W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Submitter: Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 02 Aug 2010 17:49:19 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Ofz8Z-000693-H7@blinky.w3.org>
changeset:  1415:474f1c132bf2
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Aug 02 13:37:18 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
description:
Submitter: Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>


diff -r 8be18686786c -r 474f1c132bf2 WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Mon Aug 02 13:36:16 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Mon Aug 02 13:37:18 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by HannesK <hannesg@gmail.com>
-#Mon Aug 02 17:00:48 UTC 2010
+#Submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>
+#Mon Aug 02 17:21:22 UTC 2010
 anchor_message=Otseviide sellele teatele
 anchor_observation=Otseviide nendele tulemustele
 anchor_uri=Otseviide sellele URI-le
@@ -57,3 +57,29 @@
 message_unavailable_language=Unicorn ei ole kättesaadav sinu eelistatud keeles (%1). ${message_translation}
 message_unavailable_requested_language=Unicorn ei ole kättesaadav sinu soovitud keels (%1). ${message_translation}
 message_unknown_host=Tundmatu host\: %1.
+message_unknown_task=Tundmatu tööülesanne "%1". Unicorn kasutas oma vaikimisi tööülesannet\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Sinu dokumendi MIME-tüüp (%1) ei ole selle tööülesande poolt toetatud.
+message_unsupported_protocol=Veebiversioon toetab ainult "http\:" ja "https\:" URIsid; "%1" URI skeem ei ole toetatud.
+result_for=%1 tulemused
+result_for_upload=Sinu saadetud dokumendi tulemused
+select-a-task=Vali tööülesanne
+simple_options=Valikud
+stack_trace_text=Tekkis kriitiline viga. Allpool on Unicorn-i stack trace, palun kopeeri ja <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">postita vea aruanne</a>, et aidata meil probleem lahendada.
+submit=Kontrolli
+submit_title=Saada fail kontrolliks
+submitted_file=Saadetud dokument
+task_label=Tööülesanne\:
+test_fail=See dokument ei läbinud testi\: %1
+test_ok=See dokument läbis testi\: %1
+test_undef=Testi tulemused\: %1
+translations=Tõlked
+translations_title=Aita meil Unicorn-i tõlkida
+unicorn_subtitle=Paranda veebi kvaliteeti
+unicorn_title=W3C ühendatud kontrollija
+uri_label=Aadress\:
+uri_title=Kontrollitava lehe aadress\:
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Otsese sisendi abil
+validate-by-upload=Faili üleslaadimise abil
+validate-by-uri=URI abil
+warning_label=Hoiatused
Received on Monday, 2 August 2010 17:49:21 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC