W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Submitter: Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 02 Aug 2010 17:49:19 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Ofz8Z-00069C-KH@blinky.w3.org>
changeset:  1416:83806c3f6ba6
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Aug 02 13:41:39 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties
description:
Submitter: Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>


diff -r 474f1c132bf2 -r 83806c3f6ba6 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/et.tasklist.properties	Mon Aug 02 13:41:39 2010 -0400
@@ -0,0 +1,50 @@
+#Submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>
+#Mon Aug 02 17:21:22 UTC 2010
+conformance=Üldine vastavuskontroll
+conformance.description=Teostab nii palju kontrolle kui võimalik.
+custom=Eriülesanne
+custom.description=Laseb sul valida, mis kontrolle teostada
+custom.param.usermedium=CSS kasutaja keskkond\:
+custom.param.warning=CSSi hoiatustase\:
+feed=Feed-i kontrollija
+feed.description=Kontrollib Atom või RSS feed-i süntaksit
+full-css=CSSi profiili kontroll
+full-css.description=Kontrollib CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 ja CSS 3 profiili vastu
+mobileok=MobileOK kontroll
+mobileok.description=Kontrollib mobiilisõbralikkust
+param.profile=CSSi profiil\:
+param.profile.atsc-tv=ATSC TV profiil
+param.profile.css1=CSS tase 1
+param.profile.css2=CSS tase 2
+param.profile.css21=CSS tase 2.1
+param.profile.css3=CSS tase 3
+param.profile.mobile=Mobiil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=baas-SVG
+param.profile.svgtiny=pisi-SVG
+param.profile.tv=TV-profiil
+param.tests=Kontrollid\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - Lisa C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=MobileOK
+param.usermedium=Kasutaja keskkond\:
+param.usermedium.all=Kõik (all)
+param.usermedium.aural=Kuulmise (aural)
+param.usermedium.braille=Pimedate kiri (braille)
+param.usermedium.embossed=Kohrutatud (embossed)
+param.usermedium.handheld=Käsiseadme (handheld)
+param.usermedium.presentation=Esitluse (presentation)
+param.usermedium.print=Trüki (print)
+param.usermedium.projection=Projektsiooni (projection)
+param.usermedium.screen=Ekraani (screen)
+param.usermedium.tty=Terminali (tty)
+param.usermedium.tv=Televiisori (tv)
+param.warning=Hoiatused\:
+param.warning.0=Eriti tähtis
+param.warning.1=Tavaaruanne
+param.warning.2=Kõik
+param.warning.no=Pole ühtegi hoiatust
+test=Testülesanne
+test.description=See tööülesanne võimaldab arendajatel testida nende Unicorni väljundit. Sisesta Unicorni vastusfail ja vaata tulemust.
Received on Monday, 2 August 2010 17:49:22 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC