W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

(wrong string) älimäki <risto.valimaki@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 06 Aug 2010 13:27:40 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OhMxY-0000Nx-2b@blinky.w3.org>
changeset:  1432:a0611296cc43
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Fri Aug 06 15:26:23 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
description:
Finnish translation by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>


diff -r 7bed42f04923 -r a0611296cc43 WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Fri Aug 06 15:26:23 2010 +0200
@@ -0,0 +1,59 @@
+#Submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>
+#Fri Aug 06 11:48:33 UTC 2010
+anchor_message=Suora linkki tähän viestiin
+anchor_observation=Suora linkki näihin tuloksiin
+anchor_uri=Suora linkki tähän URI-osoitteeseen
+column_token=Sarake\:
+context_token=Konteksti\:
+contexts_hide=Piilota kontekstit
+contexts_show=% 1 enemmän...
+direct_link_label=Suora linkki
+direct_link_title_1=Tarkasta tämä dokumentti uudelleen validaattorin nettisivulla
+direct_link_title_2=Linkki tämän validaattorin nettisivuun
+documentation=Tietoja
+documentation_title=Tietoja tästä palvelusta ja ohjelmista
+download=Lataa
+download_title=Lataa tämän palvelun lähde
+error_label=Virheitä
+extra_options=Lisävalinnat
+feedback=Palaute
+feedback_title=Kerro meille ajatuksesi ja virheraporttisi julkisella kehitystiimin postituslistalla
+file_token=Tiedosto\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Kirjoita tähän dokumentti, jonka haluat tarkistettavaksi
+instruction-by-upload=Valitse dokumentti, jonka haluat tarkistettavaksi
+instruction-by-uri=Anna tarkastettavan dokumentin URL-osoite
+legend-by-input=Validoi lomakkeen sisältö
+legend-by-upload=Validoi ladattava tiedosto
+legend-by-uri=Validoi URL-osoite
+line_token=Rivi\:
+local_file_label=Paikallinen tiedosto\:
+location=Sijainti
+message_connect_exception=Syöttämääsi URL-osoitetta ei löydy. Tarkista osoite ja yritä uudelleen
+message_document_not_found=Määrittelemääsi dokumenttia ei löydy.
+message_empty_direct_input=Anna tarkistettava dokumentti.
+message_empty_uploaded_file=Lataamasi tiedosto on tyhjä.
+message_empty_uri=Anna URL-osoite.
+message_incomplete_language=Tämä käännös on puutteellinen. ${message_translation}
+result_for=Tulokset kohteelle %1
+result_for_upload=Tulokset lataamallesi tiedostolle
+select-a-task=Valitse tehtävä
+simple_options=Asetukset
+submit=Validoi
+submit_title=Lähetä tiedosto validointia varten
+submitted_file=Lähetetty tiedosto
+task_label=Tehtävä\:
+test_fail=Dokumentti ei läpäissyt testiä\: %1
+test_ok=Dokumentti läpäisi testin\: %1
+test_undef=Tulokset testille\: %1
+translations=Käännökset
+translations_title=Auta kääntämään Unicornia
+unicorn_subtitle=Paranna webin laatua
+unicorn_title=W3C\:n yhdistetty validaattori
+uri_label=Osoite\:
+uri_title=Validoitavan sivun osoite\:
+uri_token=URL\:
+validate-by-input=Lomakkeella
+validate-by-upload=Tiedostonlatauksella
+validate-by-uri=URL-osoitteella
+warning_label=Varoitukset
diff -r 7bed42f04923 -r a0611296cc43 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Fri Aug 06 15:26:23 2010 +0200
@@ -0,0 +1,18 @@
+#Submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>
+#Fri Aug 06 11:48:33 UTC 2010
+conformance=Yleinen vaatimustenmukaisuustesti
+conformance.description=Suorittaa niin monta testiä kuin mahdollista.
+custom=Mukautettu testi
+custom.description=Voit valita suoritettavat testit
+custom.param.usermedium=CSS käyttäjän media\:
+custom.param.warning=CSS-varoitustaso\:
+feed=Syötevalidaattori
+feed.description=Tarkistaa Atom- ja RSS-syötteiden kieliasun
+mobileok=Mobiilitesti
+mobileok.description=Tarkistaa mobiiliyhteensopivuuden
+param.profile.mobile=Mobiili
+param.warning=Varoitukset\:
+param.warning.0=Kaikkein tärkeimmät
+param.warning.1=Normaali raportointi
+param.warning.2=Kaikki
+param.warning.no=Ei varoituksia
Received on Friday, 6 August 2010 13:27:41 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC