W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > October 2009

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages hu.properties,1.1,1.2

From: Vivien Lacourba via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Fri, 23 Oct 2009 15:58:12 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1N1MWq-0005K4-VB@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv20446

Modified Files:
	hu.properties 
Log Message:
fix direction value

Index: hu.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/hu.properties,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -d -r1.1 -r1.2
--- hu.properties	19 Oct 2009 09:16:05 -0000	1.1
+++ hu.properties	23 Oct 2009 15:58:10 -0000	1.2
@@ -10,7 +10,7 @@
 direct_link_label=Közvetlen hivatkozás\:
 direct_link_title_1=A jelenlegi dokumentum ismételt vizsgálata a Validator weboldalon
 direct_link_title_2=Hivatkozás erre a Validator weboldalra
-direction=balról jobbra
+direction=ltr
 documentation=Dokumentáció
 documentation_title=Dokumentáció erről a szolgáltatásról és a mögötte levő szoftverről
 donation_program=Validator Támogatói Program
Received on Friday, 23 October 2009 15:58:19 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:39 UTC