W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Czech translation by Petr Tomasek <petomasek@csas.cz>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 06 Aug 2010 16:03:32 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OhPOO-0000hO-A0@blinky.w3.org>
changeset:  1434:a96a0f85ce31
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Fri Aug 06 18:03:22 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
description:
Czech translation by Petr Tomasek <petomasek@csas.cz>


diff -r 9913adc7504e -r a96a0f85ce31 WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Fri Aug 06 11:54:16 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Fri Aug 06 18:03:22 2010 +0200
@@ -1,66 +1,69 @@
-#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
-#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
-anchor_message=Přímý odkaz k této zprávě
-anchor_observation=Přímý odkaz k těmto výsledkům
-anchor_uri=Přímý odkaz k této URI adrese
-column_token=Sloupec\:
-context_token=Kontext\:
-direct_link_label=Přímý odkaz
-direct_link_title_1=Překontrolovat tento dokument na stránkách validátoru
-direct_link_title_2=Odkaz na stránku tohoto validátoru
-documentation=Dokumentace
-documentation_title=Dokumentace k této službě a jejímu software
-donation_program=Dotační Program Validátoru
-download=Stažení
-download_title=Stáhnout zdroj této služby
-error_label=Chyby
-extra_options=Rozšířené možnosti
-feedback=Feedback
-file_token=Soubor\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Vložte dokument ke kontrole
-instruction-by-upload=Zvolte dokument ke kontrole
-instruction-by-uri=Vložte URI dokumentu ke kontrole
-legend-by-input=Zkontrolovat z přímého vstupu
-legend-by-upload=Zkontrolovat z nahraného souboru
-legend-by-uri=Zkontrolovat z URI
-line_token=Řádek\:
-local_file_label=Místní soubor\:
-location=Lokace
-message_connect_exception=Zadaná URI je zřejmě nedostupná. Ověřte URI a zkuste to znovu.
-message_document_not_found=Specifikovaný dokument neexistuje.
-message_empty_direct_input=Ke kontrole musíte zadat dokument.
-message_empty_uploaded_file=Nahraný soubor je prázdný.
-message_empty_uri=Pro kontrolu musíte vložit URI
-message_incomplete_language=Překlad je nekompletní. ${message_translation}
-message_invalid_url_syntax=Zadaná URI je neplatná\: "%1".
-message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicorn-u. Prosím, použijte veřejnou adresu.
-message_mail=Zpráva se odesílá na\: %1.
-message_missing_email=E-mailová adresa nespecifikována.
-message_no_observation_done=Žádný výsledek k zobrazení.
-message_no_referer=Váš požadavek nemá HTTP hlavičku Odesilatele.
-message_no_task=Úloha nespecifikována. Unicorn použil výchozí úlohu\: %1.
-message_no_uploaded_file=Musíte nahrát soubor
-message_nothing_to_validate=Dokument nezaslán.
-message_observer_connect_exception="%1" je nedostupný.
-result_for=Výsledky pro %1
-result_for_upload=Výsledku vámi vloženého dokumentu
-select-a-task=Zvolte úlohu
-simple_options=Možnosti
-submit=Ověřit
-submit_title=Zašlete soubor k ověření
-submitted_file=Zaslaný dokument\:
-task_label=Úloha\:
-test_fail=Tento dokument NEPROŠEL testem\: %1
-test_ok=Tento dokument PROŠEL testem\: %1
-test_undef=Výsledky testu\: %1
-translations=Překlady
-translations_title=Pomozte nám přeložit Unicorn
-unicorn_subtitle=Zlepšete kvalitu sítě
-unicorn_title=Unifikovaný Validátor W3C
-uri_label=Adresa\:
-uri_title=Adresa stránky ke kontrole\:
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Pomocí Přímého Vstupu
-validate-by-uri=Pomocí URI
-warning_label=Varování
+#Submitted by Petr Tomasek <petomasek@csas.cz>
+#Fri Aug 06 16:02:19 UTC 2010
+anchor_message=Přímý odkaz k této zprávě
+anchor_observation=Přímý odkaz k těmto výsledkům
+anchor_uri=Přímý odkaz k této URI adrese
+column_token=Sloupec\:
+context_token=Kontext\:
+contexts_show=%1 navíc...
+direct_link_label=Přímý odkaz
+direct_link_title_1=Překontrolovat tento dokument na stránkách validátoru
+direct_link_title_2=Odkaz na stránku tohoto validátoru
+documentation=Dokumentace
+documentation_title=Dokumentace k této službě a jejímu software
+donation_program=Dotační Program Validátoru
+download=Stažení
+download_title=Stáhnout zdroj této služby
+error_label=Chyby
+extra_options=Rozšířené možnosti
+feedback=Feedback
+file_token=Soubor\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Vložte dokument ke kontrole
+instruction-by-upload=Zvolte dokument ke kontrole
+instruction-by-uri=Vložte URI dokumentu ke kontrole
+legend-by-input=Zkontrolovat z přímého vstupu
+legend-by-upload=Zkontrolovat z nahraného souboru
+legend-by-uri=Zkontrolovat z URI
+line_token=Řádek\:
+local_file_label=Místní soubor\:
+location=Lokace
+message_connect_exception=Zadaná URI je zřejmě nedostupná. Ověřte URI a zkuste to znovu.
+message_document_not_found=Specifikovaný dokument neexistuje.
+message_empty_direct_input=Ke kontrole musíte zadat dokument.
+message_empty_uploaded_file=Nahraný soubor je prázdný.
+message_empty_uri=Pro kontrolu musíte vložit URI
+message_incomplete_language=Překlad je nekompletní. ${message_translation}
+message_invalid_url_syntax=Zadaná URI je neplatná\: "%1".
+message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicorn-u. Prosím, použijte veřejnou adresu.
+message_mail=Zpráva se odesílá na\: %1.
+message_missing_email=E-mailová adresa nespecifikována.
+message_no_observation_done=Žádný výsledek k zobrazení.
+message_no_referer=Váš požadavek nemá HTTP hlavičku Odesilatele.
+message_no_task=Úloha nespecifikována. Unicorn použil výchozí úlohu\: %1.
+message_no_uploaded_file=Musíte nahrát soubor
+message_nothing_to_validate=Dokument nezaslán.
+message_observer_connect_exception="%1" je nedostupný.
+message_unknown_host=Neznámý hostitel\: %1.
+result_for=Výsledky pro %1
+result_for_upload=Výsledku vámi vloženého dokumentu
+select-a-task=Zvolte úlohu
+simple_options=Možnosti
+submit=Ověřit
+submit_title=Zašlete soubor k ověření
+submitted_file=Zaslaný dokument\:
+task_label=Úloha\:
+test_fail=Tento dokument NEPROŠEL testem\: %1
+test_ok=Tento dokument PROŠEL testem\: %1
+test_undef=Výsledky testu\: %1
+translations=Překlady
+translations_title=Pomozte nám přeložit Unicorn
+unicorn_subtitle=Zlepšete kvalitu sítě
+unicorn_title=Unifikovaný Validátor W3C
+uri_label=Adresa\:
+uri_title=Adresa stránky ke kontrole\:
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Pomocí Přímého Vstupu
+validate-by-upload=Nahráním souboru
+validate-by-uri=Pomocí URI
+warning_label=Varování
Received on Friday, 6 August 2010 16:03:34 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC