W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: + esperanto :)

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 06 Aug 2010 18:29:49 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OhRfx-0000xr-Ns@blinky.w3.org>
changeset:  1437:3a1e8664dee4
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Fri Aug 06 14:29:17 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/eo.properties
description:
+ esperanto :)


diff -r f91bc6fb3793 -r 3a1e8664dee4 WebContent/WEB-INF/languages/eo.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/eo.properties	Fri Aug 06 14:29:17 2010 -0400
@@ -0,0 +1,36 @@
+#Submitted by Pa\u016Dlo Ebermann <Paul.Ebermann@esperanto.de>
+#Fri Aug 06 18:12:53 UTC 2010
+anchor_message=Rekta ligo al tiu mesago
+anchor_observation=Rekta ligo al tiuj rezultoj
+anchor_uri=Rekta ligo al tiu URI
+column_token=Kolumno
+contexts_show=%1 plia ...
+direct_link_label=Rekta ligo
+download=Elsutu
+download_title=Elsutu la fontokodon de tiu servo
+error_label=Eraroj
+file_token=Dosiero\:
+info_label=Informo
+instruction-by-input=Enmetu la tekston de la dokumento, kiun vi volas kontroli
+instruction-by-upload=Elektu la dokumenton, kiun vi volas kontroli
+instruction-by-uri=Enmetu la URI (retadreson) de dokumento, kiun vi volas kontroli
+line_token=Linio\:
+local_file_label=Loka dosiero\:
+location=Loko
+message_connect_exception=La URI, kiun vi donis, sajnas esti neatingebla. Kontrolu kaj reprovu.
+message_document_not_found=La indikita dokumento ne ekzistas.
+message_empty_direct_input=Vi devas enmeti dokumenton por kontroli.
+message_empty_uploaded_file=La alsutita dokumento estas malplena.
+message_empty_uri=Vi devas doni adreson (URI) por kontroli.
+message_incomplete_language=La traduko estas nekompleta. ${message_translation}
+message_invalid_mime_type=La indikita MIME-tipo (%1) estas nevalida.
+message_invalid_url_syntax=La indikita URI estas nevalida\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokaj IP-adresoj estas malpermesitaj per la konfiguro de Unicorn. Bonvolu uzu publikan adreson.
+message_mail=La raporto estas sendata al\: %1.
+message_missing_email=Vi ne indikis retpostadreson.
+message_missing_mime_type=Via dokumento ne indikis MIME-tipon.
+message_no_observation_done=Ne estas rezulto montrebla.
+message_no_referer=Via demando ne enhavis HTTP-kapon "Referer".
+uri_label=Adreso\:
+uri_title=Adreso de pago kontrolenda
+uri_token=URI\:
Received on Friday, 6 August 2010 18:29:50 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC