W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Submitter: Petr Tomasek <petomasek@csas.cz>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 06 Aug 2010 18:29:49 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OhRfx-0000xi-Ka@blinky.w3.org>
changeset:  1436:f91bc6fb3793
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Fri Aug 06 14:23:30 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
description:
Submitter: Petr Tomasek <petomasek@csas.cz>


diff -r 8aecdb5fb963 -r f91bc6fb3793 WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Fri Aug 06 12:05:54 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Fri Aug 06 14:23:30 2010 -0400
@@ -1,10 +1,11 @@
 #Submitted by Petr Tomasek <petomasek@csas.cz>
-#Fri Aug 06 16:02:19 UTC 2010
+#Fri Aug 06 16:44:00 UTC 2010
 anchor_message=Přímý odkaz k této zprávě
 anchor_observation=Přímý odkaz k těmto výsledkům
 anchor_uri=Přímý odkaz k této URI adrese
 column_token=Sloupec\:
 context_token=Kontext\:
+contexts_hide=Skrýt kontexty
 contexts_show=%1 navíc...
 direct_link_label=Přímý odkaz
 direct_link_title_1=Překontrolovat tento dokument na stránkách validátoru
@@ -17,6 +18,7 @@
 error_label=Chyby
 extra_options=Rozšířené možnosti
 feedback=Feedback
+feedback_title=Vaše nápady a objevené chyby zasílejte na veřejné fórum pro vývojáře
 file_token=Soubor\:
 info_label=Info
 instruction-by-input=Vložte dokument ke kontrole
@@ -34,6 +36,7 @@
 message_empty_uploaded_file=Nahraný soubor je prázdný.
 message_empty_uri=Pro kontrolu musíte vložit URI
 message_incomplete_language=Překlad je nekompletní. ${message_translation}
+message_invalid_mime_type=Nevhodný mime-type (%1).
 message_invalid_url_syntax=Zadaná URI je neplatná\: "%1".
 message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicorn-u. Prosím, použijte veřejnou adresu.
 message_mail=Zpráva se odesílá na\: %1.
Received on Friday, 6 August 2010 18:29:51 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC