavilla haluamallasi kielellä (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn ei ole saatavilla haluamallasi kielellä (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Tuntematon isäntä\: %1.
+message_unknown_task=Tuntematon tehtävä "%1". Unicon käytti oletustehtävää\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Asiakirjasi mime-tyyppi (%1) ei ole tämän tehtävän kanssa yhteensopiva.
+message_unsupported_protocol=Verkkopalvelu tukee ainoastaan "http\:"- ja "https\:"-osoitteita; "%1\:" Osoitteen muotoa ei tueta.
 result_for=Tulokset kohteelle %1
 result_for_upload=Tulokset lataamallesi tiedostolle
 select-a-task=Valitse tehtävä
 simple_options=Asetukset
+stack_trace_text=Kriittinen virhe\! Alla on Unicornin tuottama pinonjäljitys. Ole hyvä, kopioi se ja 
 submit=Validoi
 submit_title=Lähetä tiedosto validointia varten
 submitted_file=Lähetetty tiedosto
diff -r 0c5648e9852a -r cbc9a50e9a79 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Sat Aug 07 14:13:48 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Mon Aug 09 11:30:23 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 #Submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>
-#Fri Aug 06 11:48:33 UTC 2010
+#Sun Aug 08 20:15:58 UTC 2010
 conformance=Yleinen vaatimustenmukaisuustesti
 conformance.description=Suorittaa niin monta testiä kuin mahdollista.
 custom=Mukautettu testi
@@ -8,9 +8,36 @@
 custom.param.warning=CSS-varoitustaso\:
 feed=Syötevalidaattori
 feed.description=Tarkistaa Atom- ja RSS-syötteiden kieliasun
+full-css=CSS 1-3 -validointi
+full-css.description=Tarkistaa oikeellisuuden CSS 1, 2, 2.1 ja 3 -profiileihin nähden.
 mobileok=Mobiilitesti
 mobileok.description=Tarkistaa mobiiliyhteensopivuuden
+param.profile=CSS-profiili\:
+param.profile.css1=CSS Level 1
+param.profile.css2=CSS Level 2
+param.profile.css21=CSS Level 2.1
+param.profile.css3=CSS Level 3
 param.profile.mobile=Mobiili
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.tests.appc-checker=XHTML - Appendix C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Media\:
+param.usermedium.all=Kaikki (all)
+param.usermedium.aural=Ruudunlukija (aural)
+param.usermedium.braille=Braille-laite (braille)
+param.usermedium.embossed=Braille-tulostus (embossed)
+param.usermedium.handheld=Mobiililaite (handheld)
+param.usermedium.presentation=Esitys (presentation)
+param.usermedium.print=Tulostus (print)
+param.usermedium.projection=Projektori (projection)
+param.usermedium.screen=Näyttö (screen)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
 param.warning=Varoitukset\:
 param.warning.0=Kaikkein tärkeimmät
 param.warning.1=Normaali raportointi
Received on Monday, 9 August 2010 09:41:20 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC