W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > April 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages pl.properties,1.3,1.4

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Thu, 22 Apr 2010 16:04:18 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1O4yt0-0001iu-JM@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv6610

Modified Files:
	pl.properties 
Log Message:
Submitter: Krzyszfof Jasiak <jasiakk@poczta.fm>

Index: pl.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -d -r1.3 -r1.4
--- pl.properties	20 Mar 2010 17:25:46 -0000	1.3
+++ pl.properties	22 Apr 2010 16:04:16 -0000	1.4
@@ -1,7 +1,7 @@
 #$Id$
 #
-#Submitted by Tavaro <tavarotintelme@gmail.com>
-#Fri Jan 22 13:21:48 UTC 2010
+#Submitted by Krzyszfof Jasiak <jasiakk@poczta.fm>
+#Thu Apr 22 14:53:49 UTC 2010
 anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
 anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
 anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
@@ -15,7 +15,7 @@
 documentation=Dokumentacja
 documentation_title=Dokumentacja tej usługi oraz oprogramowania, z którego korzysta
 donation_program=Dotacja dla systemu walidacji W3C
-download=Download
+download=Pobierz
 download_title=Pobierz kod źródłowy tej usługi
 error_label=Błędy
 extra_options=Opcje zaawansowane
@@ -23,8 +23,8 @@
 feedback_title=Podziel się swoją opinią lub zgłoś błąd
 file_token=Plik\:
 info_label=Informacje
-instruction-by-input=Wprowadź treść dokumentu podlegającego sprawdzeniu
-instruction-by-upload=Wybierz dokument podlegający sprawdzeniu
+instruction-by-input=Wprowadź treść dokumentu, który chcesz sprawdzić
+instruction-by-upload=Wybierz dokument, który chcesz sprawdzić
 instruction-by-uri=Wprowadź adres URI dokumentu podlegającego sprawdzeniu
 legend-by-input=Walidacja wprowadzonego kodu
 legend-by-upload=Walidacja pliku lokalnego
@@ -58,7 +58,7 @@
 message_observer_read_timeout="%1" nie odpowiedział przed upływem wyznaczonego czasu.
 message_response_invalid_schema="%1" zwrócił odpowiedź w nieobsługiwanym formacie.
 message_response_validation_error="%1" zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
-message_ssl_exception=Wystąpił błąd SSL. Sprawdź, czy certyfikat SSL jest prawidłowy.
+message_ssl_warning=Certyfikat SSL dla podanego dokumentu stracił ważność. Niektóre z walidatorów mogą nie obsługiwać dokumenty których certyfikat SSL stracił ważność.
 message_translation=Pomóż nam <a href\="./translations%2">przetłumaczyć Unicorna</a> na Twój język macierzysty.
 message_unauthorized_access=Wprowadzony adres URI wymaga uwierzytelnienia.
 message_unavailable_language=Unicorn nie jest dostępny w preferowanym przez Ciebie języku (%1). ${message_translation}
Received on Thursday, 22 April 2010 16:04:20 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:42 UTC