W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Valerii <ukrain@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Thu, 05 Aug 2010 13:22:18 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oh0Oo-0005DU-L9@blinky.w3.org>
changeset:  1427:3931cb27dad2
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Thu Aug 05 15:22:06 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties WebContent/WEB-INF/languages/uk.properties
description:
Valerii <ukrain@gmail.com>


diff -r 958b4c2196ec -r 3931cb27dad2 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/uk.tasklist.properties	Thu Aug 05 15:22:06 2010 +0200
@@ -0,0 +1,23 @@
+#Submitted by Valerii <ukrain@gmail.com>
+#Thu Aug 05 13:04:22 UTC 2010
+feed=Валідатор стрічки новин
+param.profile=CSS Профіль\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV Профіль
+param.profile.css1=CSS Рівень 1
+param.profile.css2=CSS Рівень 2
+param.profile.css21=CSS Рівень 2.1
+param.profile.css3=CSS Рівень 3
+param.profile.mobile=Мобільний
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=TV Профіль
+param.tests=Тести\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - Додаток C
+param.warning=Попередження\:
+param.warning.0=Найважливіше
+param.warning.1=Нормальний звіт
+param.warning.2=Всі
+param.warning.no=Нема попереджень
+test=Тестове завдання
+test.description=Це завдання дозволяє розробникам протестувати вихідний код Unicorn-а. Надайте файл відповіді Unicorn-а і подивіться на результат.
diff -r 958b4c2196ec -r 3931cb27dad2 WebContent/WEB-INF/languages/uk.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/uk.properties	Thu Aug 05 15:22:06 2010 +0200
@@ -0,0 +1,67 @@
+#Submitted by Valerii <ukrain@gmail.com>
+#Thu Aug 05 13:04:22 UTC 2010
+anchor_message=\ Пряме посилання на це повідомлення
+anchor_observation=Пряме посилання на ці результати
+anchor_uri=Пряме посилання на цей URI
+column_token=Колонка\:
+context_token=Контекст\:
+contexts_hide=Скласти контексти
+contexts_show=%1 ще...
+direct_link_label=Пряме посилання
+direct_link_title_1=Ще раз провалідувати цей документ на сайті валідатора
+direct_link_title_2=Посилання на веб-сайт цього валідатора
+documentation=\ Документація
+documentation_title=Документація про цю службу та програмне забезпечення до нього
+donation_program=Програма підтримки валідаторів
+download=Завантажити
+download_title=Завантажити вихідний код для цієї служби
+error_label=Помилки
+extra_options=Додаткові параметри
+feedback=Зворотній зв'язок
+feedback_title=Надсилайте нам ваші думки і звіти про помилки у список розсилки суспільної розробки (the public development mailing-list)
+file_token=Файл\:
+info_label=Інформація
+instruction-by-input=Введіть документ, який ви хотіли б перевірити
+instruction-by-upload=Виберіть документ, який ви хотіли б перевірити
+instruction-by-uri=Введіть URI документа, який Ви хотіли б перевірити
+legend-by-input=Перевірка по прямому введенні
+legend-by-upload=Перевірка через завантаження файлу
+legend-by-uri=Перевірка за URI
+line_token=Рядок\:
+local_file_label=Локальний файл\:
+location=Розташування
+message_connect_exception=URI, яке Ви представили здається недоступним. Перевірте його і спробуйте ще раз.
+message_document_not_found=Зазначений документ не існує.
+message_empty_direct_input=Ви повинні ввести документ для перевірки.
+message_empty_uploaded_file=Завантажений файл порожній.
+message_empty_uri=Ви повинні ввести URI для перевірки.
+message_incomplete_language=Цей переклад є неповним. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" не підтримує %2 метод введення. Unicorn автоматично адаптує запит, але ці результати перевірки можуть бути неточними.
+message_input_changed_long=Деякі HTTP заголовки можуть бути втрачені або змінені і валідатор може бути не в змозі слідувати за посиланнями, що містяться у Вашому документі.
+message_invalid_mime_type=Зазначений mime-type (%1) є невірним.
+message_invalid_url_syntax=Зазначений URI є недійсним\: "%1".
+message_local_address_provided=Локальні IP-адреси заборонені в конфігурації Unicorn-а. Будь ласка, використовуйте громадського адресу.
+message_mail=Цей звіт надсилається до\: %1.
+message_mail_date=Перевірити виконання %1.
+message_missing_email=Не вказана електронна адреса.
+message_missing_mime_type=Mime-type документа є невизначеним.
+message_no_observation_done=Нема результатів для відображення.
+message_no_referer=Ваш запит немає заголовка Referer HTTP.
+message_no_task=Не зазначене завдання. Unicorn використав своє завдання за замовчуванням\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Ви повинні завантажити файл.
+message_not_found_mime_type=Mime-type документа не може бути розпізнаний.
+message_nothing_to_validate=Ніяких документів представлено не було.
+message_observer_connect_exception="%1" є недоступним.
+task_label=Завдання\:
+test_undef=Результати для тесту\: %1
+translations=Переклади
+translations_title=Допоможіть нам перекласти Unicorn
+unicorn_subtitle=Покращіть якість Інтернету
+unicorn_title=Уніфікований W3C валідатор
+uri_label=Адреса\:
+uri_title=Адреса сторінки для валідації
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Через пряме введення
+validate-by-upload=Через завантаження файла
+validate-by-uri=За URI
+warning_label=Попередження
Received on Thursday, 5 August 2010 13:22:20 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC