W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2006

2002/css-validator DOWNLOAD.html.pl-PL,NONE,1.1 about.html.pl-PL,NONE,1.1 documentation.html.pl-PL,NONE,1.1 manual.html.pl-PL,NONE,1.1 validator.html.pl-PL,NONE,1.1 thanks.html,1.10,1.11

From: Olivier Thereaux via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Mon, 14 Aug 2006 08:12:02 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1GCXYI-0008QY-SI@lionel-hutz.w3.org>

Update of /sources/public/2002/css-validator
In directory hutz:/tmp/cvs-serv32069

Modified Files:
	thanks.html 
Added Files:
	DOWNLOAD.html.pl-PL about.html.pl-PL documentation.html.pl-PL 
	manual.html.pl-PL validator.html.pl-PL 
Log Message:
New polish translations, courtesy of Natalia Fabisz, Andrew Osobka. Thanks!--- NEW FILE: about.html.pl-PL ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
 <head>
  <title>Informacje na temat usług walidatora CSS</title>
  <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
  <link rev="start" href="./" title="Strona Główna" />
  <style type="text/css" media="all">
	@import "base0001.css";
	@import "docs0001.css";
  </style>
  <meta name="revision" content="$Id: about.html.pl-PL,v 1.1 2006/08/14 08:12:00 ot Exp $" />
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
  </head>

 <body>
  <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="w3c_homf.png" /></a>
  <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/"><img src="css_valj.png" alt="Usługa Walidacji CSS" /></a></h1>
  </div>

   <h2>Informacje na temat walidatora CSS</h2>

<h3 id="TableOfContents">Spis treści</h3>
<div id="toc">
<ol>
 <li>O usłudze
  <ol>
<li><a href="#what">Co to jest? Czy będę tego potrzebował?</a></li>
<li><a href="#help">Powyższe wyjaśnienie jest niejasne! Potrzebuję dalszej pomocy!</a></li>
<li><a href="#reference">Czy walidator jest wyznacznikiem tego co jest poprawnym dokumentem CSS, a co nie jest?</a></li>
<li><a href="#free">Ile to kosztuje?</a></li>
<li><a href="#who">Kto jest autorem tego narzędzia? Kto je utrzymuje?</a></li>
<li><a href="#contact">Jak skontaktować się z autorami? Jak zgłaszać błędy?</a></li>
<li><a href="#participate">Czy mogę pomóc?</a></li>
 </ol>
 </li>
 <li>Kącik dla Deweloperów
  <ol>
  <li><a href="#code">W jakim języku jest napisany walidator? Czy źródło jest gdzieś dostępne?</a></li>
  <li><a href="#install">Czy mogę sam zainstalować i uruchomić walidator CSS?</a></li>
  <li><a href="#api">Czy mogę zbudować aplikację opartą na walidatorze? Czy dostępny jest API?</a></li>
 </ol>
 </li>
</ol>
</div><!-- toc -->
<h3 id="about">O usłudze</h3>

<h4 id="what">Co to jest? Czy będę tego potrzebował?</h4>

<p> Usługa Walidacji CSS W3C jest darmowym programem stworzonym przez W3C, którego celem jest pomaganie projektantom stron i deweloperom w weryfikacji Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS). 
Można z niego korzystać w sieci dzięki <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/">naszej darmowej usłudze</a> lub ściągnąć i korzystać z niego w formie programu napisanego w języku Java albo serwletu. </p>

<p>Czy będę tego potrzebował? Jeśli jesteś projektantem witryn lub deweloperem, narzędzie to będzie Twoim nieodzownym sprzymierzeńcem. Nie tylko porówna ono arkusze stylu zaprojektowane przez Ciebie do specyfikacji CSS, pomoże Ci również znaleźć błędy, niewłaściwe zastosowanie CSS, jak również powie Ci czy Twoje arkusze stylów są funkcjonalne. </p>

<h4 id="help">Powyższe wyjaśnienie jest niejasne! Potrzebuję dalszej pomocy!</h4>
<p>Większość dokumentów internetowych napisana jest w języku zwanym HTML. Język ten jest używany do tworzenia stron internetowych zawierających informacje dotyczące struktury, linków i obiektów multimedialnych. HTML korzysta z języka stylów nazwanego CSS, skrót od "Cascading Style Sheets", do formatowania koloru, tekstu i layoutu dokumentów. Narzędzie nasze pomaga ludziom w sprawdzaniu poprawności CSS i ewentualnym poprawkom arkuszy stylów.</p>

<h4 id="reference">Czy walidator jest wyznacznikiem tego co jest poprawnym dokumentem CSS, a co nie jest?</h4>
<p>Nie. Jest pomocnym i przydatnym narzędziem, ale jedynie programem i jak każdy program ma pewne <a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?product=CSSValidator">błędy i problemy</a>.
Właściwymi referencjami odnośnie Kaskadowych Arkuszy Stylów są <a href="http://www.w3.org/Style/CSS/#specs">specyfikacje CSS</a>.</p>

<h4 id="free">Ile to kosztuje?</h4>
<p>Nic. Usługa jest darmowa. Program posiada <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/DOWNLOAD.html">otwarty dostęp do kodu źródłowego</a> i można go ściągnąć za darmo, używać, modyfikować, rozprowadzać i <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">o wiele więcej</a>.
Jeśli Ci się on podoba, zachęcamy do <a href="#participate">przyłączenia się do projektu</a> lub wsparcia finansowego W3C poprzez <a href="http://www.w3.org/Consortium/sup">W3C supporters program</a>, ale nie jest to obligacją.</p>

<h4 id="who">Kto jest autorem tego narzędzia? Kto je utrzymuje?</h4>
<p>W3C utrzymuje i jest gospodarzem tego narzędzia dzięki pracy i wkładzie personelu W3C oraz ochotników takich jak deweloperzy i tłumacze. Zobacz także <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/thanks.html">stronę podziękowań i wyrazów uznania</a>
po więcej szczegółów.<a href="#participate"> Ty również możesz pomóc</a>.</p>

<h4 id="participate">Czy mogę pomóc?</h4>
<p>Oczywiście. Jeśli jesteś programistą(ką) w języku Java, możesz pomóc w Projekcie Walidatora CSS poprzez sprawdzanie <a href="#code">kodu</a>,
usuwanie <a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?product=CSSValidator">błędów</a>
lub budowanie nowych funkcji. </p>
<p>Nie musisz być jednak programistą, aby pomóc w budowaniu i utrzymywaniu tego narzędzia: możesz również pomagać przy polepszaniu dokumentacji, tłumaczeniu Walidatora na inne języki lub poprzez wpisanie się na naszą <a href="http://lists.w3.org/Archives/Public/www-validator-css/">listę mailingową</a> w celu prowadzenia dyskusji na temat tego programu lub pomocy innym użytkownikom tego narzędzia. </p>

<h4 id="contact">Inne pytania?</h4>
<p>Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie CSS i walidatora CSS, sprawdź dostępne <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/Email">listy mailingowe i fora</a>. Zanim to jednak uczynisz, upewnij się, czy jest już odpowiedź na twoje pytanie w <a href="http://www.websitedev.de/css/validator-faq">dokumencie najczęściej zadawanych pytań na temat walidatora CSS</a>.</p>


<h3 id="dev">Kącik dla Deweloperów</h3>
<h4 id="code">W jakim języku jest napisany walidator? Czy źródło jest gdzieś dostępne?</h4>
<p> W3C Walidator CSS jest napisany w języku Java i oczywiście kod jest dostępny używając CVS: możesz <a href="http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator/">przeglądnąć kod online</a> 
lub ściągnąć go według zamieszczonych instrukcji. Po szybki przegląd klas zastosowanych w kodzie walidatora CSS, sprawdź plik zatytułowany &quot; <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/README.html">README</a> &quot;.</p>

<h4 id="install">Czy mogę sam zainstalować i uruchomić walidator CSS?</h4>
<p>Możliwe jest 


ściągnięcie

 i zainstalowanie walidatora CSS jak również uruchomienie go poprzez &quot;command line&quot; lub jako serwletu na serwerze. Przeczytaj <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/RUN.html">instrukcje</a> instalacji i użycia.</p>

<h4 id="api">Czy mogę zbudować aplikację opartą na walidatorze? Czy dostępny jest API?</h4>
<p>Tak i <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/api">tak</a>. Walidator CSS ma (RESTful) <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/api">SOAP interfejs,</a> co powinno znacznie ułatwić budowę aplikacji (sieciowych lub innych). Oczywiście dobre maniery i właściwe zastosowanie otwartych kodów źródłowych powinny być w zwyczaju: : upewnij się, że Twoje aplikacje nie korzystają z zasobów walidatora non-stop (powinny być one uśpione do czasu aktywacji) lub zainstaluj i uruchom swój własny walidator.</p>

  <ul class="navbar" id="menu">
    <li><a href="about.html" title="O serwisie">O nas</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Dokumentacja Usługi Walidacji CSS">Dokumentacja</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Ściągnij i zainstaluj walidator CSS">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Jak wysłać opinię na temat tej usługi">Opinie</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Podziękowania">Podziękowania</a><span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="languages.html" title="Walidator w twoim języku">Inne języki</a><span class="hideme">|</span></li>
 </ul>

  <p id="activity_logos">
   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Kontrola jakości W3C dostarcza narzędzi najwyższej jakości i o wiele więcej"><img src="qa-smalm.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Learn more about Cascading Style Sheets"><img src="woolly-j.png" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Wspierając

 to narzędzie zostaniesz<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="csupporu.png" alt="Przyjaciel W3C" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>

   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>


 </body>

</html>
--- NEW FILE: manual.html.pl-PL ---
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
 <title>Instrukcja dla uytkownika walidatora CSS</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Strona Gwna" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "base0003.css";  
  @import "docs0003.css";
 </style>
 <meta name="revision"
 content="$Id: manual.html.pl-PL,v 1.1 2006/08/14 08:12:00 ot Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: manual.html.pl-PL,v 1.1 2006/08/14 08:12:00 ot Exp $ -->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-8859-2">
</head>

<body>

 <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="w3c_homh.png" /></a>
  <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/"><img src="css_vall.png" alt="Usuga Walidacji CSS" /></a></h1>
</div>

<div id="main">
<!-- This DIV encapsulates everything in this page - necessary for the positioning -->

<div class="doc">
<h2>Instrukcja obsugi walidatora CSS</h2>

<h3 id="TableOfContents">Spis treci</h3>

<div id="toc">
<ul>
 <li><a href="#use">Jak uywa walidatora CSS</a>
  <ul>
   <li><a href="#url">Walidacja przez URL</a></li>
   <li><a href="#fileupload">Walidacja poprzez zaadowanie pliku</a></li>
   <li><a href="#directinput">Walidacja poprzez wprowadzenie kodu</a></li>
   <li><a href="#basicvalidation">Co robi podstawowa walidacja</a>
  </ul>
 </li>
 <li><a href="#advanced">Zaawansowana walidacja</a>
  <ul>
	<li><a href="#paramwarnings">Parametr Ostrzegania</a></li>
	<li><a href="#paramprofile">Parametr Profilu</a></li>
	<li><a href="#parammedium">Parametr Medium</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li><a href="#expert">Dla Ekspertw</a>
  <ul>
	<li><a href="#requestformat">Format dania walidacji</a></li>
	<li><a href="#api">CSS Validator Web Service API</a></li>
  </ul>
  </li>
</ul>
</div>

<p id="skip"></p>

<h3 id="use">Jak uywa walidatora CSS? </h3>

<p>
Najprostszym sposobem sprawdzenia dokumentu jest skorzystanie z podstawowego interfejsu. Na tej stronie znajdziesz trzy formy odpowiadajce trzem moliwociom:</p>

<h4 id="url">Walidacja przez URL </h4>
<p>
  Wprowad URL dokumentu, ktry chcesz sprawdzi. Moe to by dokument HTML lub CSS. </p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="uri_basi.png" alt="Walidacja przez URI" />

<h4 id="fileupload">Walidacja poprzez zaadowanie pliku </h4>  
<p>
  To rozwizanie pozwala na przesanie oraz sprawdzenie pliku lokalnego. Nacinij klawisz &quot;Choose&quot; i znajd plik, ktry chcesz sprawdzi. </p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="file_upl.png" 
  alt="Walidacja poprzez zaadowanie pliku" />
<p>
  W tym wypadku zezwala si jedynie na dokumenty CSS. Oznacza to, e nie mona wysya dokumentw (X)HTML. Trzeba take uwaa na zasady @import, poniewa bd one przestrzegane jedynie, gdy wyranie odwouj si do publicznego URL (nie uywaj cieek relatywnych w tym rozwizaniu). </p>
  
<h4 id="directinput">Walidacja poprzez wprowadzenie kodu </h4>
<p>
  Ta metoda jest idealna do testowania fragmentw CSS. Naley jedynie wpisa kod CSS w polu tekstowym. </p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="direct_i.png" 
  alt="Walidacja poprzez wprowadzenie kodu" />
<p>
  Poprzednie komentarze maj zastosowanie take w tym wypadku. Prosz mie na uwadze fakt, e takie rozwizanie jest bardzo dogodne w przypadku pojawienia si problemw, wymagajch pomocy. Pomocne jest to take w zgaszaniu bdw z uwagi na to, i daje to moliwo zalinkowania do URL konkretnego przypadku. </p>  

<h4 id="basicvalidation">Co robi podstawowa walidacja?</h4>

<p>  
  Uywajc podstawowego interfejsu walidator sprawdzi zgodno z <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2">CSS 2</a>, ktry jest obecn rekomendacj techniczn CSS. <br />
  Poda on wynik w XHTML bez ostrzee (widoczne bd jedynie bdy). <br />
  Medium ustawione jest na &quot;wszystkie&quot;, co sprawia, e jest odpowiednie dla wyszystkich urzdze 
  (zobacz stron <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">
  http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html</a> aby uzyska kompletny opis mediw).
</p>

<h3 id="advanced">Zaawansowana walidacja</h3>

<p>
  Jeli potrzebne jest bardziej szczegowe sprawdzenie, mona skorzysta z zaawansowanego interfejsu, ktry pozwala na sprecyzowanie trzech parametrw. Oto pomoc odnonie kadego z tych parametrw.</p>

<h4 id="paramwarnings">Ostrzeenia</h4>

<p>
  Parametr ten jest pomocny do dostrojenia rozwlekoci (iloci opisw) walidatora CSS. W rzeczywistoci, walidator moe poda dwa rodzaje komunikatw: bdy i ostrzeenia. Bdy podawane s wtedy, gdy sprawdzany arkusz CSS jest niezgodny z rekomendacj CSS. Ostrzeenia rni si od bdw tym, e nie stwierdzaj problemw odnonie specyfikacji. S one po to by ostrzega (!) deweloperw CSS, e niektre punkty mog by niebezpieczne i mog prowadzi do nieprzewidzianego zachowania na niektrym sprzcie czy oprogramowaniu. </p>
<p>
  Typowym ostrzeeniem jest ostrzeenia o rodzinie czcionek: jeli nie poda si czcionki rodzajowej, wydane ostrzeenie powiadomi o tym, e powinna ona zosta dodana na kocu reguy, w przeciwnym razie oprogramowanie uytkownika, ktre nie posiada innych czcionek moe wywietla tekst w czcionce domylnej, co moe mie niepodane rezultaty. </p>

<h4 id="paramprofile">Profile</h4>

<p>
  Walidator CSS moe sprawdzi rne profile CSS. Profil wyszczeglnia wszystkie cechy jakie implementacja na konkretnej platformie powinna zastosowa. Definicja taka jest wzita z <a href="http://www.w3.org/Style/2004/css-charter-long.html#modules-and-profiles0">
	Witryny CSS</a>. Domylna opcja odpowiada obecnie najbardziej uywanemu<a href="http://www.w3.org/TR/CSS2"> CSS 2</a>.
</p>

<h4 id="parammedium">Medium</h4>

<p>
  Parametr medium jest rwnowanikiem reguy @media stosujcym si do caego dokumentu. Wicej informacji na temat mediw jest dostpnych na stronie <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">
	http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html
  </a>.
</p>

<h3 id="expert">Tylko dla ekspertw</h3>

<h4 id="requestformat">Format dania walidacji</h4>
<p>Poniej zamieszczono tabel parametrw, ktre mona wykorzysta przy wysyaniu polecenia do walidatora CSS W3C. </p>

<p>Jeli chcesz skorzysta z publicznego serwera walidacyjnego W3C, uyj poniszych parametrw razem z nastpujcym URI:<br />
<kbd>http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator</kbd><br />
(zamie na adres swojego wasnego serwera, jeli chcesz przywoa zainstalowany na nim walidator).</p>

<p><strong>Uwaga</strong>: Jeli wysyasz danie do walidatora dla caej masy dokumentw, upewnij si, e skrypt, ktrego uywasz jest upiony <strong>przynajmniej przez 1 sekund</strong> midzy daniami.
Usuga Walidatora CSS jest darmow usug dla wszystkich - dzikujemy Ci i doceniamy uszanowanie tego faktu. </p>

<table class="refdoc">
 <tbody>
  <tr>
   <th>Parametr</th>
   <th>Opis</th>
   <th>Warto domylna </th>
  </tr>
  <tr>
   <th>uri</th>
   <td><acronym title="Universal Resource Locator">URL</acronym> dokumentu, ktry ma by walidowany. Pozwala si na dokumenty CSS i HTML.</td>
   <td>Nie ma, ale poda naley ten parametr lub <code>text</code>.</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>text</th>
   <td>Dokument do walidacji, dozwolone jedynie dokumenty CSS.</td>
   <td>Nie ma, ale poda naley ten parametr lub <code>uri</code>.</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>medium uytkownika</th>
   <td><a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">Medium</a> uyte do walidacji takie jak: ekran, <code>print</code>, <code>braille</code>...</td>
   <td><code>Wszystkie</code></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>wyjcie</th>
   <td>uruchamia rnego rodzaju formaty &quot;wyjcia&quot; walidatora. Moliwe formaty to: <code>text/html</code> i <code>html</code> ( dokument XHTMLt, 
	Content-Type: text/html), 
	<code>application/xhtml+xml</code> i <code>xhtml</code> (dokument XHTMLt, Content-Type: application/xhtml+xml), 
	<code>application/soap+xml</code> i <code>soap12</code> (dokument SOAP 1.2, Content-Type: application/soap+xml), 
	<code>text/plain</code> i <code>text</code> (dokument text, 
	Content-Type: text/plain),
	pozostae dokument (XHTML, Content-Type: text/plain)	
   </td>
   <td>html</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>profile</th>
   <td>Profil CSS uyty przy walidacji. Moe to by: <code>css1</code>, <code>css2</code>, <code>css21</code>,
    <code>css3</code>, <code>svg</code>, <code>svgbasic</code>,
    <code>svgtiny</code>, <code>mobile</code>, <code>atsc-tv</code>,
    <code>tv</code> lub brak profilu.<code></code></td>
   <td>najnowsza rekomendacja W3C:
     CSS 2</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>jzyk</th>
   <td>Jzyk uyty w odpowiedzi - obecnie <code>en</code>,
    <code>fr</code>, <code>ja</code>, <code>es</code>,
    <code>zh-cn</code>, <code>nl</code>, <code>de</code>.</td>
   <td>Angielski (<code>en</code>).</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>ostrzeenia</th>
   <td>poziom ostrzeenia, &quot;brak&quot; - adnych ostrzee, <code>0</code> 
	- mniej ostrzee, <code>1 </code>lub <code>2</code> - wicej ostrzee</td>
   <td>2</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<h4 id="api">API Usugi Sieciowej Walidacji CSS: dokumentacja interfejsu walidacji SOAP 1.2</h4>
<p>  
  Po wicej informacji technicznych w szczeglnoci na temat wyjcia SOAP 1.2 i moliwych sposobw wywoywania walidatora, zobacz <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/api.html">API Sieciowej Usugi Walidatora CSS</a>.    
</p>

</div>
</div>
<!-- End of "main" DIV. -->

 <ul class="navbar" id="menu">
    <li><a href="about.html" title="O serwisie">O nas</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Dokumentacja Usugi Walidacji CSS">Dokumentacja</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="cignij i zainstaluj walidator CSS">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Jak wysa opini na temat tej usugi">Opinie</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Podzikowania">Podzikowania</a><span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="languages.html" title="Walidator w twoim jzyku">Inne jzyki</a><span class="hideme">|</span></li>
   </ul>

  <p id="activity_logos">
   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Kontrola jakoci W3C dostarcza narzdzi najwyszej jakoci i o wiele wicej"><img src="qa-smalo.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Learn more about Cascading Style Sheets"><img src="woolly-l.png" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Wspierajc to narzdzie zastaniesz<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="csupporw.png" alt="Przyjaciel W3C" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>
   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>


</body>
</html>
--- NEW FILE: documentation.html.pl-PL ---
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
 <title>Dokumantacja Walidatora CSS W3C</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Strona Gwna" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "base0000.css";  
  @import "docs0000.css";  
 </style>
 <meta name="revision" content="$Id: documentation.html.pl-PL,v 1.1 2006/08/14 08:12:00 ot Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: documentation.html.pl-PL,v 1.1 2006/08/14 08:12:00 ot Exp $ -->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-8859-2">
</head>

<body>

  <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="w3c_home.png" /></a>
  <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/"><img src="css_vali.png" alt="Usuga Walidacji CSS" /></a></h1>
  </div>

<div id="main">
<!-- This DIV encapsulates everything in this page - necessary for the positioning -->

<div class="doc">
<h2>Spis Dokumentacji Walidatora CSS</h2>

<p id="skip"></p>

<h3 id="use">Zasoby dla Uytkownika</h3>

<dl>
  <dt><a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/manual.html">Instrukacja Obsugi dla Uytkownika</a></dt>
  <dd>Dokumentacja dotyczca informacji na temat jak uywa walidatora CSS</dd>
  <dt><a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/about.html">O usudze</a></dt>
  <dd>Informacje na temat walidatora CSS oraz odpowiedzi na niektre oglne pytania</dd>
  <dt><a href="http://www.websitedev.de/css/validator-faq">
	Najczsciej zadawane pytania na temat walidatora CSS</a></dt>
  <dd>Odpowiedzi na czste pytania dotyczce aspektu technicznego.</dd>
  
</dl>

<h3 id="devel">Zasoby dla Deweloperw</h3>


<dl>
  <dt><a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/DOWNLOAD.html">Download/Instalacja</a></dt>
  <dd>Jak cign i uruchomi rdo walidatora CSS, zarwno w formie programu typu &quot;command line&quot; lub serwletu sieciowego.</dd>
  
  <dt><a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/README">README dla Deweloperw</a></dt>
  <dd>Przegld kodu walidatora CSS</dd>

  <dt><a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/api.html">API Usugi</a></dt>
  <dd>Dokumentacja interfejsu walidatora SOAP 1.2</dd>
  
  <dt><a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?bug_status=__open__;product=CSSValidator">Bdy (bugs)</a></dt>
  <dd>Znane problemy w obecnej wersji walidatora oraz interfejs do zgaszania bdw i problemw. Zobacz take <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/email">instrukcje na temat dostarczania opinii.</a></dd>

</dl></div>
</div>
<!-- End of "main" DIV. -->

  <ul class="navbar" id="menu">
    <li><a href="about.html" title="O serwisie">O nas</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Dokumentacja Usugi Walidacji CSS">Dokumentacja</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="cignij i zainstaluj walidator CSS">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Jak wysa opini na temat tej usugi">Opinie</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Podzikowania">Podzikowania</a><span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="languages.html" title="Walidator w twoim jzyku">Inne jzyki</a><span class="hideme">|</span></li>
   </ul>

  <p id="activity_logos">
   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Kontrola jakoci W3C dostarcza narzdzi najwyszej jakoci i o wiele wicej"><img src="qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Learn more about Cascading Style Sheets"><img src="woolly-i.png" alt="CSS" /></a>
  </p>
  <p id="support_logo">
Wspierajc to narzdzie zostaniesz <br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="csupport.png" alt="Przyjaciel W3C" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   Wszystkie prawa zastrzeone. W3C stosuje zasady dotyczce  .<a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">odpowiedzialnoci cywilnej</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">uywania dokumentu</a>
   i <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">licencji oprogramowania.</a>. Wszelkie interakcje z t witryn s zgodne z nasz <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">publiczn</a> i
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Czonkowsk</a> ochron prywatnoci.
  </p>


</body>
</html>
--- NEW FILE: DOWNLOAD.html.pl-PL ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
 <title>Ściągnij i zainstaluj walidator CSS</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Strona Główna" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "base0002.css"; 
 	@import "docs0002.css";
 </style>
 <meta name="revision"
 content="$Id: DOWNLOAD.html.pl-PL,v 1.1 2006/08/14 08:12:00 ot Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: DOWNLOAD.html.pl-PL,v 1.1 2006/08/14 08:12:00 ot Exp $ -->


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
</head>

<body>

 <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="w3c_homg.png" /></a>
  <a href="http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/"><img src="css_valk.png" alt="CSS Validation Service" /></a></h1>
</div>


<h2>Ściągnij i zainstaluj walidator CSS</h2>
<h3 id="download">Ściągnij walidator CSS</h3>	

	<h4 id="source">Ściągnij kod źródłowy</h4>
  <p>
   <a href='http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator'>Walidator CSS</a> można 


ściągnąć

 poprzez system kontroli wersji plików - CVS.
   Postępuj zgodnie z <a href='http://dev.w3.org/cvsweb/'>instrukcjami</a> aby wejść na publiczny serwer CVS należący do W3C i pobierz plik 2002/css-validator. Zauważ, że wersja walidatora online jest zazwyczaj starsza niż wersja CVS dlatego też rezultaty, jak i wygląd mogą być trochę odmienne...
  </p>	
	<h4>Ściągnij jako pakiet Java (jar lub war)</h4>
	<p>Wkrótce... Potrzebujemy stabilnej lokalizacji do regularnego umieszczania archiwów jar/war.</p>

<h3>Przewodnik instalacyjny</h3>
<p>CSS validation service jest oprogramowaniem typu &quot;serwlet&quot; napisanym w języku Java. Może być ono zainstalowane na każdym silniku serwletu i może być także używane jako prosty program typu&quot;command line&quot;. Oficjalna Usługa Walidacji CSS W3C jest aktywna na serwerze Jigsaw, który jest zalecanym ustawieniem. Jednakże, w celu uproszczenia, przedstawimy szczegóły na temat jak zainstalować go na serwlecie online z silnikiem Apache Tomcat.</p>

<p>Niektóre instrukcje odnośnie instalacji na Jigsaw jak również uruchomienia go w środowisku &quot;command-line&quot; są również przedstawione poniżej. </p>

<h4 id="prereq">Wymogi </h4>

<p>Przewodnik instalacyjny zakłada, że następujące komponenty zostały ściągnięte, zainstalowane i przetestowane: </p>
<ul class="instructions">
	<li>działające środowisko Javy,</li>
	<li>oparte na języku. Java narzędzie do budowania projektów <a href="http://ant.apache.org/">Ant</a> </li>
	<li>Kontener serwletów taki jak <a href="http://www.w3.org/Jigsaw/">Jigsaw</a>, <a href="http://tomcat.apache.org/">Tomcat</a> lub <a href="http://www.mortbay.org/">Jetty</a> , jeśli planowane jest używanie walidatora jako usługi sieciowej. Przewodnik omawia szczegółowo jedynie Tomcat i Jigsaw.</li>
</ul>
<p id="prereq-libs">Jeśli chcesz zainstalować walidator na swoim systemie, będziesz musiał ściągnąć i/lub 


znaleźć

w swoim systemie kilka bibliotek Javy:</p>
<ul class="instructions">
	<li>servlet.jar
	(jeśli masz zainstalowany Tomcat w [<span class="const">TOMCAT_DIR</span>],
	 powinieneś 


znaleźć

 w [<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/common/lib/, najprawdopodobniej pod nazwą servlet-api.jar. Jeśli nie, możesz ściągnąć ten plik z <a href="http://java.sun.com/products/servlet/download.html">java.sun.com</a></li>
	<li><a href="http://jigsaw.w3.org/Devel/classes-2.2/20060329/">jigsaw.jar</a></li>
	<li>xercesImpl.jar i xml-apis.jar (można je ściągnąć z <a href="http://www.apache.org/dist/xml/xerces-j/">xerces-j-bin</a>).</li>
</ul>

<h4>Zainstaluj walidator CSS na Tomcat</h4>
<ol class="instructions">
	<li>
		Ściągnij walidator jak opisano <a href="#source">powyżej</a>.
	</li>
	<li>Skopiuj cały folder kodu ("<span class="dir">.../css-validator/</span>") do katalogu <span class="dir">webapps</span>
		w instalacji tomcat. Zazwyczaj jest to<span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/webapps/</span>.
		


Źródła

 walidatora są teraz w <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/webapps/css-validator</span>,
		który odtąd nazwiemy <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>.
	</li>
	<li>W katalogu "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>", utwórz katalog "<span class="dir">WEB-INF</span>" a w "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF</span>" stwórz katalog "<span class="dir">lib</span>":<br />
		<kbd>mkdir -p WEB-INF/lib</kbd>
 </li>
	<li>Skopiuj wszystkie pliki jar (z <a href="#prereq-libs">wymogów</a>) do katalogu "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/lib</span>"</li>
	<li>Kompiluj źródło walidatora: z katalogu <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>,
		uruchom <kbd>ant</kbd> upewniając się, że pliki jar, które zostały ściągnięte są prawidłowo ustawione w CLASSPATH environment variable. 
		Zazwyczaj wygląda to w ten sposób: :<br />
		<kbd>CLASSPATH=.:./WEB-INF/lib:$CLASSPATH ant</kbd>
 </li>
	<li>Skopiuj lub przenieś"<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/</span><span class="file">css-validator.jar</span>"
	do"<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/lib/</span>".</li>
	<li>
		Skopiuj lub przenieś plik "<span class="file">web.xml</span>" z "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/</span>" do
		"<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/</span>".
	</li>
  <li>
		Na końcu, załaduj ponownie serwer Tomcat:<br />
<kbd>"cd <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]</span>; <span class="dir">./bin/</span><span class="file">shutdown.sh</span>; <span class="dir">./bin/</span><span class="file">startup.sh</span>;"</kbd>
	</li>
</ol>

<h4>Zainstaluj na Jigsaw Web Server</h4>
<ol class="instructions">
<li>Po pierwsze, ściągnij źródło jak opisano powyżej, ściągnij niezbędne pliki jar i zbuduj 


źródło

 z <kbd>ant</kbd>.</li>

<li>Będzie trzeba skonfigurować stronę domową walidatora (zazwyczaj to 
css-validator) po to by mogła działać jako kontener serwletu. W tym celu należy zainstalować Jigsaw (zobacz strony Jigsaw po krótkie instrukcje (jest to niezmiernie łatwe)) a następnie uruchom Jigsaw Admin. Zmieńj
HTTPFrame na ServletDirectoryFrame.</li>

<li>Następnym krokiem jest stworzenie zasobu "validator", z klasą 
'ServletWrapper' i jako frame 'ServletWrapperFrame'. Ostantnie powinno nastąpić automatycznie. Klasą serwletu jest 
org.w3c.css.servlet.CssValidator. Jeśli istnieje już plik o nazwie 
'validator', zmień jego nazwę. Ważnym jest aby 'ten pseudonim' był zawsze 'validator'.</li>

<li>Na końcu, uruchom jigsaw i walidatora. Zazwyczaj URL będzie wyglądać w ten sposób: <br />
http://localhost:8001/css-validator/validator.html</li>
</ol>

<h3>Zastosowanie Command-line </h3>

<p>Walidator CSS jest także narzędziem typu &quot;command-line&quot;, jeśli na komputerze zainstalowana jest Java, zbuduj css-validator.jar jak wyjaśniono powyżej i uruchom jako:<br />
<kbd>java -jar css-validator.jar http://www.w3.org/</kbd>
</p>

  <ul class="navbar" id="menu">
    <li><a href="about.html" title="O serwisie">O nas</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Dokumentacja Usługi Walidacji CSS">Dokumentacja</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Ściągnij i zainstaluj walidator CSS">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Jak wysłać opinię na temat tej usługi">Opinie</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Podziękowania">Podziękowania</a><span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="languages.html" title="Walidator w twoim języku">Inne języki</a><span class="hideme">|</span></li>
   </ul>

  <p id="activity_logos">
   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Kontrola jakości W3C dostarcza narzędzi najwyższej jakości i o wiele więcej"><img src="qa-smaln.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Learn more about Cascading Style Sheets"><img src="woolly-k.png" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Wspierając to narzędzie zastaniesz<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="csupporv.png" alt="Przyjaciel W3C" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>

   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>


</body>

</html>
--- NEW FILE: validator.html.pl-PL ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
 <head>
  <title>Usługa Walidacji CSS W3C</title>
  <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
  <link rev="start" href="./" title="Strona domowa" />
  <style type="text/css" media="all">@import "base.css";
</style>
  <script type="text/javascript" src="tabtastic/addclasskillclass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="tabtastic/attachevent.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="tabtastic/addcss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="tabtastic/tabtastic.js"></script>
  <script src="toggle.js" type="text/javascript"></script>
  <meta name="revision" content="$Id: validator.html.pl-PL,v 1.1 2006/08/14 08:12:00 ot Exp $" />
 </head>

 <body>
  <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="http://www.w3.org/Icons/WWW/w3c_home_nb" /></a>
  <img src="images/css_validation_service.png" alt="Usługa Walidacji CSS" /></h1>
  </div>
   <p id="tagline">
    Sprawdź Kaskadowe Arkusze Stylów CSS) i dokumenty (X)HTML z arkuszami stylów
   </p>
	<div id="frontforms">
   <ul class="tabset_tabs"><li><a href="#validate-by-uri" class="active">przez URI</a></li>
   <li><a href="#validate-by-upload">poprzez załadowanie pliku</a></li>
   <li><a href="#validate-by-input">poprzez wprowadzenie kodu</a></li>
   </ul>
  
   <fieldset id="validate-by-uri" class="tabset_content front"><legend class="tabset_label">Walidacja przez URI</legend>
   <form method="get" action="validator">
   <p class="instructions">
	Wprowadź URI dokumentu (HTML z CSS lub tylko CSS) do walidacji   
   </p>
   <p>
	<label title="Adres strony, która ma być walidowana" for="uri">Adres:
	<input type="text" name="uri" id="uri" size="45" /></label>
   </p>
   <fieldset id="extra_opt_uri" class="moreoptions">
   <p class="toggle closed" title="Pokaż/schowaj dodatkowe opcje">Więcej opcji</p>
   <div>
   Ostrzeżenia :
    <select name="warning">
     <option value="2">Wszystkie</option>
     <option selected="selected" value="1">Zwyczajny raport</option>
     <option value="0">Najważniejsze</option>
     <option value="no">Brak ostrzeżeń</option>
    </select>
   Profil :
   <select name="profile">
	<option value="none">Brak specjalnego profilu</option>
	<option value="css1">CSS wersja 1</option>
	<option selected="selected" value="css2">CSS wersja 2</option>
	<option value="css21">CSS wersja 2.1</option>
 	<option value="css3">CSS wersja 3</option>
	<option value="svg">SVG</option>
	<option value="svgbasic">SVG Basic</option>
	<option value="svgtiny">SVG Tiny</option>	
	<option value="mobile">mobilny</option>
	<option value="atsc-tv">ATSC TV</option>
	<option value="tv">TV</option>
   </select>

   Medium :
   <select name="usermedium">
	<option selected="selected" value="all">wszystkie</option>
	<option value="aural">dźwiękowe</option>
	<option value="braille">braille</option>
	<option value="embossed">wytłaczane</option>
	<option value="handheld">ręczne</option>
	<option value="print">druk</option>
	<option value= "projection">projekcja</option>
	<option value="screen">ekran</option>
	<option value="tty">tty</option>
	<option value="tv">tv</option>
	<option value="presentation">prezentacja</option>
   </select>
</div><!-- item_contents -->
</fieldset><!-- invisible -->
	<p class="submit_button"><label title="Prześlij plik do walidacji"><input type="submit" value="Sprawdź" /></label></p>
   </form>
   </fieldset>

   <fieldset id="validate-by-upload" class="tabset_content front"><legend class="tabset_label">Walidacja poprzez załadowanie pliku</legend>
   <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="validator">
   <p class="instructions">Wybierz dokument do walidacji (jedynie pliki CSS):</p>
   <p>
	<label title="Wybierz lokalny plik, który chcesz walidować" for="file">Lokalny plik CSS:
	<input type="file" id="file" name="file" size="30" />	
	</label>
   </p>
   <fieldset id="extra_opt_upload" class="moreoptions">
   <p class="toggle closed" title="Pokaż/schowaj dodatkowe opcje">Więcej opcji</p>
   <div>
   Ostrzeżenia :
   <select name="warning"> 
	<option value="2">Wszystkie</option>
	<option selected="selected" value="1">Zwyczajny raport</option>
	<option value="0">Najważniejsze</option>
	<option value="no">Brak ostrzeżeń</option>
   </select>
   
   Profil :
   <select name="profile">
	<option value="none">Brak specjalnego profilu</option>
	<option value="css1">CSS wersja 1</option>
	<option selected="selected" value="css2">CSS wersja 2</option>
	<option value="css21">CSS wersja 2.1</option>
 	<option value="css3">CSS wersja 3</option>
	<option value="svg">SVG</option>
	<option value="svgbasic">SVG Basic</option>
	<option value="svgtiny">SVG Tiny</option>	
	<option value="mobile">mobilny</option>
	<option value="atsc-tv">ATSC TV</option>
	<option value="tv">TV</option>
   </select>

   Medium :
   <select name="usermedium">
	<option selected="selected" value="all">wszystkie</option>
	<option value="aural">dźwiękowe</option>
	<option value="braille">braille</option>
	<option value="embossed">wytłaczane</option>
	<option value="handheld">ręczne</option>
	<option value="print">druk</option>
	<option value= "projection">projekcja</option>
	<option value="screen">ekran</option>
	<option value="tty">tty</option>
	<option value="tv">tv</option>
	<option value="presentation">prezentacja</option>
   </select>
</div><!-- item_contents -->
</fieldset><!-- invisible -->
	<p class="submit_button"><label title="Prześlij plik do walidacji"><input type="submit" value="Sprawdź" /></label></p>
   </form>
   </fieldset>

   <fieldset id="validate-by-input" class="tabset_content front"><legend class="tabset_label">Walidacja poprzez bezpośrednie wprowadzenie kodu</legend>
   <form action="validator" method="get">
   <p class="instructions">Wprowadź kod CSS do walidacji:</p>
   <p>
	<textarea name="text" rows="12" cols="70"></textarea>
	<input name="usermedium" value="all" type="hidden" />
   </p>   
   <fieldset id="extra_opt_direct" class="moreoptions">
   <p class="toggle closed" title="Pokaż/schowaj dodatkowe opcje">Więcej opcji</p>
   <div>
   Ostrzeżenia :
   <select name="warning"> 
	<option value="2">Wszystkie</option>
	<option selected="selected" value="1">Zwyczajny raport</option>
	<option value="0">Najważniejsze</option>
	<option value="no">Brak ostrzeżeń</option>
   </select>
   
   Profil :
   <select name="profile">
	<option value="none">Brak specjalnego profilu</option>
	<option value="css1">CSS wersja 1</option>
	<option selected="selected" value="css2">CSS wersja 2</option>
	<option value="css21">CSS wersja 2.1</option>
 	<option value="css3">CSS wersja 3</option>
	<option value="svg">SVG</option>
	<option value="svgbasic">SVG Basic</option>
	<option value="svgtiny">SVG Tiny</option>	
	<option value="mobile">mobilny</option>
	<option value="atsc-tv">ATSC TV</option>
	<option value="tv">TV</option>
   </select>

   Medium :
   <select name="usermedium">
	<option selected="selected" value="all">wszystkie</option>
	<option value="aural">dźwiękowe</option>
	<option value="braille">braille</option>
	<option value="embossed">wytłaczane</option>
	<option value="handheld">ręczne</option>
	<option value="print">druk</option>
	<option value= "projection">projekcja</option>
	<option value="screen">ekran</option>
	<option value="tty">tty</option>
	<option value="tv">tv</option>
	<option value="presentation">prezentacja</option>
   </select>
</div><!-- item_contents -->
</fieldset><!-- invisible -->
	<p class="submit_button"><label title="Prześlij plik do walidacji"><input type="submit" value="Sprawdź" /></label></p>
   </form>
   </fieldset>
	</div> <!-- frontforms -->
	<p><strong>Uwaga</strong>: Jeśli chcesz walidować arkusz CSS umieszczony w dokumencie 
	(X)HTML, powinieneś wpierw <a href="http://validator.w3.org/">sprawdzić, czy użyty
	(X)HTML jest poprawny</a>.
	</p>
  <ul class="navbar" id="menu">
    <li><a href="about.html" title="O serwisie">O nas</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Dokumentacja Usługi Walidacji CSS">Dokumentacja</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Ściągnij i zainstaluj walidator CSS">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Jak wysłać opinię na temat tej usługi">Opinie</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Podziękowania">Podziękowania</a><span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="languages.html" title="Walidator w twoim języku">Inne języki</a><span class="hideme">|</span></li>
 </ul>

  <p id="activity_logos">
   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Kontrola jakości W3C dostarcza narzędzi najwyższej jakości i o wiele więcej"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Dowiedz się więcej na temat arkuszy stylów"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>
  <p id="support_logo">
Wspierając to narzędzie zostaniesz<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="Przjaciel W3C" /></a>
 </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="Konsorcjum World Wide Web">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>
   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>

 </body>
</html>


Index: thanks.html
===================================================================
RCS file: /sources/public/2002/css-validator/thanks.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -d -r1.10 -r1.11
--- thanks.html	19 Jun 2006 04:07:22 -0000	1.10
+++ thanks.html	14 Aug 2006 08:12:00 -0000	1.11
@@ -50,11 +50,12 @@
    <li>Chinese : <a href="mailto:water_tang@netwalk.net.cn">Water Tang</a>, Chientai Chen, Xu Ting</li>
    <li>French : <a href="mailto:ylafon@w3.org">Yves Lafon</a>, Philippe Le H&eacute;garet, J.J.Solari</li>
    <li>German : <a href="mailto:traber@informatik.uni-muenchen.de">Thomas Traber</a>, <a href="mailto:afahrner@web.de">Andreas Fahrner</a>, Oliver Sick</li>
-   <li>Italian : Roberto Scano</li>
+   <li>Italian : Roberto Scano, Daniele Gabriele</li>
    <li>Japanese : <a href="mailto:norio@w3.org">Norio Touyama</a>, <a href="mailto:hobbit.makoto@nifty.ne.jp">Makoto Takahashi</a>, Norihisa Washitake</li>
-   <li>Russian: Alexander "Croll" Savenkov </li>
+   <li>Russian: Alexander "Croll" Savenkov</li>
    <li>Spanish: Carlos Iglesias, Alfredo Fernández Díaz</li>
    <li>Dutch: Rick Pastoor</li>
+	 <li>Polish: Natalia Fabisz, Andrew Osobka</li>
   </ul>
 
 
Received on Monday, 14 August 2006 08:12:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:25 UTC