W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Submitter: HannesK <hannesg@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 02 Aug 2010 17:49:19 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Ofz8Z-00068u-Dj@blinky.w3.org>
changeset:  1414:8be18686786c
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Aug 02 13:36:16 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
description:
Submitter: HannesK <hannesg@gmail.com>


diff -r c3ccbfabb2de -r 8be18686786c WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Mon Aug 02 17:44:53 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Mon Aug 02 13:36:16 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Hannes <hannesg@gmail.com>
-#Wed Jul 28 13:44:45 UTC 2010
+#Submitted by HannesK <hannesg@gmail.com>
+#Mon Aug 02 17:00:48 UTC 2010
 anchor_message=Otseviide sellele teatele
 anchor_observation=Otseviide nendele tulemustele
 anchor_uri=Otseviide sellele URI-le
@@ -36,3 +36,24 @@
 message_empty_uploaded_file=Üleslaetud fail on tühi.
 message_empty_uri=Sa pead sisestama URI, mida kontrollida.
 message_incomplete_language=See tõlge pole täielik. ${message_translation}
+message_mail_date=Kontroll käivitas %1.
+message_missing_email=Ühtegi e-postiaadressi pole määratud.
+message_missing_mime_type=Sinu dokumendi MIME-tüüp pole määratud.
+message_no_observation_done=Tulemust ei saa kuvada.
+message_no_referer=Sinu päring ei oma viitaja HTTP päist.
+message_no_task=Ühtegi tööülesannet pole määratud. Unicorn kasutas oma vaikimisi tööülesannet\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Sa pead faili ülesse laadima.
+message_not_found_mime_type=Sinu dokumendi MIME-tüüpi ei osatud ära arvata.
+message_nothing_to_validate=Ühtegi dokumenti pole esitatud.
+message_observer_connect_exception="%1" on kättesaamatu.
+message_observer_internal_error="%1" teatas sisemisest veast. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Päringu "%1" tulemuseks oli <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Ei leitud) HTTP veateade</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" ei vastanud.
+message_response_invalid_schema="%1" kasutas mittetoetatud vastuse vormingut.
+message_response_validation_error="%1" tagastas vale vastuse.
+message_ssl_warning=Selle dokumendi SSL sertifikaat ei ole kehtiv. Mõned kontrollijad ei pruugi toetada kehtetuid SSL sertifikaate ja tagastavad veateate.
+message_translation=Aita meil <a href\="./translations%2">tõlkida Unicorn-i</a> sinu emakeelde.
+message_unauthorized_access=Valitud URI nõuab autentimist.
+message_unavailable_language=Unicorn ei ole kättesaadav sinu eelistatud keeles (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn ei ole kättesaadav sinu soovitud keels (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Tundmatu host\: %1.
Received on Monday, 2 August 2010 17:49:20 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC