W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > November 2009

2002/css-validator/org/w3c/css/util Messages.properties.uk,1.4,1.5

From: Yves Lafon via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Tue, 17 Nov 2009 16:13:54 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1NAQgk-0006qy-Oi@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util
In directory hutz:/tmp/cvs-serv26325

Modified Files:
	Messages.properties.uk 
Log Message:
translation for   parser.unknown-dimension
Taras Sklepko <taras.sklepko@gmail.com> 
http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2009OctDec/0152.html


Index: Messages.properties.uk
===================================================================
RCS file: /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util/Messages.properties.uk,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -d -r1.4 -r1.5
--- Messages.properties.uk	17 Nov 2009 16:03:06 -0000	1.4
+++ Messages.properties.uk	17 Nov 2009 16:13:52 -0000	1.5
@@ -1,3 +1,4 @@
+direction: ltr
 language_name: Українська
 more_options: Додаткові можливості
 title_more_options: Показати/сховати додаткові можливості
@@ -313,6 +314,8 @@
 # used by the parser
 parser.semi-colon: спроба знайти крапку з комою до імені властивості. додайте її
 
+parser.unknown-dimension: Невідома одиниця розміру
+
 parser.old_class: У CSS1 им'я класу могло починатися із цифри (#55ft), якщо це розмірність (#55in). У CSS2 такі ідентифікатори вважаються невідомими розмірами (для додання одиниць вимірювання у майбутньому). Щоб “.%s” був правильним класом, CSS2 потребує, щоб початкові цифри були екрановані “.\3%s”
 
 parser.old_id: У CSS1 ідентифікатор міг починатися із цифри (#55ft), якщо це не розмірність (#55in). У CSS2 такі ідентифікатори вважаються невідомими розмірами (для додання одиниць вимірювання у майбутньому).
Received on Tuesday, 17 November 2009 16:14:03 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:40 UTC