W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

(wrong string) čius <rytis.s@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 02 Aug 2010 17:49:19 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Ofz8Z-00069L-Nb@blinky.w3.org>
changeset:  1417:6b7e764534c1
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Aug 02 13:48:01 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties
description:
Submitter: Rytis Slatkevičius <rytis.s@gmail.com>


diff -r 83806c3f6ba6 -r 6b7e764534c1 WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties	Mon Aug 02 13:41:39 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties	Mon Aug 02 13:48:01 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
 #Submitted by Rytis Slatkevi\u010Dius <rytis.s@gmail.com>
-#Mon Aug 02 15:42:14 UTC 2010
+#Mon Aug 02 17:23:17 UTC 2010
 anchor_message=Tiesioginė nuoroda į šią žinutę
 anchor_observation=Tiesioginė nuoroda į šiuos rezultatus
 anchor_uri=Tiesioginė nuoroda į šį URI
@@ -31,9 +31,20 @@
 message_missing_email=Neįvestas elektroninio pašto adresas.
 message_no_uploaded_file=Turite įkelti failą.
 message_nothing_to_validate=Dokumentas nebuvo pateiktas.
+message_translation=Padėkite mums <a href\="./translations%2">išversti Unicorn</a> į jūsų kalbą.
+result_for=Rezultatai %1
+select-a-task=Pasirinkite užduotį
 simple_options=Pasirinkimai
 submit=Tikrinti
+submitted_file=Pateiktas dokumentas
+task_label=Užduotis\:
+test_fail=Šis dokumentas atitinka testą\: %1
+test_ok=Šis dokumentas neatitinka testo\: %1
+test_undef=Rezultatai testui\: %1
 translations=Vertimai
+translations_title=Padėkite mums išversti Unicorn
+unicorn_subtitle=Pagerinkite interneto kokybę
+unicorn_title=W3C unifikuotas validatorius
 uri_label=Adresas\:
 uri_token=URI\:
 validate-by-input=Pagal įvestą
diff -r 83806c3f6ba6 -r 6b7e764534c1 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties	Mon Aug 02 13:41:39 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties	Mon Aug 02 13:48:01 2010 -0400
@@ -1,12 +1,34 @@
 #Submitted by Rytis Slatkevi\u010Dius <rytis.s@gmail.com>
-#Mon Aug 02 15:42:14 UTC 2010
+#Mon Aug 02 17:23:17 UTC 2010
+conformance=Bendras atitikties testas
+conformance.description=Atlieka kiek įmanoma daugiau testų
+custom=Pasirinktos užduotys
+custom.description=Leidžia pasirinkti atliekamas užduotis
+custom.param.warning=CSS perspėjimų lygis\:
+feed=Srautų validacija
+full-css=CSS validacija
+mobileok=MobileOK tikrinimas
+param.profile=CSS profilis\:
+param.profile.css1=CSS Level 1
+param.profile.css2=CSS Level 2
+param.profile.css21=CSS Level 2.1
+param.profile.css3=CSS Level 3
 param.profile.mobile=Mobilusis
 param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
 param.tests=Testai\:
 param.tests.css-validator=CSS
 param.tests.feed=RSS/Atom
 param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.usermedium.all=Visi (visi)
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium.all=Visi (all)
+param.usermedium.braille=Brailis (braille)
+param.usermedium.presentation=Pateikties (presentation)
+param.usermedium.print=Spausdinimo (print)
+param.usermedium.projection=Projektoriaus (projection)
+param.usermedium.screen=Ekrano (screen)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
 param.warning=Perspėjimai\:
 param.warning.0=Svarbiausi
 param.warning.1=Normali ataskaita
Received on Monday, 2 August 2010 17:49:22 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC