W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Ukrainian translation by Valerii <ukrain@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 06 Aug 2010 13:27:39 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OhMxX-0000No-VV@blinky.w3.org>
changeset:  1431:7bed42f04923
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Fri Aug 06 15:25:45 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/uk.properties
description:
Ukrainian translation by Valerii <ukrain@gmail.com>


diff -r 3e77cfcb6d5e -r 7bed42f04923 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties	Fri Aug 06 15:25:10 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties	Fri Aug 06 15:25:45 2010 +0200
@@ -1,6 +1,17 @@
 #Submitted by Valerii <ukrain@gmail.com>
-#Thu Aug 05 13:04:22 UTC 2010
+#Fri Aug 06 08:51:25 UTC 2010
+conformance=Загальна перевірка відповідності
+conformance.description=Виконати стільки перевірок, скільки можливо.
+custom=Власне завдання
+custom.description=Дозволяє Вам обрати, котру перевірку виконати
+custom.param.usermedium=CSS User Medium\:
+custom.param.warning=Рівень попередження CSS\:
 feed=Валідатор стрічки новин
+feed.description=Перевірити синтаксис Atom або RSS стрічок
+full-css=Валідація CSS-профілю
+full-css.description=Перевірити валідність згідно CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 та CSS 3 профілів
+mobileok=Перевірка MobileOK
+mobileok.description=Перевірка на сумісність з мобільними пристроями
 param.profile=CSS Профіль\:
 param.profile.atsc-tv=ATSC TV Профіль
 param.profile.css1=CSS Рівень 1
@@ -14,6 +25,22 @@
 param.profile.tv=TV Профіль
 param.tests=Тести\:
 param.tests.appc-checker=XHTML - Додаток C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=User Medium\:
+param.usermedium.all=Всі (всі)
+param.usermedium.aural=Слухове (слухове)
+param.usermedium.braille=Брайля (брайля)
+param.usermedium.embossed=Тисненням (тисненням)
+param.usermedium.handheld=Ручне (портативне)
+param.usermedium.presentation=Презентація (презентація)
+param.usermedium.print=Друк (друк)
+param.usermedium.projection=Проектор (проектор)
+param.usermedium.screen=Екран (екран)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=ТВ (тв)
 param.warning=Попередження\:
 param.warning.0=Найважливіше
 param.warning.1=Нормальний звіт
diff -r 3e77cfcb6d5e -r 7bed42f04923 WebContent/WEB-INF/languages/uk.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/uk.properties	Fri Aug 06 15:25:10 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/uk.properties	Fri Aug 06 15:25:45 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 #Submitted by Valerii <ukrain@gmail.com>
-#Thu Aug 05 13:04:22 UTC 2010
+#Fri Aug 06 08:51:25 UTC 2010
 anchor_message=\ Пряме посилання на це повідомлення
 anchor_observation=Пряме посилання на ці результати
 anchor_uri=Пряме посилання на цей URI
@@ -14,23 +14,23 @@
 documentation_title=Документація про цю службу та програмне забезпечення до нього
 donation_program=Програма підтримки валідаторів
 download=Завантажити
-download_title=Завантажити вихідний код для цієї служби
+download_title=Завантажити початковий код для цієї служби
 error_label=Помилки
 extra_options=Додаткові параметри
 feedback=Зворотній зв'язок
-feedback_title=Надсилайте нам ваші думки і звіти про помилки у список розсилки суспільної розробки (the public development mailing-list)
+feedback_title=Надсилайте нам Ваші думки і звіти про помилки у список розсилки суспільної розробки (the public development mailing-list)
 file_token=Файл\:
 info_label=Інформація
-instruction-by-input=Введіть документ, який ви хотіли б перевірити
-instruction-by-upload=Виберіть документ, який ви хотіли б перевірити
+instruction-by-input=Введіть документ, який Ви хотіли б перевірити
+instruction-by-upload=Виберіть документ, який Ви хотіли б перевірити
 instruction-by-uri=Введіть URI документа, який Ви хотіли б перевірити
-legend-by-input=Перевірка по прямому введенні
+legend-by-input=Перевірка за прямим введенням
 legend-by-upload=Перевірка через завантаження файлу
 legend-by-uri=Перевірка за URI
 line_token=Рядок\:
 local_file_label=Локальний файл\:
 location=Розташування
-message_connect_exception=URI, яке Ви представили здається недоступним. Перевірте його і спробуйте ще раз.
+message_connect_exception=URI, який Ви представили здається недоступним. Перевірте його і спробуйте ще раз.
 message_document_not_found=Зазначений документ не існує.
 message_empty_direct_input=Ви повинні ввести документ для перевірки.
 message_empty_uploaded_file=Завантажений файл порожній.
@@ -52,7 +52,31 @@
 message_not_found_mime_type=Mime-type документа не може бути розпізнаний.
 message_nothing_to_validate=Ніяких документів представлено не було.
 message_observer_connect_exception="%1" є недоступним.
+message_observer_internal_error="%1" - внутрішня помилка. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Результат на запит "%1" <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTP error</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" не повернув відповідь вчасно.
+message_response_invalid_schema="%1" використав непідтримуваний формат відповіді.
+message_response_validation_error="%1" повернув невірну відповідь.
+message_ssl_warning=SSL-сертифікат цього документа недійсний. Зауважте, що деякі валідатори можуть не підтримувати недійсні SSL-сертифікати і звітуватимуть про помилки.
+message_translation=Допоможіть нам <a href\="./translations%2">перекласти Unicorn</a> вашою рідною мовою.
+message_unauthorized_access=Зазначений URI вимагає перевірки автентичності.
+message_unavailable_language=Unicorn недоступний вашою мовою (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn недоступний мовою, що Ви обрали (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Невідомий хост %1.
+message_unknown_task=Невідоме завдання "%1". Unicorn використає своє завдання за замовчуванням\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-type Вашого документа (%1) не підтримується у цьому завданні.
+message_unsupported_protocol=Online-сервіс підтримує тільки "http\:" та "https\:" URI; "%1\:" схема URI не підтримується.
+result_for=Результат для %1
+result_for_upload=Результат для документа, що Ви представили
+select-a-task=Оберіть завдання
+simple_options=Параметри
+stack_trace_text=Сталась критична помилка. Нижче дано стан стеку Unicorn-а, будь ласка, зкопіюйте його і <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">надішліть у звіті про помилку</a> щоб допомогти нам вирішити цю проблему.
+submit=Перевірити
+submit_title=Додати файл для перевірки
+submitted_file=Представлений документ
 task_label=Завдання\:
+test_fail=Цей документ не пройшов тест\: %1
+test_ok=Цей документ пройшов тест\: %1
 test_undef=Результати для тесту\: %1
 translations=Переклади
 translations_title=Допоможіть нам перекласти Unicorn
Received on Friday, 6 August 2010 13:27:41 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC