W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > August 2004

Bugreport: CSS-validator

From: Juhapekka Tolvanen <juhtolv@cc.jyu.fi>
Date: Fri, 13 Aug 2004 15:40:07 +0300
To: www-validator-css@w3.org
Message-ID: <20040813124006.GA14435@heresy.ainola.jyu.fi>


All linenumbers of errors are just zero.


-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * http colon slash slash iki dot fi slash juhtolv
"kun aamun veitsi taivaan halkaisee, valo repii huoneen rikki, hajalle. kielen
paksuus täyttää koko saastaisen suun. kasvot kuivaa savea ja lantaa."      CMX
Received on Friday, 13 August 2004 12:58:50 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:40 UTC