W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

(wrong string) čius <rytis.s@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 02 Aug 2010 15:45:04 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OfxCK-0005ta-BW@blinky.w3.org>
changeset:  1413:c3ccbfabb2de
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Mon Aug 02 17:44:53 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties
description:
Submitter: Rytis Slatkevičius <rytis.s@gmail.com>


diff -r 0d5af9b3a68c -r c3ccbfabb2de WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties	Mon Aug 02 17:44:53 2010 +0200
@@ -0,0 +1,42 @@
+#Submitted by Rytis Slatkevi\u010Dius <rytis.s@gmail.com>
+#Mon Aug 02 15:42:14 UTC 2010
+anchor_message=Tiesioginė nuoroda į šią žinutę
+anchor_observation=Tiesioginė nuoroda į šiuos rezultatus
+anchor_uri=Tiesioginė nuoroda į šį URI
+column_token=Stulpelis\:
+context_token=Kontekstas\:
+contexts_show=%1 daugiau...
+direct_link_label=Tiesioginė nuoroda
+documentation=Dokumentacija
+download=Parsisiųsti
+error_label=Klaidos
+feedback=Atsiliepimai
+file_token=Failas\:
+info_label=Informacija
+instruction-by-input=Įveskite dokumentą, kurį norite tikrinti
+instruction-by-upload=Pasirinkite dokumentą, kurį norite tikrinti
+instruction-by-uri=Įveskite dokumento, kurį norite tikrinti, URI
+legend-by-input=Validuoti įvestą
+legend-by-upload=Validuoti įkeltą
+legend-by-uri=Validuoti iš URI
+line_token=Eilutė\:
+local_file_label=Vietinis failas\:
+location=Vieta
+message_connect_exception=Įvestas URI neatrodo pasiekiamas. Patikrinkite ir pamėginkite dar kartą.
+message_document_not_found=Nurodytas dokumentas neegzistuoja.
+message_empty_direct_input=Turite įvesti dokumentą.
+message_empty_uploaded_file=Įkeltas failas tuščias.
+message_empty_uri=Turi įvesti URI.
+message_incomplete_language=Šis vertimas nebaigtas. ${message_translation}
+message_missing_email=Neįvestas elektroninio pašto adresas.
+message_no_uploaded_file=Turite įkelti failą.
+message_nothing_to_validate=Dokumentas nebuvo pateiktas.
+simple_options=Pasirinkimai
+submit=Tikrinti
+translations=Vertimai
+uri_label=Adresas\:
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Pagal įvestą
+validate-by-upload=Pagal įkeltą
+validate-by-uri=Pagal URI
+warning_label=Perspėjimai
diff -r 0d5af9b3a68c -r c3ccbfabb2de WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/lt.tasklist.properties	Mon Aug 02 17:44:53 2010 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+#Submitted by Rytis Slatkevi\u010Dius <rytis.s@gmail.com>
+#Mon Aug 02 15:42:14 UTC 2010
+param.profile.mobile=Mobilusis
+param.profile.svg=SVG
+param.tests=Testai\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.usermedium.all=Visi (visi)
+param.warning=Perspėjimai\:
+param.warning.0=Svarbiausi
+param.warning.1=Normali ataskaita
+param.warning.2=Visi
+param.warning.no=Nėra perspėjimų
Received on Monday, 2 August 2010 15:45:05 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC